Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Accelerating Vision-Language Pretraining with Free Language Modeling


Mar 24, 2023
Teng Wang, Yixiao Ge, Feng Zheng, Ran Cheng, Ying Shan, Xiaohu Qie, Ping Luo

Add code

* To appear in CVPR 2023 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

T2I-Adapter: Learning Adapters to Dig out More Controllable Ability for Text-to-Image Diffusion Models


Feb 16, 2023
Chong Mou, Xintao Wang, Liangbin Xie, Jian Zhang, Zhongang Qi, Ying Shan, Xiaohu Qie

Add code

* Tech Report. GitHub: https://github.com/TencentARC/T2I-Adapter 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Masked Visual Reconstruction in Language Semantic Space


Jan 17, 2023
Shusheng Yang, Yixiao Ge, Kun Yi, Dian Li, Ying Shan, Xiaohu Qie, Xinggang Wang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Dream3D: Zero-Shot Text-to-3D Synthesis Using 3D Shape Prior and Text-to-Image Diffusion Models


Dec 28, 2022
Jiale Xu, Xintao Wang, Weihao Cheng, Yan-Pei Cao, Ying Shan, Xiaohu Qie, Shenghua Gao

Add code

* 20 pages, 15 figures. Project page: https://bluestyle97.github.io/dream3d/ 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Tune-A-Video: One-Shot Tuning of Image Diffusion Models for Text-to-Video Generation


Dec 22, 2022
Jay Zhangjie Wu, Yixiao Ge, Xintao Wang, Weixian Lei, Yuchao Gu, Wynne Hsu, Ying Shan, Xiaohu Qie, Mike Zheng Shou

Add code

* Preprint 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Rethinking the Objectives of Vector-Quantized Tokenizers for Image Synthesis


Dec 06, 2022
Yuchao Gu, Xintao Wang, Yixiao Ge, Ying Shan, Xiaohu Qie, Mike Zheng Shou

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

One for All, All for One: Learning and Transferring User Embeddings for Cross-Domain Recommendation


Nov 22, 2022
Chenglin Li, Yuanzhen Xie, Chenyun Yu, Bo Hu, Zang li, Guoqiang Shu, Xiaohu Qie, Di Niu

Add code

* 9 pages, accepted by WSDM 2023 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Tenrec: A Large-scale Multipurpose Benchmark Dataset for Recommender Systems


Oct 20, 2022
Guanghu Yuan, Fajie Yuan, Yudong Li, Beibei Kong, Shujie Li, Lei Chen, Min Yang, Chenyun YU, Bo Hu, Zang Li, Yu Xu, Xiaohu Qie

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Weakly-supervised Action Localization via Hierarchical Mining


Jun 22, 2022
Jia-Chang Feng, Fa-Ting Hong, Jia-Run Du, Zhongang Qi, Ying Shan, Xiaohu Qie, Wei-Shi Zheng, Jianping Wu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

DeVRF: Fast Deformable Voxel Radiance Fields for Dynamic Scenes


Jun 04, 2022
Jia-Wei Liu, Yan-Pei Cao, Weijia Mao, Wenqiao Zhang, David Junhao Zhang, Jussi Keppo, Ying Shan, Xiaohu Qie, Mike Zheng Shou

Add code

* Project page: https://jia-wei-liu.github.io/DeVRF/ 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
>>