Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
A Note on Monotone Submodular Maximization with Cardinality Constraint

Jun 17, 2020
Wenxin Li


  Access Model/Code and Paper
Artificial Intelligence for Prosthetics - challenge solutions

Feb 07, 2019
Łukasz Kidziński, Carmichael Ong, Sharada Prasanna Mohanty, Jennifer Hicks, Sean F. Carroll, Bo Zhou, Hongsheng Zeng, Fan Wang, Rongzhong Lian, Hao Tian, Wojciech Jaśkowski, Garrett Andersen, Odd Rune Lykkebø, Nihat Engin Toklu, Pranav Shyam, Rupesh Kumar Srivastava, Sergey Kolesnikov, Oleksii Hrinchuk, Anton Pechenko, Mattias Ljungström, Zhen Wang, Xu Hu, Zehong Hu, Minghui Qiu, Jun Huang, Aleksei Shpilman, Ivan Sosin, Oleg Svidchenko, Aleksandra Malysheva, Daniel Kudenko, Lance Rane, Aditya Bhatt, Zhengfei Wang, Penghui Qi, Zeyang Yu, Peng Peng, Quan Yuan, Wenxin Li, Yunsheng Tian, Ruihan Yang, Pingchuan Ma, Shauharda Khadka, Somdeb Majumdar, Zach Dwiel, Yinyin Liu, Evren Tumer, Jeremy Watson, Marcel Salathé, Sergey Levine, Scott Delp


  Access Model/Code and Paper
Layout Design for Intelligent Warehouse by Evolution with Fitness Approximation

Nov 14, 2018
Haifeng Zhang, Zilong Guo, Han Cai, Chris Wang, Weinan Zhang, Yong Yu, Wenxin Li, Jun Wang


  Access Model/Code and Paper
Learning to Design Games: Strategic Environments in Reinforcement Learning

May 23, 2018
Haifeng Zhang, Jun Wang, Zhiming Zhou, Weinan Zhang, Ying Wen, Yong Yu, Wenxin Li


  Access Model/Code and Paper
N2RPP: An Adversarial Network to Rebuild Plantar Pressure for ACLD Patients

May 08, 2018
Yi Zhang, Zhengfei Wang, Guoxiong Xu, Hongshi Huang, Wenxin Li


  Access Model/Code and Paper
A Model for Medical Diagnosis Based on Plantar Pressure

Feb 28, 2018
Guoxiong Xu, Zhengfei Wang, Hongshi Huang, Wenxin Li, Can Liu, Shilei Liu


  Access Model/Code and Paper
ICFVR 2017: 3rd International Competition on Finger Vein Recognition

Jan 04, 2018
Yi Zhang, Houjun Huang, Haifeng Zhang, Liao Ni, Wei Xu, Nasir Uddin Ahmed, Md. Shakil Ahmed, Yilun Jin, Yingjie Chen, Jingxuan Wen, Wenxin Li

* 8 pages, 15 figures 

  Access Model/Code and Paper
A Fusion Method Based on Decision Reliability Ratio for Finger Vein Verification

Dec 17, 2016
Liao Ni, Yi Zhang, He Zheng, Shilei Liu, Houjun Huang, Wenxin Li

* 5 pages, 6 figures 

  Access Model/Code and Paper