Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Wei Zeng

Prioritized Subnet Sampling for Resource-Adaptive Supernet Training


Sep 12, 2021
Bohong Chen, Mingbao Lin, Liujuan Cao, Jianzhuang Liu, Qixiang Ye, Baochang Zhang, Wei Zeng, Yonghong Tian, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

DPT: Deformable Patch-based Transformer for Visual Recognition


Jul 30, 2021
Zhiyang Chen, Yousong Zhu, Chaoyang Zhao, Guosheng Hu, Wei Zeng, Jinqiao Wang, Ming Tang

* In Proceedings of the 29th ACM International Conference on Multimedia (MM '21) 

  Access Paper or Ask Questions

Training Compact CNNs for Image Classification using Dynamic-coded Filter Fusion


Jul 14, 2021
Mingbao Lin, Rongrong Ji, Bohong Chen, Fei Chao, Jianzhuang Liu, Wei Zeng, Yonghong Tian, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

FloorLevel-Net: Recognizing Floor-Level Lines with Height-Attention-Guided Multi-task Learning


Jul 06, 2021
Mengyang Wu, Wei Zeng, Chi-Wing Fu


  Access Paper or Ask Questions

PanGu-$α$: Large-scale Autoregressive Pretrained Chinese Language Models with Auto-parallel Computation


Apr 26, 2021
Wei Zeng, Xiaozhe Ren, Teng Su, Hui Wang, Yi Liao, Zhiwei Wang, Xin Jiang, ZhenZhang Yang, Kaisheng Wang, Xiaoda Zhang, Chen Li, Ziyan Gong, Yifan Yao, Xinjing Huang, Jun Wang, Jianfeng Yu, Qi Guo, Yue Yu, Yan Zhang, Jin Wang, Hengtao Tao, Dasen Yan, Zexuan Yi, Fang Peng, Fangqing Jiang, Han Zhang, Lingfeng Deng, Yehong Zhang, Zhe Lin, Chao Zhang, Shaojie Zhang, Mingyue Guo, Shanzhi Gu, Gaojun Fan, Yaowei Wang, Xuefeng Jin, Qun Liu, Yonghong Tian

* The technique report for PanGu-$\alpha$ 

  Access Paper or Ask Questions

Contrastive Neural Architecture Search with Neural Architecture Comparators


Apr 06, 2021
Yaofo Chen, Yong Guo, Qi Chen, Minli Li, Wei Zeng, Yaowei Wang, Mingkui Tan

* Accpeted by CVPR 2021. The code is available at https://github.com/chenyaofo/CTNAS 

  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Class Suppression Loss for Long-Tail Object Detection


Apr 02, 2021
Tong Wang, Yousong Zhu, Chaoyang Zhao, Wei Zeng, Jinqiao Wang, Ming Tang

* CVPR2021 camera ready version 

  Access Paper or Ask Questions

The distance between the weights of the neural network is meaningful


Jan 31, 2021
Liqun Yang, Yijun Yang, Yao Wang, Zhenyu Yang, Wei Zeng

* 10 pages, 13 figure 

  Access Paper or Ask Questions

Modeling Spatial Nonstationarity via Deformable Convolutions for Deep Traffic Flow Prediction


Jan 08, 2021
Wei Zeng, Chengqiao Lin, Kang Liu, Juncong Lin, Anthony K. H. Tung


  Access Paper or Ask Questions

Logic Synthesis Meets Machine Learning: Trading Exactness for Generalization


Dec 15, 2020
Shubham Rai, Walter Lau Neto, Yukio Miyasaka, Xinpei Zhang, Mingfei Yu, Qingyang Yi Masahiro Fujita, Guilherme B. Manske, Matheus F. Pontes, Leomar S. da Rosa Junior, Marilton S. de Aguiar, Paulo F. Butzen, Po-Chun Chien, Yu-Shan Huang, Hoa-Ren Wang, Jie-Hong R. Jiang, Jiaqi Gu, Zheng Zhao, Zixuan Jiang, David Z. Pan, Brunno A. de Abreu, Isac de Souza Campos, Augusto Berndt, Cristina Meinhardt, Jonata T. Carvalho, Mateus Grellert, Sergio Bampi, Aditya Lohana, Akash Kumar, Wei Zeng, Azadeh Davoodi, Rasit O. Topaloglu, Yuan Zhou, Jordan Dotzel, Yichi Zhang, Hanyu Wang, Zhiru Zhang, Valerio Tenace, Pierre-Emmanuel Gaillardon, Alan Mishchenko, Satrajit Chatterjee

* In this 23 page manuscript, we explore the connection between machine learning and logic synthesis which was the main goal for International Workshop on logic synthesis. It includes approaches applied by ten teams spanning 6 countries across the world 

  Access Paper or Ask Questions

Logic Synthesis Meets Machine Learning:Trading Exactness for Generalization


Dec 04, 2020
Shubham Rai, Walter Lau Neto, Yukio Miyasaka, Xinpei Zhang, Mingfei Yu, Qingyang Yi Masahiro Fujita, Guilherme B. Manske, Matheus F. Pontes, Leomar S. da Rosa Junior, Marilton S. de Aguiar, Paulo F. Butzen, Po-Chun Chien, Yu-Shan Huang, Hoa-Ren Wang, Jie-Hong R. Jiang, Jiaqi Gu, Zheng Zhao, Zixuan Jiang, David Z. Pan, Brunno A. de Abreu, Isac de Souza Campos, Augusto Berndt, Cristina Meinhardt, Jonata T. Carvalho, Mateus Grellert, Sergio Bampi, Aditya Lohana, Akash Kumar, Wei Zeng, Azadeh Davoodi, Rasit O. Topaloglu, Yuan Zhou, Jordan Dotzel, Yichi Zhang, Hanyu Wang, Zhiru Zhang, Valerio Tenace, Pierre-Emmanuel Gaillardon, Alan Mishchenko, Satrajit Chatterjee

* In this 23 page manuscript, we explore the connection between machine learning and logic synthesis which was the main goal for International Workshop on logic synthesis. It includes approaches applied by ten teams spanning 6 countries across the world 

  Access Paper or Ask Questions

Revisiting the Modifiable Areal Unit Problem in Deep Traffic Prediction with Visual Analytics


Sep 07, 2020
Wei Zeng, Chengqiao Lin, Juncong Lin, Jincheng Jiang, Jiazhi Xia, Cagatay Turkay, Wei Chen


  Access Paper or Ask Questions

Hybrid Dynamic-static Context-aware Attention Network for Action Assessment in Long Videos


Aug 13, 2020
Ling-An Zeng, Fa-Ting Hong, Wei-Shi Zheng, Qi-Zhi Yu, Wei Zeng, Yao-Wei Wang, Jian-Huang Lai

* ACM International Conference on Multimedia 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Variance Reduction for Deep Q-Learning using Stochastic Recursive Gradient


Jul 25, 2020
Haonan Jia, Xiao Zhang, Jun Xu, Wei Zeng, Hao Jiang, Xiaohui Yan, Ji-Rong Wen

* 8 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Prediction of Physical Load Level by Machine Learning Analysis of Heart Activity after Exercises


Dec 20, 2019
Peng Gang, Wei Zeng, Yuri Gordienko, Oleksandr Rokovyi, Oleg Alienin, Sergii Stirenko

* 6 pages, 8 figures, 3 tables; preprint of paper for 2019 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI), December 6-9 2019, Xiamen, China 

  Access Paper or Ask Questions

Off-policy Learning for Multiple Loggers


Aug 05, 2019
Li He, Long Xia, Wei Zeng, Zhi-Ming Ma, Yihong Zhao, Dawei Yin


  Access Paper or Ask Questions

A collaborative filtering model with heterogeneous neural networks for recommender systems


May 27, 2019
Ge Fan, Wei Zeng, Shan Sun, Weiyi Wang, Weibo Liu


  Access Paper or Ask Questions

Inferring Point Clouds from Single Monocular Images by Depth Intermediation


Dec 20, 2018
Wei Zeng, Sezer Karaoglu, Theo Gevers


  Access Paper or Ask Questions

Design Rule Violation Hotspot Prediction Based on Neural Network Ensembles


Nov 09, 2018
Wei Zeng, Azadeh Davoodi, Yu Hen Hu


  Access Paper or Ask Questions

Open Source Dataset and Machine Learning Techniques for Automatic Recognition of Historical Graffiti


Aug 31, 2018
Nikita Gordienko, Peng Gang, Yuri Gordienko, Wei Zeng, Oleg Alienin, Oleksandr Rokovyi, Sergii Stirenko

* 11 pages, 9 figures, accepted for 25th International Conference on Neural Information Processing (ICONIP 2018), 14-16 December, 2018 (Siem Reap, Cambodia) 

  Access Paper or Ask Questions

Parallel Statistical and Machine Learning Methods for Estimation of Physical Load


Aug 14, 2018
Sergii Stirenko, Gang Peng, Wei Zeng, Yuri Gordienko, Oleg Alienin, Oleksandr Rokovyi, Nikita Gordienko

* 15 pages, 8 figures, accepted for 18th International Conference on Algorithms and Architectures for Parallel Processing (ICA3PP) 15-17 November, 2018 (Guangzhou, China) 

  Access Paper or Ask Questions

MQGrad: Reinforcement Learning of Gradient Quantization in Parameter Server


Apr 22, 2018
Guoxin Cui, Jun Xu, Wei Zeng, Yanyan Lan, Jiafeng Guo, Xueqi Cheng

* 7 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

3DContextNet: K-d Tree Guided Hierarchical Learning of Point Clouds Using Local and Global Contextual Cues


Apr 04, 2018
Wei Zeng, Theo Gevers

* 15 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Chest X-Ray Analysis of Tuberculosis by Deep Learning with Segmentation and Augmentation


Mar 03, 2018
Sergii Stirenko, Yuriy Kochura, Oleg Alienin, Oleksandr Rokovyi, Peng Gang, Wei Zeng, Yuri Gordienko

* 6 pages, 11 figures, 1 table 

  Access Paper or Ask Questions

Dimensionality Reduction in Deep Learning for Chest X-Ray Analysis of Lung Cancer


Jan 19, 2018
Yu. Gordienko, Yu. Kochura, O. Alienin, O. Rokovyi, S. Stirenko, Peng Gang, Jiang Hui, Wei Zeng

* 6 pages, 14 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning with Lung Segmentation and Bone Shadow Exclusion Techniques for Chest X-Ray Analysis of Lung Cancer


Dec 20, 2017
Yu. Gordienko, Peng Gang, Jiang Hui, Wei Zeng, Yu. Kochura, O. Alienin, O. Rokovyi, S. Stirenko

* 10 pages, 7 figures; The First International Conference on Computer Science, Engineering and Education Applications (ICCSEEA2018) (www.uacnconf.org/iccseea2018) (accepted) 

  Access Paper or Ask Questions