Alert button
Picture for Xiaoyuan Luo

Xiaoyuan Luo

Alert button

Knowledge Extraction and Distillation from Large-Scale Image-Text Colonoscopy Records Leveraging Large Language and Vision Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 17, 2023
Shuo Wang, Yan Zhu, Xiaoyuan Luo, Zhiwei Yang, Yizhe Zhang, Peiyao Fu, Manning Wang, Zhijian Song, Quanlin Li, Pinghong Zhou, Yike Guo

Figure 1 for Knowledge Extraction and Distillation from Large-Scale Image-Text Colonoscopy Records Leveraging Large Language and Vision Models
Figure 2 for Knowledge Extraction and Distillation from Large-Scale Image-Text Colonoscopy Records Leveraging Large Language and Vision Models
Figure 3 for Knowledge Extraction and Distillation from Large-Scale Image-Text Colonoscopy Records Leveraging Large Language and Vision Models
Figure 4 for Knowledge Extraction and Distillation from Large-Scale Image-Text Colonoscopy Records Leveraging Large Language and Vision Models
Viaarxiv icon

Rethinking Multiple Instance Learning for Whole Slide Image Classification: A Good Instance Classifier is All You Need

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 05, 2023
Linhao Qu, Yingfan Ma, Xiaoyuan Luo, Manning Wang, Zhijian Song

Figure 1 for Rethinking Multiple Instance Learning for Whole Slide Image Classification: A Good Instance Classifier is All You Need
Figure 2 for Rethinking Multiple Instance Learning for Whole Slide Image Classification: A Good Instance Classifier is All You Need
Figure 3 for Rethinking Multiple Instance Learning for Whole Slide Image Classification: A Good Instance Classifier is All You Need
Figure 4 for Rethinking Multiple Instance Learning for Whole Slide Image Classification: A Good Instance Classifier is All You Need
Viaarxiv icon

The Rise of AI Language Pathologists: Exploring Two-level Prompt Learning for Few-shot Weakly-supervised Whole Slide Image Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
May 29, 2023
Linhao Qu, Xiaoyuan Luo, Kexue Fu, Manning Wang, Zhijian Song

Figure 1 for The Rise of AI Language Pathologists: Exploring Two-level Prompt Learning for Few-shot Weakly-supervised Whole Slide Image Classification
Figure 2 for The Rise of AI Language Pathologists: Exploring Two-level Prompt Learning for Few-shot Weakly-supervised Whole Slide Image Classification
Figure 3 for The Rise of AI Language Pathologists: Exploring Two-level Prompt Learning for Few-shot Weakly-supervised Whole Slide Image Classification
Figure 4 for The Rise of AI Language Pathologists: Exploring Two-level Prompt Learning for Few-shot Weakly-supervised Whole Slide Image Classification
Viaarxiv icon

Robust Point Cloud Registration Framework Based on Deep Graph Matching(TPAMI Version)

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 09, 2022
Kexue Fu, Jiazheng Luo, Xiaoyuan Luo, Shaolei Liu, Chenxi Zhang, Manning Wang

Figure 1 for Robust Point Cloud Registration Framework Based on Deep Graph Matching(TPAMI Version)
Figure 2 for Robust Point Cloud Registration Framework Based on Deep Graph Matching(TPAMI Version)
Figure 3 for Robust Point Cloud Registration Framework Based on Deep Graph Matching(TPAMI Version)
Figure 4 for Robust Point Cloud Registration Framework Based on Deep Graph Matching(TPAMI Version)
Viaarxiv icon

Bi-directional Weakly Supervised Knowledge Distillation for Whole Slide Image Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 10, 2022
Linhao Qu, Xiaoyuan Luo, Manning Wang, Zhijian Song

Figure 1 for Bi-directional Weakly Supervised Knowledge Distillation for Whole Slide Image Classification
Figure 2 for Bi-directional Weakly Supervised Knowledge Distillation for Whole Slide Image Classification
Figure 3 for Bi-directional Weakly Supervised Knowledge Distillation for Whole Slide Image Classification
Figure 4 for Bi-directional Weakly Supervised Knowledge Distillation for Whole Slide Image Classification
Viaarxiv icon

DGMIL: Distribution Guided Multiple Instance Learning for Whole Slide Image Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 17, 2022
Linhao Qu, Xiaoyuan Luo, Shaolei Liu, Manning Wang, Zhijian Song

Figure 1 for DGMIL: Distribution Guided Multiple Instance Learning for Whole Slide Image Classification
Figure 2 for DGMIL: Distribution Guided Multiple Instance Learning for Whole Slide Image Classification
Figure 3 for DGMIL: Distribution Guided Multiple Instance Learning for Whole Slide Image Classification
Figure 4 for DGMIL: Distribution Guided Multiple Instance Learning for Whole Slide Image Classification
Viaarxiv icon

Multi-View Partial (MVP) Point Cloud Challenge 2021 on Completion and Registration: Methods and Results

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 22, 2021
Liang Pan, Tong Wu, Zhongang Cai, Ziwei Liu, Xumin Yu, Yongming Rao, Jiwen Lu, Jie Zhou, Mingye Xu, Xiaoyuan Luo, Kexue Fu, Peng Gao, Manning Wang, Yali Wang, Yu Qiao, Junsheng Zhou, Xin Wen, Peng Xiang, Yu-Shen Liu, Zhizhong Han, Yuanjie Yan, Junyi An, Lifa Zhu, Changwei Lin, Dongrui Liu, Xin Li, Francisco Gómez-Fernández, Qinlong Wang, Yang Yang

Figure 1 for Multi-View Partial (MVP) Point Cloud Challenge 2021 on Completion and Registration: Methods and Results
Figure 2 for Multi-View Partial (MVP) Point Cloud Challenge 2021 on Completion and Registration: Methods and Results
Figure 3 for Multi-View Partial (MVP) Point Cloud Challenge 2021 on Completion and Registration: Methods and Results
Figure 4 for Multi-View Partial (MVP) Point Cloud Challenge 2021 on Completion and Registration: Methods and Results
Viaarxiv icon

A Learnable Self-supervised Task for Unsupervised Domain Adaptation on Point Clouds

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 12, 2021
Xiaoyuan Luo, Shaolei Liu, Kexue Fu, Manning Wang, Zhijian Song

Figure 1 for A Learnable Self-supervised Task for Unsupervised Domain Adaptation on Point Clouds
Figure 2 for A Learnable Self-supervised Task for Unsupervised Domain Adaptation on Point Clouds
Figure 3 for A Learnable Self-supervised Task for Unsupervised Domain Adaptation on Point Clouds
Figure 4 for A Learnable Self-supervised Task for Unsupervised Domain Adaptation on Point Clouds
Viaarxiv icon

Robust Point Cloud Registration Framework Based on Deep Graph Matching

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 07, 2021
Kexue Fu, Shaolei Liu, Xiaoyuan Luo, Manning Wang

Figure 1 for Robust Point Cloud Registration Framework Based on Deep Graph Matching
Figure 2 for Robust Point Cloud Registration Framework Based on Deep Graph Matching
Figure 3 for Robust Point Cloud Registration Framework Based on Deep Graph Matching
Figure 4 for Robust Point Cloud Registration Framework Based on Deep Graph Matching
Viaarxiv icon