Alert button
Picture for Peng Xiang

Peng Xiang

Alert button

Retro-FPN: Retrospective Feature Pyramid Network for Point Cloud Semantic Segmentation

Aug 18, 2023
Peng Xiang, Xin Wen, Yu-Shen Liu, Hui Zhang, Yi Fang, Zhizhong Han

Viaarxiv icon

PMP-Net++: Point Cloud Completion by Transformer-Enhanced Multi-step Point Moving Paths

Feb 28, 2022
Xin Wen, Peng Xiang, Zhizhong Han, Yan-Pei Cao, Pengfei Wan, Wen Zheng, Yu-Shen Liu

Figure 1 for PMP-Net++: Point Cloud Completion by Transformer-Enhanced Multi-step Point Moving Paths
Figure 2 for PMP-Net++: Point Cloud Completion by Transformer-Enhanced Multi-step Point Moving Paths
Figure 3 for PMP-Net++: Point Cloud Completion by Transformer-Enhanced Multi-step Point Moving Paths
Figure 4 for PMP-Net++: Point Cloud Completion by Transformer-Enhanced Multi-step Point Moving Paths
Viaarxiv icon

Snowflake Point Deconvolution for Point Cloud Completion and Generation with Skip-Transformer

Feb 22, 2022
Peng Xiang, Xin Wen, Yu-Shen Liu, Yan-Pei Cao, Pengfei Wan, Wen Zheng, Zhizhong Han

Figure 1 for Snowflake Point Deconvolution for Point Cloud Completion and Generation with Skip-Transformer
Figure 2 for Snowflake Point Deconvolution for Point Cloud Completion and Generation with Skip-Transformer
Figure 3 for Snowflake Point Deconvolution for Point Cloud Completion and Generation with Skip-Transformer
Figure 4 for Snowflake Point Deconvolution for Point Cloud Completion and Generation with Skip-Transformer
Viaarxiv icon

Multi-View Partial (MVP) Point Cloud Challenge 2021 on Completion and Registration: Methods and Results

Dec 22, 2021
Liang Pan, Tong Wu, Zhongang Cai, Ziwei Liu, Xumin Yu, Yongming Rao, Jiwen Lu, Jie Zhou, Mingye Xu, Xiaoyuan Luo, Kexue Fu, Peng Gao, Manning Wang, Yali Wang, Yu Qiao, Junsheng Zhou, Xin Wen, Peng Xiang, Yu-Shen Liu, Zhizhong Han, Yuanjie Yan, Junyi An, Lifa Zhu, Changwei Lin, Dongrui Liu, Xin Li, Francisco Gómez-Fernández, Qinlong Wang, Yang Yang

Figure 1 for Multi-View Partial (MVP) Point Cloud Challenge 2021 on Completion and Registration: Methods and Results
Figure 2 for Multi-View Partial (MVP) Point Cloud Challenge 2021 on Completion and Registration: Methods and Results
Figure 3 for Multi-View Partial (MVP) Point Cloud Challenge 2021 on Completion and Registration: Methods and Results
Figure 4 for Multi-View Partial (MVP) Point Cloud Challenge 2021 on Completion and Registration: Methods and Results
Viaarxiv icon

SnowflakeNet: Point Cloud Completion by Snowflake Point Deconvolution with Skip-Transformer

Aug 10, 2021
Peng Xiang, Xin Wen, Yu-Shen Liu, Yan-Pei Cao, Pengfei Wan, Wen Zheng, Zhizhong Han

Figure 1 for SnowflakeNet: Point Cloud Completion by Snowflake Point Deconvolution with Skip-Transformer
Figure 2 for SnowflakeNet: Point Cloud Completion by Snowflake Point Deconvolution with Skip-Transformer
Figure 3 for SnowflakeNet: Point Cloud Completion by Snowflake Point Deconvolution with Skip-Transformer
Figure 4 for SnowflakeNet: Point Cloud Completion by Snowflake Point Deconvolution with Skip-Transformer
Viaarxiv icon

PMP-Net: Point Cloud Completion by Learning Multi-step Point Moving Paths

Dec 07, 2020
Xin Wen, Peng Xiang, Zhizhong Han, Yan-Pei Cao, Pengfei Wan, Wen Zheng, Yu-Shen Liu

Figure 1 for PMP-Net: Point Cloud Completion by Learning Multi-step Point Moving Paths
Figure 2 for PMP-Net: Point Cloud Completion by Learning Multi-step Point Moving Paths
Figure 3 for PMP-Net: Point Cloud Completion by Learning Multi-step Point Moving Paths
Figure 4 for PMP-Net: Point Cloud Completion by Learning Multi-step Point Moving Paths
Viaarxiv icon