Alert button
Picture for Shiyong Li

Shiyong Li

Alert button

Population-Based Evolutionary Gaming for Unsupervised Person Re-identification

Jun 08, 2023
Yunpeng Zhai, Peixi Peng, Mengxi Jia, Shiyong Li, Weiqiang Chen, Xuesong Gao, Yonghong Tian

Viaarxiv icon

Towards Large-scale Single-shot Millimeter-wave Imaging for Low-cost Security Inspection

May 25, 2023
Liheng Bian, Daoyu Li, Shuoguang Wang, Huteng Liu, Chunyang Teng, Hanwen Xu, Rike Jie, Xuyang Chang, Guoqiang Zhao, Houjun Sun, Shiyong Li, Jun Zhang

Figure 1 for Towards Large-scale Single-shot Millimeter-wave Imaging for Low-cost Security Inspection
Figure 2 for Towards Large-scale Single-shot Millimeter-wave Imaging for Low-cost Security Inspection
Figure 3 for Towards Large-scale Single-shot Millimeter-wave Imaging for Low-cost Security Inspection
Figure 4 for Towards Large-scale Single-shot Millimeter-wave Imaging for Low-cost Security Inspection
Viaarxiv icon

AcroFOD: An Adaptive Method for Cross-domain Few-shot Object Detection

Sep 22, 2022
Yipeng Gao, Lingxiao Yang, Yunmu Huang, Song Xie, Shiyong Li, Wei-shi Zheng

Figure 1 for AcroFOD: An Adaptive Method for Cross-domain Few-shot Object Detection
Figure 2 for AcroFOD: An Adaptive Method for Cross-domain Few-shot Object Detection
Figure 3 for AcroFOD: An Adaptive Method for Cross-domain Few-shot Object Detection
Figure 4 for AcroFOD: An Adaptive Method for Cross-domain Few-shot Object Detection
Viaarxiv icon

Compressive Sensing Based Sparse MIMO Array Optimization for Wideband Near-Field Imaging

Aug 09, 2022
Shuoguang Wang, Shiyong Li, Ahmad Hoorfar, Ke Miao, Guoqiang Zhao, Houjun Sun

Viaarxiv icon

ERNIE 3.0 Titan: Exploring Larger-scale Knowledge Enhanced Pre-training for Language Understanding and Generation

Dec 23, 2021
Shuohuan Wang, Yu Sun, Yang Xiang, Zhihua Wu, Siyu Ding, Weibao Gong, Shikun Feng, Junyuan Shang, Yanbin Zhao, Chao Pang, Jiaxiang Liu, Xuyi Chen, Yuxiang Lu, Weixin Liu, Xi Wang, Yangfan Bai, Qiuliang Chen, Li Zhao, Shiyong Li, Peng Sun, Dianhai Yu, Yanjun Ma, Hao Tian, Hua Wu, Tian Wu, Wei Zeng, Ge Li, Wen Gao, Haifeng Wang

Figure 1 for ERNIE 3.0 Titan: Exploring Larger-scale Knowledge Enhanced Pre-training for Language Understanding and Generation
Figure 2 for ERNIE 3.0 Titan: Exploring Larger-scale Knowledge Enhanced Pre-training for Language Understanding and Generation
Figure 3 for ERNIE 3.0 Titan: Exploring Larger-scale Knowledge Enhanced Pre-training for Language Understanding and Generation
Figure 4 for ERNIE 3.0 Titan: Exploring Larger-scale Knowledge Enhanced Pre-training for Language Understanding and Generation
Viaarxiv icon

Near-Field Millimeter-Wave Imaging via Arrays in the Shape of Polyline

Sep 07, 2021
Shuoguang Wang, Shiyong Li, Guoqiang Zhao, Houjun Sun

Figure 1 for Near-Field Millimeter-Wave Imaging via Arrays in the Shape of Polyline
Figure 2 for Near-Field Millimeter-Wave Imaging via Arrays in the Shape of Polyline
Figure 3 for Near-Field Millimeter-Wave Imaging via Arrays in the Shape of Polyline
Figure 4 for Near-Field Millimeter-Wave Imaging via Arrays in the Shape of Polyline
Viaarxiv icon

Near-Field Millimeter-Wave Imaging via Circular-Arc MIMO Arrays

Feb 26, 2021
Shiyong Li, Shuoguang Wang, Guoqiang Zhao, Houjun Sun

Figure 1 for Near-Field Millimeter-Wave Imaging via Circular-Arc MIMO Arrays
Figure 2 for Near-Field Millimeter-Wave Imaging via Circular-Arc MIMO Arrays
Figure 3 for Near-Field Millimeter-Wave Imaging via Circular-Arc MIMO Arrays
Figure 4 for Near-Field Millimeter-Wave Imaging via Circular-Arc MIMO Arrays
Viaarxiv icon

Efficient Near-Field Imaging Using Cylindrical MIMO Arrays

Jan 22, 2021
Shiyong Li, Shuoguang Wang, Moeness G. Amin, Guoqiang Zhao

Figure 1 for Efficient Near-Field Imaging Using Cylindrical MIMO Arrays
Figure 2 for Efficient Near-Field Imaging Using Cylindrical MIMO Arrays
Figure 3 for Efficient Near-Field Imaging Using Cylindrical MIMO Arrays
Figure 4 for Efficient Near-Field Imaging Using Cylindrical MIMO Arrays
Viaarxiv icon