Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Weili Lin

Weili Lin

Senior Member, IEEE

Longitudinal Prediction of Postnatal Brain Magnetic Resonance Images via a Metamorphic Generative Adversarial Network


Aug 09, 2022
Yunzhi Huang, Sahar Ahmad, Luyi Han, Shuai Wang, Zhengwang Wu, Weili Lin, Gang Li, Li Wang, Pew-Thian Yap


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Learning MRI Artifact Removal With Unpaired Data


Oct 09, 2021
Siyuan Liu, Kim-Han Thung, Liangqiong Qu, Weili Lin, Dinggang Shen, Pew-Thian Yap


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Few-shot Learning Graph Multi-Trajectory Evolution Network for Forecasting Multimodal Baby Connectivity Development from a Baseline Timepoint


Oct 06, 2021
Alaa Bessadok, Ahmed Nebli, Mohamed Ali Mahjoub, Gang Li, Weili Lin, Dinggang Shen, Islem Rekik


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Co-evolution of Functional Brain Network at Multiple Scales during Early Infancy


Sep 15, 2020
Xuyun Wen, Liming Hsu, Weili Lin, Han Zhang, Dinggang Shen

* 10 pages, 4 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Multi-Site Infant Brain Segmentation Algorithms: The iSeg-2019 Challenge


Jul 11, 2020
Yue Sun, Kun Gao, Zhengwang Wu, Zhihao Lei, Ying Wei, Jun Ma, Xiaoping Yang, Xue Feng, Li Zhao, Trung Le Phan, Jitae Shin, Tao Zhong, Yu Zhang, Lequan Yu, Caizi Li, Ramesh Basnet, M. Omair Ahmad, M. N. S. Swamy, Wenao Ma, Qi Dou, Toan Duc Bui, Camilo Bermudez Noguera, Bennett Landman, Ian H. Gotlib, Kathryn L. Humphreys, Sarah Shultz, Longchuan Li, Sijie Niu, Weili Lin, Valerie Jewells, Gang Li, Dinggang Shen, Li Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Multifold Acceleration of Diffusion MRI via Slice-Interleaved Diffusion Encoding (SIDE)


Feb 25, 2020
Yoonmi Hong, Wei-Tang Chang, Geng Chen, Ye Wu, Weili Lin, Dinggang Shen, Pew-Thian Yap


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

FRNET: Flattened Residual Network for Infant MRI Skull Stripping


Apr 11, 2019
Qian Zhang, Li Wang, Xiaopeng Zong, Weili Lin, Gang Li, Dinggang Shen

* 2019 IEEE 16th International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Real-Time Quality Assessment of Pediatric MRI via Semi-Supervised Deep Nonlocal Residual Neural Networks


Apr 07, 2019
Siyuan Liu, Kim-Han Thung, Weili Lin, Pew-Thian Yap, Dinggang~Shen


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Spherical U-Net on Cortical Surfaces: Methods and Applications


Apr 01, 2019
Fenqiang Zhao, Shunren Xia, Zhengwang Wu, Dingna Duan, Li Wang, Weili Lin, John H Gilmore, Dinggang Shen, Gang Li


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email