Alert button
Picture for Mingdeng Cao

Mingdeng Cao

Alert button

PhotoMaker: Customizing Realistic Human Photos via Stacked ID Embedding

Dec 07, 2023
Zhen Li, Mingdeng Cao, Xintao Wang, Zhongang Qi, Ming-Ming Cheng, Ying Shan

Viaarxiv icon

CustomNet: Zero-shot Object Customization with Variable-Viewpoints in Text-to-Image Diffusion Models

Oct 30, 2023
Ziyang Yuan, Mingdeng Cao, Xintao Wang, Zhongang Qi, Chun Yuan, Ying Shan

Viaarxiv icon

Assessor360: Multi-sequence Network for Blind Omnidirectional Image Quality Assessment

May 24, 2023
Tianhe Wu, Shuwei Shi, Haoming Cai, Mingdeng Cao, Jing Xiao, Yinqiang Zheng, Yujiu Yang

Figure 1 for Assessor360: Multi-sequence Network for Blind Omnidirectional Image Quality Assessment
Figure 2 for Assessor360: Multi-sequence Network for Blind Omnidirectional Image Quality Assessment
Figure 3 for Assessor360: Multi-sequence Network for Blind Omnidirectional Image Quality Assessment
Figure 4 for Assessor360: Multi-sequence Network for Blind Omnidirectional Image Quality Assessment
Viaarxiv icon

MasaCtrl: Tuning-Free Mutual Self-Attention Control for Consistent Image Synthesis and Editing

Apr 17, 2023
Mingdeng Cao, Xintao Wang, Zhongang Qi, Ying Shan, Xiaohu Qie, Yinqiang Zheng

Figure 1 for MasaCtrl: Tuning-Free Mutual Self-Attention Control for Consistent Image Synthesis and Editing
Figure 2 for MasaCtrl: Tuning-Free Mutual Self-Attention Control for Consistent Image Synthesis and Editing
Figure 3 for MasaCtrl: Tuning-Free Mutual Self-Attention Control for Consistent Image Synthesis and Editing
Figure 4 for MasaCtrl: Tuning-Free Mutual Self-Attention Control for Consistent Image Synthesis and Editing
Viaarxiv icon

OSRT: Omnidirectional Image Super-Resolution with Distortion-aware Transformer

Feb 09, 2023
Fanghua Yu, Xintao Wang, Mingdeng Cao, Gen Li, Ying Shan, Chao Dong

Figure 1 for OSRT: Omnidirectional Image Super-Resolution with Distortion-aware Transformer
Figure 2 for OSRT: Omnidirectional Image Super-Resolution with Distortion-aware Transformer
Figure 3 for OSRT: Omnidirectional Image Super-Resolution with Distortion-aware Transformer
Figure 4 for OSRT: Omnidirectional Image Super-Resolution with Distortion-aware Transformer
Viaarxiv icon

Blur Interpolation Transformer for Real-World Motion from Blur

Nov 21, 2022
Zhihang Zhong, Mingdeng Cao, Xiang Ji, Yinqiang Zheng, Imari Sato

Figure 1 for Blur Interpolation Transformer for Real-World Motion from Blur
Figure 2 for Blur Interpolation Transformer for Real-World Motion from Blur
Figure 3 for Blur Interpolation Transformer for Real-World Motion from Blur
Figure 4 for Blur Interpolation Transformer for Real-World Motion from Blur
Viaarxiv icon

Towards Real-World Video Deblurring by Exploring Blur Formation Process

Aug 28, 2022
Mingdeng Cao, Zhihang Zhong, Yanbo Fan, Jiahao Wang, Yong Zhang, Jue Wang, Yujiu Yang, Yinqiang Zheng

Figure 1 for Towards Real-World Video Deblurring by Exploring Blur Formation Process
Figure 2 for Towards Real-World Video Deblurring by Exploring Blur Formation Process
Figure 3 for Towards Real-World Video Deblurring by Exploring Blur Formation Process
Figure 4 for Towards Real-World Video Deblurring by Exploring Blur Formation Process
Viaarxiv icon

Learning Adaptive Warping for Real-World Rolling Shutter Correction

Apr 29, 2022
Mingdeng Cao, Zhihang Zhong, Jiahao Wang, Yinqiang Zheng, Yujiu Yang

Figure 1 for Learning Adaptive Warping for Real-World Rolling Shutter Correction
Figure 2 for Learning Adaptive Warping for Real-World Rolling Shutter Correction
Figure 3 for Learning Adaptive Warping for Real-World Rolling Shutter Correction
Figure 4 for Learning Adaptive Warping for Real-World Rolling Shutter Correction
Viaarxiv icon

MANIQA: Multi-dimension Attention Network for No-Reference Image Quality Assessment

Apr 21, 2022
Sidi Yang, Tianhe Wu, Shuwei Shi, Shanshan Lao, Yuan Gong, Mingdeng Cao, Jiahao Wang, Yujiu Yang

Figure 1 for MANIQA: Multi-dimension Attention Network for No-Reference Image Quality Assessment
Figure 2 for MANIQA: Multi-dimension Attention Network for No-Reference Image Quality Assessment
Figure 3 for MANIQA: Multi-dimension Attention Network for No-Reference Image Quality Assessment
Figure 4 for MANIQA: Multi-dimension Attention Network for No-Reference Image Quality Assessment
Viaarxiv icon