Alert button
Picture for Erli Zhang

Erli Zhang

Alert button

Towards Open-ended Visual Quality Comparison

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 04, 2024
Haoning Wu, Hanwei Zhu, Zicheng Zhang, Erli Zhang, Chaofeng Chen, Liang Liao, Chunyi Li, Annan Wang, Wenxiu Sun, Qiong Yan, Xiaohong Liu, Guangtao Zhai, Shiqi Wang, Weisi Lin

Viaarxiv icon

A Benchmark for Multi-modal Foundation Models on Low-level Vision: from Single Images to Pairs

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 11, 2024
Zicheng Zhang, Haoning Wu, Erli Zhang, Guangtao Zhai, Weisi Lin

Viaarxiv icon

Q-Align: Teaching LMMs for Visual Scoring via Discrete Text-Defined Levels

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 28, 2023
Haoning Wu, Zicheng Zhang, Weixia Zhang, Chaofeng Chen, Liang Liao, Chunyi Li, Yixuan Gao, Annan Wang, Erli Zhang, Wenxiu Sun, Qiong Yan, Xiongkuo Min, Guangtao Zhai, Weisi Lin

Viaarxiv icon

Q-Boost: On Visual Quality Assessment Ability of Low-level Multi-Modality Foundation Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 23, 2023
Zicheng Zhang, Haoning Wu, Zhongpeng Ji, Chunyi Li, Erli Zhang, Wei Sun, Xiaohong Liu, Xiongkuo Min, Fengyu Sun, Shangling Jui, Weisi Lin, Guangtao Zhai

Viaarxiv icon

Q-Instruct: Improving Low-level Visual Abilities for Multi-modality Foundation Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 12, 2023
Haoning Wu, Zicheng Zhang, Erli Zhang, Chaofeng Chen, Liang Liao, Annan Wang, Kaixin Xu, Chunyi Li, Jingwen Hou, Guangtao Zhai, Geng Xue, Wenxiu Sun, Qiong Yan, Weisi Lin

Viaarxiv icon

Q-Bench: A Benchmark for General-Purpose Foundation Models on Low-level Vision

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 28, 2023
Haoning Wu, Zicheng Zhang, Erli Zhang, Chaofeng Chen, Liang Liao, Annan Wang, Chunyi Li, Wenxiu Sun, Qiong Yan, Guangtao Zhai, Weisi Lin

Viaarxiv icon

Towards Explainable In-the-Wild Video Quality Assessment: a Database and a Language-Prompted Approach

Add code
Bookmark button
Alert button
May 22, 2023
Haoning Wu, Erli Zhang, Liang Liao, Chaofeng Chen, Jingwen Hou, Annan Wang, Wenxiu Sun, Qiong Yan, Weisi Lin

Figure 1 for Towards Explainable In-the-Wild Video Quality Assessment: a Database and a Language-Prompted Approach
Figure 2 for Towards Explainable In-the-Wild Video Quality Assessment: a Database and a Language-Prompted Approach
Figure 3 for Towards Explainable In-the-Wild Video Quality Assessment: a Database and a Language-Prompted Approach
Figure 4 for Towards Explainable In-the-Wild Video Quality Assessment: a Database and a Language-Prompted Approach
Viaarxiv icon

Exploring Opinion-unaware Video Quality Assessment with Semantic Affinity Criterion

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 26, 2023
Haoning Wu, Liang Liao, Jingwen Hou, Chaofeng Chen, Erli Zhang, Annan Wang, Wenxiu Sun, Qiong Yan, Weisi Lin

Figure 1 for Exploring Opinion-unaware Video Quality Assessment with Semantic Affinity Criterion
Figure 2 for Exploring Opinion-unaware Video Quality Assessment with Semantic Affinity Criterion
Figure 3 for Exploring Opinion-unaware Video Quality Assessment with Semantic Affinity Criterion
Figure 4 for Exploring Opinion-unaware Video Quality Assessment with Semantic Affinity Criterion
Viaarxiv icon