Alert button
Picture for Mingye Xu

Mingye Xu

Alert button

MM-3DScene: 3D Scene Understanding by Customizing Masked Modeling with Informative-Preserved Reconstruction and Self-Distilled Consistency

Dec 20, 2022
Mingye Xu, Mutian Xu, Tong He, Wanli Ouyang, Yali Wang, Xiaoguang Han, Yu Qiao

Figure 1 for MM-3DScene: 3D Scene Understanding by Customizing Masked Modeling with Informative-Preserved Reconstruction and Self-Distilled Consistency
Figure 2 for MM-3DScene: 3D Scene Understanding by Customizing Masked Modeling with Informative-Preserved Reconstruction and Self-Distilled Consistency
Figure 3 for MM-3DScene: 3D Scene Understanding by Customizing Masked Modeling with Informative-Preserved Reconstruction and Self-Distilled Consistency
Figure 4 for MM-3DScene: 3D Scene Understanding by Customizing Masked Modeling with Informative-Preserved Reconstruction and Self-Distilled Consistency
Viaarxiv icon

CP3: Unifying Point Cloud Completion by Pretrain-Prompt-Predict Paradigm

Jul 12, 2022
Mingye Xu, Yali Wang, Yihao Liu, Yu Qiao

Figure 1 for CP3: Unifying Point Cloud Completion by Pretrain-Prompt-Predict Paradigm
Figure 2 for CP3: Unifying Point Cloud Completion by Pretrain-Prompt-Predict Paradigm
Figure 3 for CP3: Unifying Point Cloud Completion by Pretrain-Prompt-Predict Paradigm
Figure 4 for CP3: Unifying Point Cloud Completion by Pretrain-Prompt-Predict Paradigm
Viaarxiv icon

CP-Net: Contour-Perturbed Reconstruction Network for Self-Supervised Point Cloud Learning

Jan 20, 2022
Mingye Xu, Zhipeng Zhou, Hongbin Xu, Yali Wang, Yu Qiao

Figure 1 for CP-Net: Contour-Perturbed Reconstruction Network for Self-Supervised Point Cloud Learning
Figure 2 for CP-Net: Contour-Perturbed Reconstruction Network for Self-Supervised Point Cloud Learning
Figure 3 for CP-Net: Contour-Perturbed Reconstruction Network for Self-Supervised Point Cloud Learning
Figure 4 for CP-Net: Contour-Perturbed Reconstruction Network for Self-Supervised Point Cloud Learning
Viaarxiv icon

Multi-View Partial (MVP) Point Cloud Challenge 2021 on Completion and Registration: Methods and Results

Dec 22, 2021
Liang Pan, Tong Wu, Zhongang Cai, Ziwei Liu, Xumin Yu, Yongming Rao, Jiwen Lu, Jie Zhou, Mingye Xu, Xiaoyuan Luo, Kexue Fu, Peng Gao, Manning Wang, Yali Wang, Yu Qiao, Junsheng Zhou, Xin Wen, Peng Xiang, Yu-Shen Liu, Zhizhong Han, Yuanjie Yan, Junyi An, Lifa Zhu, Changwei Lin, Dongrui Liu, Xin Li, Francisco Gómez-Fernández, Qinlong Wang, Yang Yang

Figure 1 for Multi-View Partial (MVP) Point Cloud Challenge 2021 on Completion and Registration: Methods and Results
Figure 2 for Multi-View Partial (MVP) Point Cloud Challenge 2021 on Completion and Registration: Methods and Results
Figure 3 for Multi-View Partial (MVP) Point Cloud Challenge 2021 on Completion and Registration: Methods and Results
Figure 4 for Multi-View Partial (MVP) Point Cloud Challenge 2021 on Completion and Registration: Methods and Results
Viaarxiv icon

Investigate Indistinguishable Points in Semantic Segmentation of 3D Point Cloud

Mar 18, 2021
Mingye Xu, Zhipeng Zhou, Junhao Zhang, Yu Qiao

Figure 1 for Investigate Indistinguishable Points in Semantic Segmentation of 3D Point Cloud
Figure 2 for Investigate Indistinguishable Points in Semantic Segmentation of 3D Point Cloud
Figure 3 for Investigate Indistinguishable Points in Semantic Segmentation of 3D Point Cloud
Figure 4 for Investigate Indistinguishable Points in Semantic Segmentation of 3D Point Cloud
Viaarxiv icon

Learning Geometry-Disentangled Representation for Complementary Understanding of 3D Object Point Cloud

Jan 08, 2021
Mutian Xu, Junhao Zhang, Zhipeng Zhou, Mingye Xu, Xiaojuan Qi, Yu Qiao

Figure 1 for Learning Geometry-Disentangled Representation for Complementary Understanding of 3D Object Point Cloud
Figure 2 for Learning Geometry-Disentangled Representation for Complementary Understanding of 3D Object Point Cloud
Figure 3 for Learning Geometry-Disentangled Representation for Complementary Understanding of 3D Object Point Cloud
Figure 4 for Learning Geometry-Disentangled Representation for Complementary Understanding of 3D Object Point Cloud
Viaarxiv icon

Geometry Sharing Network for 3D Point Cloud Classification and Segmentation

Dec 23, 2019
Mingye Xu, Zhipeng Zhou, Yu Qiao

Figure 1 for Geometry Sharing Network for 3D Point Cloud Classification and Segmentation
Figure 2 for Geometry Sharing Network for 3D Point Cloud Classification and Segmentation
Figure 3 for Geometry Sharing Network for 3D Point Cloud Classification and Segmentation
Figure 4 for Geometry Sharing Network for 3D Point Cloud Classification and Segmentation
Viaarxiv icon

SpiderCNN: Deep Learning on Point Sets with Parameterized Convolutional Filters

Sep 12, 2018
Yifan Xu, Tianqi Fan, Mingye Xu, Long Zeng, Yu Qiao

Figure 1 for SpiderCNN: Deep Learning on Point Sets with Parameterized Convolutional Filters
Figure 2 for SpiderCNN: Deep Learning on Point Sets with Parameterized Convolutional Filters
Figure 3 for SpiderCNN: Deep Learning on Point Sets with Parameterized Convolutional Filters
Figure 4 for SpiderCNN: Deep Learning on Point Sets with Parameterized Convolutional Filters
Viaarxiv icon