Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Zhengwang Wu

Senior Member, IEEE

Deep Modeling of Growth Trajectories for Longitudinal Prediction of Missing Infant Cortical Surfaces

Sep 12, 2020
Peirong Liu, Zhengwang Wu, Gang Li, Pew-Thian Yap, Dinggang Shen

* Accepted as oral presentation at IPMI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Site Infant Brain Segmentation Algorithms: The iSeg-2019 Challenge

Jul 11, 2020
Yue Sun, Kun Gao, Zhengwang Wu, Zhihao Lei, Ying Wei, Jun Ma, Xiaoping Yang, Xue Feng, Li Zhao, Trung Le Phan, Jitae Shin, Tao Zhong, Yu Zhang, Lequan Yu, Caizi Li, Ramesh Basnet, M. Omair Ahmad, M. N. S. Swamy, Wenao Ma, Qi Dou, Toan Duc Bui, Camilo Bermudez Noguera, Bennett Landman, Ian H. Gotlib, Kathryn L. Humphreys, Sarah Shultz, Longchuan Li, Sijie Niu, Weili Lin, Valerie Jewells, Gang Li, Dinggang Shen, Li Wang


  Access Paper or Ask Questions

Spherical U-Net on Cortical Surfaces: Methods and Applications

Apr 01, 2019
Fenqiang Zhao, Shunren Xia, Zhengwang Wu, Dingna Duan, Li Wang, Weili Lin, John H Gilmore, Dinggang Shen, Gang Li


  Access Paper or Ask Questions

Deep Morphological Simplification Network (MS-Net) for Guided Registration of Brain Magnetic Resonance Images

Feb 06, 2019
Dongming Wei, Zhengwang Wu, Gang Li, Xiaohuan Cao, Dinggang Shen, Qian Wang


  Access Paper or Ask Questions