Alert button
Picture for Zhangxuan Gu

Zhangxuan Gu

Alert button

Segment Anything Model Meets Image Harmonization

Dec 20, 2023
Haoxing Chen, Yaohui Li, Zhangxuan Gu, Zhuoer Xu, Jun Lan, Huaxiong Li

Viaarxiv icon

Boosting Audio-visual Zero-shot Learning with Large Language Models

Nov 21, 2023
Haoxing Chen, Yaohui Li, Yan Hong, Zizheng Huang, Zhuoer Xu, Zhangxuan Gu, Jun Lan, Huijia Zhu, Weiqiang Wang

Viaarxiv icon

Backpropagation Path Search On Adversarial Transferability

Aug 15, 2023
Zhuoer Xu, Zhangxuan Gu, Jianping Zhang, Shiwen Cui, Changhua Meng, Weiqiang Wang

Viaarxiv icon

DiffUTE: Universal Text Editing Diffusion Model

May 19, 2023
Haoxing Chen, Zhuoer Xu, Zhangxuan Gu, Jun Lan, Xing Zheng, Yaohui Li, Changhua Meng, Huijia Zhu, Weiqiang Wang

Figure 1 for DiffUTE: Universal Text Editing Diffusion Model
Figure 2 for DiffUTE: Universal Text Editing Diffusion Model
Figure 3 for DiffUTE: Universal Text Editing Diffusion Model
Figure 4 for DiffUTE: Universal Text Editing Diffusion Model
Viaarxiv icon

Mobile User Interface Element Detection Via Adaptively Prompt Tuning

May 16, 2023
Zhangxuan Gu, Zhuoer Xu, Haoxing Chen, Jun Lan, Changhua Meng, Weiqiang Wang

Figure 1 for Mobile User Interface Element Detection Via Adaptively Prompt Tuning
Figure 2 for Mobile User Interface Element Detection Via Adaptively Prompt Tuning
Figure 3 for Mobile User Interface Element Detection Via Adaptively Prompt Tuning
Figure 4 for Mobile User Interface Element Detection Via Adaptively Prompt Tuning
Viaarxiv icon

DiffusionInst: Diffusion Model for Instance Segmentation

Dec 07, 2022
Zhangxuan Gu, Haoxing Chen, Zhuoer Xu, Jun Lan, Changhua Meng, Weiqiang Wang

Figure 1 for DiffusionInst: Diffusion Model for Instance Segmentation
Figure 2 for DiffusionInst: Diffusion Model for Instance Segmentation
Figure 3 for DiffusionInst: Diffusion Model for Instance Segmentation
Figure 4 for DiffusionInst: Diffusion Model for Instance Segmentation
Viaarxiv icon

Hierarchical Dynamic Image Harmonization

Nov 16, 2022
Haoxing Chen, Zhangxuan Gu, Yaohui Li, Jun Lan, Changhua Meng, Weiqiang Wang, Huaxiong Li

Figure 1 for Hierarchical Dynamic Image Harmonization
Figure 2 for Hierarchical Dynamic Image Harmonization
Figure 3 for Hierarchical Dynamic Image Harmonization
Figure 4 for Hierarchical Dynamic Image Harmonization
Viaarxiv icon

XYLayoutLM: Towards Layout-Aware Multimodal Networks For Visually-Rich Document Understanding

Mar 15, 2022
Zhangxuan Gu, Changhua Meng, Ke Wang, Jun Lan, Weiqiang Wang, Ming Gu, Liqing Zhang

Figure 1 for XYLayoutLM: Towards Layout-Aware Multimodal Networks For Visually-Rich Document Understanding
Figure 2 for XYLayoutLM: Towards Layout-Aware Multimodal Networks For Visually-Rich Document Understanding
Figure 3 for XYLayoutLM: Towards Layout-Aware Multimodal Networks For Visually-Rich Document Understanding
Figure 4 for XYLayoutLM: Towards Layout-Aware Multimodal Networks For Visually-Rich Document Understanding
Viaarxiv icon

STC: Spatio-Temporal Contrastive Learning for Video Instance Segmentation

Feb 08, 2022
Zhengkai Jiang, Zhangxuan Gu, Jinlong Peng, Hang Zhou, Liang Liu, Yabiao Wang, Ying Tai, Chengjie Wang, Liqing Zhang

Figure 1 for STC: Spatio-Temporal Contrastive Learning for Video Instance Segmentation
Figure 2 for STC: Spatio-Temporal Contrastive Learning for Video Instance Segmentation
Figure 3 for STC: Spatio-Temporal Contrastive Learning for Video Instance Segmentation
Figure 4 for STC: Spatio-Temporal Contrastive Learning for Video Instance Segmentation
Viaarxiv icon