Alert button
Picture for Weixia Zhang

Weixia Zhang

Alert button

Dual-Branch Network for Portrait Image Quality Assessment

Add code
Bookmark button
Alert button
May 14, 2024
Wei Sun, Weixia Zhang, Yanwei Jiang, Haoning Wu, Zicheng Zhang, Jun Jia, Yingjie Zhou, Zhongpeng Ji, Xiongkuo Min, Weisi Lin, Guangtao Zhai

Viaarxiv icon

AIS 2024 Challenge on Video Quality Assessment of User-Generated Content: Methods and Results

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 24, 2024
Marcos V. Conde, Saman Zadtootaghaj, Nabajeet Barman, Radu Timofte, Chenlong He, Qi Zheng, Ruoxi Zhu, Zhengzhong Tu, Haiqiang Wang, Xiangguang Chen, Wenhui Meng, Xiang Pan, Huiying Shi, Han Zhu, Xiaozhong Xu, Lei Sun, Zhenzhong Chen, Shan Liu, Zicheng Zhang, Haoning Wu, Yingjie Zhou, Chunyi Li, Xiaohong Liu, Weisi Lin, Guangtao Zhai, Wei Sun, Yuqin Cao, Yanwei Jiang, Jun Jia, Zhichao Zhang, Zijian Chen, Weixia Zhang, Xiongkuo Min, Steve Göring, Zihao Qi, Chen Feng

Viaarxiv icon

AIGIQA-20K: A Large Database for AI-Generated Image Quality Assessment

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 04, 2024
Chunyi Li, Tengchuan Kou, Yixuan Gao, Yuqin Cao, Wei Sun, Zicheng Zhang, Yingjie Zhou, Zhichao Zhang, Weixia Zhang, Haoning Wu, Xiaohong Liu, Xiongkuo Min, Guangtao Zhai

Viaarxiv icon

Comparison of No-Reference Image Quality Models via MAP Estimation in Diffusion Latents

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 11, 2024
Weixia Zhang, Dingquan Li, Guangtao Zhai, Xiaokang Yang, Kede Ma

Figure 1 for Comparison of No-Reference Image Quality Models via MAP Estimation in Diffusion Latents
Figure 2 for Comparison of No-Reference Image Quality Models via MAP Estimation in Diffusion Latents
Figure 3 for Comparison of No-Reference Image Quality Models via MAP Estimation in Diffusion Latents
Figure 4 for Comparison of No-Reference Image Quality Models via MAP Estimation in Diffusion Latents
Viaarxiv icon

A Comparative Study of Perceptual Quality Metrics for Audio-driven Talking Head Videos

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 11, 2024
Weixia Zhang, Chengguang Zhu, Jingnan Gao, Yichao Yan, Guangtao Zhai, Xiaokang Yang

Figure 1 for A Comparative Study of Perceptual Quality Metrics for Audio-driven Talking Head Videos
Figure 2 for A Comparative Study of Perceptual Quality Metrics for Audio-driven Talking Head Videos
Figure 3 for A Comparative Study of Perceptual Quality Metrics for Audio-driven Talking Head Videos
Figure 4 for A Comparative Study of Perceptual Quality Metrics for Audio-driven Talking Head Videos
Viaarxiv icon

Q-Align: Teaching LMMs for Visual Scoring via Discrete Text-Defined Levels

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 28, 2023
Haoning Wu, Zicheng Zhang, Weixia Zhang, Chaofeng Chen, Liang Liao, Chunyi Li, Yixuan Gao, Annan Wang, Erli Zhang, Wenxiu Sun, Qiong Yan, Xiongkuo Min, Guangtao Zhai, Weisi Lin

Viaarxiv icon

Blind Image Quality Assessment via Vision-Language Correspondence: A Multitask Learning Perspective

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 27, 2023
Weixia Zhang, Guangtao Zhai, Ying Wei, Xiaokang Yang, Kede Ma

Figure 1 for Blind Image Quality Assessment via Vision-Language Correspondence: A Multitask Learning Perspective
Figure 2 for Blind Image Quality Assessment via Vision-Language Correspondence: A Multitask Learning Perspective
Figure 3 for Blind Image Quality Assessment via Vision-Language Correspondence: A Multitask Learning Perspective
Figure 4 for Blind Image Quality Assessment via Vision-Language Correspondence: A Multitask Learning Perspective
Viaarxiv icon

Perceptual Attacks of No-Reference Image Quality Models with Human-in-the-Loop

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 03, 2022
Weixia Zhang, Dingquan Li, Xiongkuo Min, Guangtao Zhai, Guodong Guo, Xiaokang Yang, Kede Ma

Figure 1 for Perceptual Attacks of No-Reference Image Quality Models with Human-in-the-Loop
Figure 2 for Perceptual Attacks of No-Reference Image Quality Models with Human-in-the-Loop
Figure 3 for Perceptual Attacks of No-Reference Image Quality Models with Human-in-the-Loop
Figure 4 for Perceptual Attacks of No-Reference Image Quality Models with Human-in-the-Loop
Viaarxiv icon

Blindly Assess Quality of In-the-Wild Videos via Quality-aware Pre-training and Motion Perception

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 19, 2021
Bowen Li, Weixia Zhang, Meng Tian, Guangtao Zhai, Xianpei Wang

Figure 1 for Blindly Assess Quality of In-the-Wild Videos via Quality-aware Pre-training and Motion Perception
Figure 2 for Blindly Assess Quality of In-the-Wild Videos via Quality-aware Pre-training and Motion Perception
Figure 3 for Blindly Assess Quality of In-the-Wild Videos via Quality-aware Pre-training and Motion Perception
Figure 4 for Blindly Assess Quality of In-the-Wild Videos via Quality-aware Pre-training and Motion Perception
Viaarxiv icon

Task-Specific Normalization for Continual Learning of Blind Image Quality Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 28, 2021
Weixia Zhang, Kede Ma, Guangtao Zhai, Xiaokang Yang

Figure 1 for Task-Specific Normalization for Continual Learning of Blind Image Quality Models
Figure 2 for Task-Specific Normalization for Continual Learning of Blind Image Quality Models
Figure 3 for Task-Specific Normalization for Continual Learning of Blind Image Quality Models
Figure 4 for Task-Specific Normalization for Continual Learning of Blind Image Quality Models
Viaarxiv icon