Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xu Xie

CausCF: Causal Collaborative Filtering for RecommendationEffect Estimation


May 28, 2021
Xu Xie, Zhaoyang Liu, Shiwen Wu, Fei Sun, Cihang Liu, Jiawei Chen, Jinyang Gao, Bin Cui, Bolin Ding


  Access Paper or Ask Questions

Trajectory Prediction with Latent Belief Energy-Based Model


Apr 07, 2021
Bo Pang, Tianyang Zhao, Xu Xie, Ying Nian Wu

* 13 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Reconstructing Interactive 3D Scenes by Panoptic Mapping and CAD Model Alignments


Mar 30, 2021
Muzhi Han, Zeyu Zhang, Ziyuan Jiao, Xu Xie, Yixin Zhu, Song-Chun Zhu, Hangxin Liu

* ICRA 2021 paper. Project: https://sites.google.com/view/icra2021-reconstruction 

  Access Paper or Ask Questions

Congestion-aware Multi-agent Trajectory Prediction for Collision Avoidance


Mar 26, 2021
Xu Xie, Chi Zhang, Yixin Zhu, Ying Nian Wu, Song-Chun Zhu

* ICRA 2021 paper. Project: https://xuxie1031.github.io/projects/GTA/GTAProj.html 

  Access Paper or Ask Questions

Explore User Neighborhood for Real-time E-commerce Recommendation


Feb 28, 2021
Xu Xie, Fei Sun, Xiaoyong Yang, Zhao Yang, Jinyang Gao, Wenwu Ou, Bin Cui

* To appear in ICDE 2021 

  Access Paper or Ask Questions

VRGym: A Virtual Testbed for Physical and Interactive AI


Apr 02, 2019
Xu Xie, Hangxin Liu, Zhenliang Zhang, Yuxing Qiu, Feng Gao, Siyuan Qi, Yixin Zhu, Song-Chun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

VRKitchen: an Interactive 3D Virtual Environment for Task-oriented Learning


Mar 13, 2019
Xiaofeng Gao, Ran Gong, Tianmin Shu, Xu Xie, Shu Wang, Song-Chun Zhu


  Access Paper or Ask Questions