Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Mingkun Xu

Exploiting Spiking Dynamics with Spatial-temporal Feature Normalization in Graph Learning


Jun 30, 2021
Mingkun Xu, Yujie Wu, Lei Deng, Faqiang Liu, Guoqi Li, Jing Pei

* Accepted by IJCAI-21 

  Access Paper or Ask Questions

Bigeminal Priors Variational auto-encoder


Oct 05, 2020
Xuming Ran, Mingkun Xu, Qi Xu, Huihui Zhou, Quanying Liu


  Access Paper or Ask Questions

Detecting Out-of-distribution Samples via Variational Auto-encoder with Reliable Uncertainty Estimation


Jul 16, 2020
Xuming Ran, Mingkun Xu, Lingrui Mei, Qi Xu, Quanying Liu


  Access Paper or Ask Questions

Brain-inspired global-local hybrid learning towards human-like intelligence


Jun 05, 2020
Yujie Wu, Rong Zhao, Jun Zhu, Feng Chen, Mingkun Xu, Guoqi Li, Sen Song, Lei Deng, Guanrui Wang, Hao Zheng, Jing Pei, Youhui Zhang, Mingguo Zhao, Luping Shi

* 5 figures, 2 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial symmetric GANs: bridging adversarial samples and adversarial networks


Jan 01, 2020
Faqiang Liu, Mingkun Xu, Guoqi Li, Jing Pei, Luping Shi, Rong Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Bridging adversarial samples and adversarial networks


Dec 20, 2019
Faqiang Liu, Mingkun Xu, Guoqi Li, Jing Pei, Luping Shi


  Access Paper or Ask Questions