Alert button
Picture for Shenghong Li

Shenghong Li

Alert button

DHBE: Data-free Holistic Backdoor Erasing in Deep Neural Networks via Restricted Adversarial Distillation

Jun 13, 2023
Zhicong Yan, Shenghong Li, Ruijie Zhao, Yuan Tian, Yuanyuan Zhao

Figure 1 for DHBE: Data-free Holistic Backdoor Erasing in Deep Neural Networks via Restricted Adversarial Distillation
Figure 2 for DHBE: Data-free Holistic Backdoor Erasing in Deep Neural Networks via Restricted Adversarial Distillation
Figure 3 for DHBE: Data-free Holistic Backdoor Erasing in Deep Neural Networks via Restricted Adversarial Distillation
Figure 4 for DHBE: Data-free Holistic Backdoor Erasing in Deep Neural Networks via Restricted Adversarial Distillation
Viaarxiv icon

New Adversarial Image Detection Based on Sentiment Analysis

May 03, 2023
Yulong Wang, Tianxiang Li, Shenghong Li, Xin Yuan, Wei Ni

Figure 1 for New Adversarial Image Detection Based on Sentiment Analysis
Figure 2 for New Adversarial Image Detection Based on Sentiment Analysis
Figure 3 for New Adversarial Image Detection Based on Sentiment Analysis
Figure 4 for New Adversarial Image Detection Based on Sentiment Analysis
Viaarxiv icon

Adversarial Attacks and Defenses in Machine Learning-Powered Networks: A Contemporary Survey

Mar 11, 2023
Yulong Wang, Tong Sun, Shenghong Li, Xin Yuan, Wei Ni, Ekram Hossain, H. Vincent Poor

Figure 1 for Adversarial Attacks and Defenses in Machine Learning-Powered Networks: A Contemporary Survey
Figure 2 for Adversarial Attacks and Defenses in Machine Learning-Powered Networks: A Contemporary Survey
Figure 3 for Adversarial Attacks and Defenses in Machine Learning-Powered Networks: A Contemporary Survey
Figure 4 for Adversarial Attacks and Defenses in Machine Learning-Powered Networks: A Contemporary Survey
Viaarxiv icon

Dispersed Pixel Perturbation-based Imperceptible Backdoor Trigger for Image Classifier Models

Aug 19, 2022
Yulong Wang, Minghui Zhao, Shenghong Li, Xin Yuan, Wei Ni

Figure 1 for Dispersed Pixel Perturbation-based Imperceptible Backdoor Trigger for Image Classifier Models
Figure 2 for Dispersed Pixel Perturbation-based Imperceptible Backdoor Trigger for Image Classifier Models
Figure 3 for Dispersed Pixel Perturbation-based Imperceptible Backdoor Trigger for Image Classifier Models
Figure 4 for Dispersed Pixel Perturbation-based Imperceptible Backdoor Trigger for Image Classifier Models
Viaarxiv icon

Monitoring of Pigmented Skin Lesions Using 3D Whole Body Imaging

May 14, 2022
David Ahmedt-Aristizabal, Chuong Nguyen, Lachlan Tychsen-Smith, Ashley Stacey, Shenghong Li, Joseph Pathikulangara, Lars Petersson, Dadong Wang

Figure 1 for Monitoring of Pigmented Skin Lesions Using 3D Whole Body Imaging
Figure 2 for Monitoring of Pigmented Skin Lesions Using 3D Whole Body Imaging
Figure 3 for Monitoring of Pigmented Skin Lesions Using 3D Whole Body Imaging
Figure 4 for Monitoring of Pigmented Skin Lesions Using 3D Whole Body Imaging
Viaarxiv icon

Three-dimensional Cooperative Localization of Commercial-Off-The-Shelf Sensors

Nov 03, 2021
Yulong Wang, Shenghong Li, Wei Ni, David Abbott, Mark Johnson, Guangyu Pei, Mark Hedley

Figure 1 for Three-dimensional Cooperative Localization of Commercial-Off-The-Shelf Sensors
Figure 2 for Three-dimensional Cooperative Localization of Commercial-Off-The-Shelf Sensors
Figure 3 for Three-dimensional Cooperative Localization of Commercial-Off-The-Shelf Sensors
Figure 4 for Three-dimensional Cooperative Localization of Commercial-Off-The-Shelf Sensors
Viaarxiv icon

Automatically Lock Your Neural Networks When You're Away

Mar 15, 2021
Ge Ren, Jun Wu, Gaolei Li, Shenghong Li

Figure 1 for Automatically Lock Your Neural Networks When You're Away
Figure 2 for Automatically Lock Your Neural Networks When You're Away
Figure 3 for Automatically Lock Your Neural Networks When You're Away
Figure 4 for Automatically Lock Your Neural Networks When You're Away
Viaarxiv icon

Leveraging AI and Intelligent Reflecting Surface for Energy-Efficient Communication in 6G IoT

Dec 29, 2020
Qianqian Pan, Jun Wu, Xi Zheng, Jianhua Li, Shenghong Li, Athanasios V. Vasilakos

Figure 1 for Leveraging AI and Intelligent Reflecting Surface for Energy-Efficient Communication in 6G IoT
Figure 2 for Leveraging AI and Intelligent Reflecting Surface for Energy-Efficient Communication in 6G IoT
Figure 3 for Leveraging AI and Intelligent Reflecting Surface for Energy-Efficient Communication in 6G IoT
Figure 4 for Leveraging AI and Intelligent Reflecting Surface for Energy-Efficient Communication in 6G IoT
Viaarxiv icon

Joint learning of interpretation and distillation

May 24, 2020
Jinchao Huang, Guofu Li, Zhicong Yan, Fucai Luo, Shenghong Li

Figure 1 for Joint learning of interpretation and distillation
Figure 2 for Joint learning of interpretation and distillation
Figure 3 for Joint learning of interpretation and distillation
Figure 4 for Joint learning of interpretation and distillation
Viaarxiv icon