Alert button
Picture for Zimu Zhou

Zimu Zhou

Alert button

SwapNet: Efficient Swapping for DNN Inference on Edge AI Devices Beyond the Memory Budget

Jan 30, 2024
Kun Wang, Jiani Cao, Zimu Zhou, Zhenjiang Li

Viaarxiv icon

Enabling Resource-efficient AIoT System with Cross-level Optimization: A survey

Sep 27, 2023
Sicong Liu, Bin Guo, Cheng Fang, Ziqi Wang, Shiyan Luo, Zimu Zhou, Zhiwen Yu

Figure 1 for Enabling Resource-efficient AIoT System with Cross-level Optimization: A survey
Figure 2 for Enabling Resource-efficient AIoT System with Cross-level Optimization: A survey
Figure 3 for Enabling Resource-efficient AIoT System with Cross-level Optimization: A survey
Figure 4 for Enabling Resource-efficient AIoT System with Cross-level Optimization: A survey
Viaarxiv icon

Localised Adaptive Spatial-Temporal Graph Neural Network

Jun 15, 2023
Wenying Duan, Xiaoxi He, Zimu Zhou, Lothar Thiele, Hong Rao

Figure 1 for Localised Adaptive Spatial-Temporal Graph Neural Network
Figure 2 for Localised Adaptive Spatial-Temporal Graph Neural Network
Figure 3 for Localised Adaptive Spatial-Temporal Graph Neural Network
Figure 4 for Localised Adaptive Spatial-Temporal Graph Neural Network
Viaarxiv icon

POSGen: Personalized Opening Sentence Generation for Online Insurance Sales

Feb 10, 2023
Yu Li, Yi Zhang, Weijia Wu, Zimu Zhou, Qiang Li

Figure 1 for POSGen: Personalized Opening Sentence Generation for Online Insurance Sales
Figure 2 for POSGen: Personalized Opening Sentence Generation for Online Insurance Sales
Figure 3 for POSGen: Personalized Opening Sentence Generation for Online Insurance Sales
Figure 4 for POSGen: Personalized Opening Sentence Generation for Online Insurance Sales
Viaarxiv icon

AdaEnlight: Energy-aware Low-light Video Stream Enhancement on Mobile Devices

Nov 30, 2022
Sicong Liu, Xiaochen Li, Zimu Zhou, Bin Guo, Meng Zhang, Haochen Shen, Zhiwen Yu

Figure 1 for AdaEnlight: Energy-aware Low-light Video Stream Enhancement on Mobile Devices
Figure 2 for AdaEnlight: Energy-aware Low-light Video Stream Enhancement on Mobile Devices
Figure 3 for AdaEnlight: Energy-aware Low-light Video Stream Enhancement on Mobile Devices
Figure 4 for AdaEnlight: Energy-aware Low-light Video Stream Enhancement on Mobile Devices
Viaarxiv icon

p-Meta: Towards On-device Deep Model Adaptation

Jun 25, 2022
Zhongnan Qu, Zimu Zhou, Yongxin Tong, Lothar Thiele

Figure 1 for p-Meta: Towards On-device Deep Model Adaptation
Figure 2 for p-Meta: Towards On-device Deep Model Adaptation
Figure 3 for p-Meta: Towards On-device Deep Model Adaptation
Figure 4 for p-Meta: Towards On-device Deep Model Adaptation
Viaarxiv icon

Adaptive Task Planning for Large-Scale Robotized Warehouses

Apr 24, 2022
Dingyuan Shi, Yongxin Tong, Zimu Zhou, Ke Xu, Wenzhe Tan, Hongbo Li

Figure 1 for Adaptive Task Planning for Large-Scale Robotized Warehouses
Figure 2 for Adaptive Task Planning for Large-Scale Robotized Warehouses
Figure 3 for Adaptive Task Planning for Large-Scale Robotized Warehouses
Figure 4 for Adaptive Task Planning for Large-Scale Robotized Warehouses
Viaarxiv icon

Hyper Attention Recurrent Neural Network: Tackling Temporal Covariate Shift in Time Series Analysis

Feb 22, 2022
Wenying Duan, Xiaoxi He, Lu Zhou, Zimu Zhou, Lothar Thiele, Hong Rao

Figure 1 for Hyper Attention Recurrent Neural Network: Tackling Temporal Covariate Shift in Time Series Analysis
Figure 2 for Hyper Attention Recurrent Neural Network: Tackling Temporal Covariate Shift in Time Series Analysis
Figure 3 for Hyper Attention Recurrent Neural Network: Tackling Temporal Covariate Shift in Time Series Analysis
Figure 4 for Hyper Attention Recurrent Neural Network: Tackling Temporal Covariate Shift in Time Series Analysis
Viaarxiv icon

Adaptive Loss-aware Quantization for Multi-bit Networks

Dec 18, 2019
Zhongnan Qu, Zimu Zhou, Yun Cheng, Lothar Thiele

Figure 1 for Adaptive Loss-aware Quantization for Multi-bit Networks
Figure 2 for Adaptive Loss-aware Quantization for Multi-bit Networks
Figure 3 for Adaptive Loss-aware Quantization for Multi-bit Networks
Figure 4 for Adaptive Loss-aware Quantization for Multi-bit Networks
Viaarxiv icon