Alert button
Picture for Yanjun Cao

Yanjun Cao

Alert button

Model-Based Planning and Control for Terrestrial-Aerial Bimodal Vehicles with Passive Wheels

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 01, 2024
Ruibin Zhang, Junxiao Lin, Yuze Wu, Yuman Gao, Chi Wang, Chao Xu, Yanjun Cao, Fei Gao

Figure 1 for Model-Based Planning and Control for Terrestrial-Aerial Bimodal Vehicles with Passive Wheels
Figure 2 for Model-Based Planning and Control for Terrestrial-Aerial Bimodal Vehicles with Passive Wheels
Figure 3 for Model-Based Planning and Control for Terrestrial-Aerial Bimodal Vehicles with Passive Wheels
Figure 4 for Model-Based Planning and Control for Terrestrial-Aerial Bimodal Vehicles with Passive Wheels
Viaarxiv icon

Adaptive Tracking and Perching for Quadrotor in Dynamic Scenarios

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 19, 2023
Yuman Gao, Jialin Ji, Qianhao Wang, Rui Jin, Yi Lin, Zhimeng Shang, Yanjun Cao, Shaojie Shen, Chao Xu, Fei Gao

Viaarxiv icon

Collaborative Planning for Catching and Transporting Objects in Unstructured Environments

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 13, 2023
Liuao Pei, Junxiao Lin, Zhichao Han, Lun Quan, Yanjun Cao, Chao Xu, Fei Gao

Viaarxiv icon

ColAG: A Collaborative Air-Ground Framework for Perception-Limited UGVs' Navigation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 20, 2023
Zhehan Li, Rui Mao, Nanhe Chen, Chao Xu, Fei Gao, Yanjun Cao

Viaarxiv icon

An Efficient Trajectory Planner for Car-like Robots on Uneven Terrain

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 12, 2023
Long Xu, Kaixin Chai, Zhichao Han, Hong Liu, Chao Xu, Yanjun Cao, Fei Gao

Figure 1 for An Efficient Trajectory Planner for Car-like Robots on Uneven Terrain
Figure 2 for An Efficient Trajectory Planner for Car-like Robots on Uneven Terrain
Figure 3 for An Efficient Trajectory Planner for Car-like Robots on Uneven Terrain
Figure 4 for An Efficient Trajectory Planner for Car-like Robots on Uneven Terrain
Viaarxiv icon

Robo-centric ESDF: A Fast and Accurate Whole-body Collision Evaluation Tool for Any-shape Robotic Planning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 28, 2023
Shuang Geng, Qianhao Wang, Lei Xie, Chao Xu, Yanjun Cao, Fei Gao

Figure 1 for Robo-centric ESDF: A Fast and Accurate Whole-body Collision Evaluation Tool for Any-shape Robotic Planning
Figure 2 for Robo-centric ESDF: A Fast and Accurate Whole-body Collision Evaluation Tool for Any-shape Robotic Planning
Figure 3 for Robo-centric ESDF: A Fast and Accurate Whole-body Collision Evaluation Tool for Any-shape Robotic Planning
Figure 4 for Robo-centric ESDF: A Fast and Accurate Whole-body Collision Evaluation Tool for Any-shape Robotic Planning
Viaarxiv icon

CoNi-MPC: Cooperative Non-inertial Frame Based Model Predictive Control

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 20, 2023
Baozhe Zhang, Xinwei Chen, Zhehan Li, Giovanni Beltrame, Chao Xu, Fei Gao, Yanjun Cao

Figure 1 for CoNi-MPC: Cooperative Non-inertial Frame Based Model Predictive Control
Figure 2 for CoNi-MPC: Cooperative Non-inertial Frame Based Model Predictive Control
Figure 3 for CoNi-MPC: Cooperative Non-inertial Frame Based Model Predictive Control
Figure 4 for CoNi-MPC: Cooperative Non-inertial Frame Based Model Predictive Control
Viaarxiv icon

Ring-Rotor: A Novel Retractable Ring-shaped Quadrotor with Aerial Grasping and Transportation Capability

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 07, 2023
Yuze Wu, Fan Yang, Ze Wang, Kaiwei Wang, Yanjun Cao, Chao Xu, Fei Gao

Figure 1 for Ring-Rotor: A Novel Retractable Ring-shaped Quadrotor with Aerial Grasping and Transportation Capability
Figure 2 for Ring-Rotor: A Novel Retractable Ring-shaped Quadrotor with Aerial Grasping and Transportation Capability
Figure 3 for Ring-Rotor: A Novel Retractable Ring-shaped Quadrotor with Aerial Grasping and Transportation Capability
Figure 4 for Ring-Rotor: A Novel Retractable Ring-shaped Quadrotor with Aerial Grasping and Transportation Capability
Viaarxiv icon

Towards Efficient Trajectory Generation for Ground Robots beyond 2D Environment

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 07, 2023
Jingping Wang, Long Xu, Haoran Fu, Zehui Meng, Chao Xu, Yanjun Cao, Ximin Lyu, Fei Gao

Figure 1 for Towards Efficient Trajectory Generation for Ground Robots beyond 2D Environment
Figure 2 for Towards Efficient Trajectory Generation for Ground Robots beyond 2D Environment
Figure 3 for Towards Efficient Trajectory Generation for Ground Robots beyond 2D Environment
Figure 4 for Towards Efficient Trajectory Generation for Ground Robots beyond 2D Environment
Viaarxiv icon

CREPES: Cooperative RElative Pose EStimation towards Real-World Multi-Robot Systems

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 02, 2023
Zhiren Xun, Jian Huang, Zhehan Li, Chao Xu, Fei Gao, Yanjun Cao

Figure 1 for CREPES: Cooperative RElative Pose EStimation towards Real-World Multi-Robot Systems
Figure 2 for CREPES: Cooperative RElative Pose EStimation towards Real-World Multi-Robot Systems
Figure 3 for CREPES: Cooperative RElative Pose EStimation towards Real-World Multi-Robot Systems
Figure 4 for CREPES: Cooperative RElative Pose EStimation towards Real-World Multi-Robot Systems
Viaarxiv icon