Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

ERNIE 3.0 Titan: Exploring Larger-scale Knowledge Enhanced Pre-training for Language Understanding and GenerationShuohuan Wang , Yu Sun , Yang Xiang , Zhihua Wu , Siyu Ding , Weibao Gong , Shikun Feng , Junyuan Shang , Yanbin Zhao , Chao Pang , Jiaxiang Liu , Xuyi Chen , Yuxiang Lu , Weixin Liu , Xi Wang , Yangfan Bai , Qiuliang Chen , Li Zhao , Shiyong Li , Peng Sun , Dianhai Yu , Yanjun Ma , Hao Tian , Hua Wu , Tian Wu , Wei Zeng , Ge Li , Wen Gao , Haifeng Wang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2107.02137 

   Access Paper or Ask Questions

Near-Field Millimeter-Wave Imaging via Arrays in the Shape of PolylineShuoguang Wang , Shiyong Li , Guoqiang Zhao , Houjun Sun


   Access Paper or Ask Questions

Near-Field Millimeter-Wave Imaging via Circular-Arc MIMO ArraysShiyong Li , Shuoguang Wang , Guoqiang Zhao , Houjun Sun

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2101.08982 

   Access Paper or Ask Questions

Efficient Near-Field Imaging Using Cylindrical MIMO ArraysShiyong Li , Shuoguang Wang , Moeness G. Amin , Guoqiang Zhao

* 10 pages, 20 figures, paper submitted to IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems 

   Access Paper or Ask Questions