Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Shuang Li

Quotient Space-Based Keyword Retrieval in Sponsored Search


May 26, 2021
Yijiang Lian, Shuang Li, Chaobing Feng, YanFeng Zhu


  Access Paper or Ask Questions

TCL: Transformer-based Dynamic Graph Modelling via Contrastive Learning


May 17, 2021
Lu Wang, Xiaofu Chang, Shuang Li, Yunfei Chu, Hui Li, Wei Zhang, Xiaofeng He, Le Song, Jingren Zhou, Hongxia Yang


  Access Paper or Ask Questions

Semantic Distribution-aware Contrastive Adaptation for Semantic Segmentation


May 11, 2021
Shuang Li, Binhui Xie, Bin Zang, Chi Harold Liu, Xinjing Cheng, Ruigang Yang, Guoren Wang

* 15 pages 

  Access Paper or Ask Questions

MetaSAug: Meta Semantic Augmentation for Long-Tailed Visual Recognition


Apr 07, 2021
Shuang Li, Kaixiong Gong, Chi Harold Liu, Yulin Wang, Feng Qiao, Xinjing Cheng

* Accepted at CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Domain Adaptation for Efficient Inference


Mar 26, 2021
Shuang Li, Jinming Zhang, Wenxuan Ma, Chi Harold Liu, Wei Li

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Transferable Semantic Augmentation for Domain Adaptation


Mar 23, 2021
Shuang Li, Mixue Xie, Kaixiong Gong, Chi Harold Liu, Yulin Wang, Wei Li

* Accepted as CVPR 2021. The code is publicly available at https://github.com/BIT-DA/TSA 

  Access Paper or Ask Questions

Generalized Domain Conditioned Adaptation Network


Mar 23, 2021
Shuang Li, Binhui Xie, Qiuxia Lin, Chi Harold Liu, Gao Huang, Guoren Wang

* Accepted by IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI). Journal version of arXiv:2005.06717 (AAAI 2020). Code is available at https://github.com/BIT-DA/GDCAN 

  Access Paper or Ask Questions

Digital Beamforming Robust to Time-Varying Carrier Frequency Offset


Mar 08, 2021
Shuang Li, Payam Nayeri, Michael B. Wakin


  Access Paper or Ask Questions

One-shot Face Reenactment Using Appearance Adaptive Normalization


Feb 20, 2021
Guangming Yao, Yi Yuan, Tianjia Shao, Shuang Li, Shanqi Liu, Yong Liu, Mengmeng Wang, Kun Zhou

* 9 pages, 8 figures,3 tables ,Accepted by AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

Improved Contrastive Divergence Training of Energy Based Models


Dec 17, 2020
Yilun Du, Shuang Li, Joshua Tenenbaum, Igor Mordatch

* Project webpage at https://energy-based-model.github.io/improved-contrastive-divergence 

  Access Paper or Ask Questions

Bi-Classifier Determinacy Maximization for Unsupervised Domain Adaptation


Dec 13, 2020
Shuang Li, Fangrui Lv, Binhui Xie, Chi Harold Liu, Jian Liang, Chen Qin

* Accepted as AAAI 2021. The code is publicly available at https://github.com/BIT-DA/BCDM 

  Access Paper or Ask Questions

SOE-Net: A Self-Attention and Orientation Encoding Network for Point Cloud based Place Recognition


Nov 24, 2020
Yan Xia, Yusheng Xu, Shuang Li, Rui Wang, Juan Du, Daniel Cremers, Uwe Stilla

* 10 pages, 7 figures, 6 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Energy-Based Models for Continual Learning


Nov 24, 2020
Shuang Li, Yilun Du, Gido M. van de Ven, Antonio Torralba, Igor Mordatch


  Access Paper or Ask Questions

Watch-And-Help: A Challenge for Social Perception and Human-AI Collaboration


Oct 19, 2020
Xavier Puig, Tianmin Shu, Shuang Li, Zilin Wang, Joshua B. Tenenbaum, Sanja Fidler, Antonio Torralba


  Access Paper or Ask Questions

Domain Agnostic Learning for Unbiased Authentication


Oct 11, 2020
Jian Liang, Yuren Cao, Shuang Li, Bing Bai, Hao Li, Fei Wang, Kun Bai


  Access Paper or Ask Questions

Optimizing AD Pruning of Sponsored Search with Reinforcement Learning


Aug 05, 2020
Yijiang Lian, Zhijie Chen, Xin Pei, Shuang Li, Yifei Wang, Yuefeng Qiu, Zhiheng Zhang, Zhipeng Tao, Liang Yuan, Hanju Guan, Kefeng Zhang, Zhigang Li, Xiaochun Liu


  Access Paper or Ask Questions

Simultaneous Semantic Alignment Network for Heterogeneous Domain Adaptation


Aug 05, 2020
Shuang Li, Binhui Xie, Jiashu Wu, Ying Zhao, Chi Harold Liu, Zhengming Ding

* Accepted at ACM MM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Domain Conditioned Adaptation Network


May 14, 2020
Shuang Li, Chi Harold Liu, Qiuxia Lin, Binhui Xie, Zhengming Ding, Gao Huang, Jian Tang

* Accepted by AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Compositional Visual Generation and Inference with Energy Based Models


Apr 13, 2020
Yilun Du, Shuang Li, Igor Mordatch

* Website at https://energy-based-model.github.io/compositional-generation-inference/ 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Residual Correction Network for Partial Domain Adaptation


Apr 10, 2020
Shuang Li, Chi Harold Liu, Qiuxia Lin, Qi Wen, Limin Su, Gao Huang, Zhengming Ding

* Accepted by T-PAMI, 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Mobile Robot Hand-Arm Teleoperation System by Vision and IMU


Mar 11, 2020
Shuang Li, Jiaxi Jiang, Philipp Ruppel, Hongzhuo Liang, Xiaojian Ma, Norman Hendrich, Fuchun Sun, Jianwei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Robust Robotic Pouring using Audition and Haptics


Feb 29, 2020
Hongzhuo Liang, Chuangchuang Zhou, Shuang Li, Xiaojian Ma, Norman Hendrich, Timo Gerkmann, Fuchun Sun, Jianwei Zhang

* submitted to RA-L 

  Access Paper or Ask Questions

Iterative Hard Thresholding for Low CP-rank Tensor Models


Aug 22, 2019
Rachel Grotheer, Shuang Li, Anna Ma, Deanna Needell, Jing Qin


  Access Paper or Ask Questions

The Landscape of Non-convex Empirical Risk with Degenerate Population Risk


Jul 11, 2019
Shuang Li, Gongguo Tang, Michael B. Wakin


  Access Paper or Ask Questions

Reinforcement Learning of Spatio-Temporal Point Processes


Jun 13, 2019
Shixiang Zhu, Shuang Li, Yao Xie


  Access Paper or Ask Questions

Making Sense of Audio Vibration for Liquid Height Estimation in Robotic Pouring


Mar 02, 2019
Hongzhuo Liang, Shuang Li, Xiaojian Ma, Norman Hendrich, Timo Gerkmann, Jianwei Zhang

* Checkout project page for video, code and dataset: https://lianghongzhuo.github.io/AudioPouring 

  Access Paper or Ask Questions

Vision-based Teleoperation of Shadow Dexterous Hand using End-to-End Deep Neural Network


Feb 18, 2019
Shuang Li, Xiaojian Ma, Hongzhuo Liang, Michael Görner, Philipp Ruppel, Bing Fang, Fuchun Sun, Jianwei Zhang

* Accepted to ICRA 2019. Shuang Li and Xiaojian Ma contributed equally to this work 

  Access Paper or Ask Questions