Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Recouple Event Field via Probabilistic Bias for Event Extraction


May 19, 2023
Xingyu Bai, Taiqiang Wu, Han Guo, Zhe Zhao, Xuefeng Yang, Jiayi Li, Weijie Liu, Qi Ju, Weigang Guo, Yujiu Yang

Add code

* Published in: ICASSP 2023 - 2023 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP) 

   Access Paper or Ask Questions

TencentPretrain: A Scalable and Flexible Toolkit for Pre-training Models of Different Modalities


Dec 13, 2022
Zhe Zhao, Yudong Li, Cheng Hou, Jing Zhao, Rong Tian, Weijie Liu, Yiren Chen, Ningyuan Sun, Haoyan Liu, Weiquan Mao, Han Guo, Weigang Guo, Taiqiang Wu, Tao Zhu, Wenhang Shi, Chen Chen, Shan Huang, Sihong Chen, Liqun Liu, Feifei Li, Xiaoshuai Chen, Xingwu Sun, Zhanhui Kang, Xiaoyong Du, Linlin Shen, Kimmo Yan

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Modeling Fine-grained Information via Knowledge-aware Hierarchical Graph for Zero-shot Entity Retrieval


Nov 20, 2022
Taiqiang Wu, Xingyu Bai, Weigang Guo, Weijie Liu, Siheng Li, Yujiu Yang

Add code

* WSDM2023 
* 9 pages, 5 figures 

   Access Paper or Ask Questions

A Simple and Effective Method to Improve Zero-Shot Cross-Lingual Transfer Learning


Oct 18, 2022
Kunbo Ding, Weijie Liu, Yuejian Fang, Weiquan Mao, Zhe Zhao, Tao Zhu, Haoyan Liu, Rong Tian, Yiren Chen

Add code

* Published at COLING2022 

   Access Paper or Ask Questions

SAMP: A Toolkit for Model Inference with Self-Adaptive Mixed-Precision


Sep 19, 2022
Rong Tian, Zijing Zhao, Weijie Liu, Haoyan Liu, Weiquan Mao, Zhe Zhao, Kimmo Yan

Add code

* 6 pages 

   Access Paper or Ask Questions

Multi-stage Distillation Framework for Cross-Lingual Semantic Similarity Matching


Sep 13, 2022
Kunbo Ding, Weijie Liu, Yuejian Fang, Zhe Zhao, Qi Ju, Xuefeng Yang

Add code

* Published at Findings of NAACL, 2022 

   Access Paper or Ask Questions

CSL: A Large-scale Chinese Scientific Literature Dataset


Sep 12, 2022
Yudong Li, Yuqing Zhang, Zhe Zhao, Linlin Shen, Weijie Liu, Weiquan Mao, Hui Zhang

Add code

* to be published in COLING 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Merak: An Efficient Distributed DNN Training Framework with Automated 3D Parallelism for Giant Foundation Models


Jun 21, 2022
Zhiquan Lai, Shengwei Li, Xudong Tang, Keshi Ge, Weijie Liu, Yabo Duan, Linbo Qiao, Dongsheng Li

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Semantic Matching from Different Perspectives


Feb 14, 2022
Weijie Liu, Tao Zhu, Weiquan Mao, Zhe Zhao, Weigang Guo, Xuefeng Yang, Qi Ju

Add code

* 10 pages 

   Access Paper or Ask Questions

SIGMA: A Structural Inconsistency Reducing Graph Matching Algorithm


Feb 06, 2022
Weijie Liu, Chao Zhang, Nenggan Zheng, Hui Qian

Add code


   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
>>