Alert button
Picture for Minghua Deng

Minghua Deng

Alert button

TGNN: A Joint Semi-supervised Framework for Graph-level Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 23, 2023
Wei Ju, Xiao Luo, Meng Qu, Yifan Wang, Chong Chen, Minghua Deng, Xian-Sheng Hua, Ming Zhang

Figure 1 for TGNN: A Joint Semi-supervised Framework for Graph-level Classification
Figure 2 for TGNN: A Joint Semi-supervised Framework for Graph-level Classification
Figure 3 for TGNN: A Joint Semi-supervised Framework for Graph-level Classification
Figure 4 for TGNN: A Joint Semi-supervised Framework for Graph-level Classification
Viaarxiv icon

ARGO: Modeling Heterogeneity in E-commerce Recommendation

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 14, 2021
Daqing Wu, Xiao Luo, Zeyu Ma, Chong Chen, Minghua Deng, Jinwen Ma

Figure 1 for ARGO: Modeling Heterogeneity in E-commerce Recommendation
Figure 2 for ARGO: Modeling Heterogeneity in E-commerce Recommendation
Figure 3 for ARGO: Modeling Heterogeneity in E-commerce Recommendation
Figure 4 for ARGO: Modeling Heterogeneity in E-commerce Recommendation
Viaarxiv icon

Neighborhood Consensus Contrastive Learning for Backward-Compatible Representation

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 09, 2021
Shengsen Wu, Liang Chen, Yihang Lou, Yan Bai, Tao Bai, Minghua Deng, Lingyu Duan

Figure 1 for Neighborhood Consensus Contrastive Learning for Backward-Compatible Representation
Figure 2 for Neighborhood Consensus Contrastive Learning for Backward-Compatible Representation
Figure 3 for Neighborhood Consensus Contrastive Learning for Backward-Compatible Representation
Figure 4 for Neighborhood Consensus Contrastive Learning for Backward-Compatible Representation
Viaarxiv icon

DNA-GCN: Graph convolutional networks for predicting DNA-protein binding

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 02, 2021
Yuhang Guo, Xiao Luo, Liang Chen, Minghua Deng

Viaarxiv icon

Criterion-based Heterogeneous Collaborative Filtering for Multi-behavior Implicit Recommendation

Add code
Bookmark button
Alert button
May 28, 2021
Xiao Luo, Daqing Wu, Chong Chen, Jinwen Ma, Minghua Deng, Chen Shen, Jianqiang Huang, Xian-Sheng Hua

Figure 1 for Criterion-based Heterogeneous Collaborative Filtering for Multi-behavior Implicit Recommendation
Figure 2 for Criterion-based Heterogeneous Collaborative Filtering for Multi-behavior Implicit Recommendation
Figure 3 for Criterion-based Heterogeneous Collaborative Filtering for Multi-behavior Implicit Recommendation
Figure 4 for Criterion-based Heterogeneous Collaborative Filtering for Multi-behavior Implicit Recommendation
Viaarxiv icon

Deep Unsupervised Hashing by Distilled Smooth Guidance

Add code
Bookmark button
Alert button
May 13, 2021
Xiao Luo, Zeyu Ma, Daqing Wu, Huasong Zhong, Chong Chen, Jinwen Ma, Minghua Deng

Figure 1 for Deep Unsupervised Hashing by Distilled Smooth Guidance
Figure 2 for Deep Unsupervised Hashing by Distilled Smooth Guidance
Figure 3 for Deep Unsupervised Hashing by Distilled Smooth Guidance
Figure 4 for Deep Unsupervised Hashing by Distilled Smooth Guidance
Viaarxiv icon

Graph Contrastive Clustering

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 03, 2021
Huasong Zhong, Jianlong Wu, Chong Chen, Jianqiang Huang, Minghua Deng, Liqiang Nie, Zhouchen Lin, Xian-Sheng Hua

Figure 1 for Graph Contrastive Clustering
Figure 2 for Graph Contrastive Clustering
Figure 3 for Graph Contrastive Clustering
Figure 4 for Graph Contrastive Clustering
Viaarxiv icon

CIMON: Towards High-quality Hash Codes

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 05, 2020
Xiao Luo, Daqing Wu, Zeyu Ma, Chong Chen, Huasong Zhong, Minghua Deng, Jianqiang Huang, Xian-sheng Hua

Figure 1 for CIMON: Towards High-quality Hash Codes
Figure 2 for CIMON: Towards High-quality Hash Codes
Figure 3 for CIMON: Towards High-quality Hash Codes
Figure 4 for CIMON: Towards High-quality Hash Codes
Viaarxiv icon

A Survey on Deep Hashing Methods

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 04, 2020
Xiao Luo, Chong Chen, Huasong Zhong, Hao Zhang, Minghua Deng, Jianqiang Huang, Xiansheng Hua

Figure 1 for A Survey on Deep Hashing Methods
Figure 2 for A Survey on Deep Hashing Methods
Viaarxiv icon

Predicting protein inter-residue contacts using composite likelihood maximization and deep learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 31, 2018
Haicang Zhang, Qi Zhang, Fusong Ju, Jianwei Zhu, Shiwei Sun, Yujuan Gao, Ziwei Xie, Minghua Deng, Wei-Mou Zheng, Dongbo Bu

Figure 1 for Predicting protein inter-residue contacts using composite likelihood maximization and deep learning
Figure 2 for Predicting protein inter-residue contacts using composite likelihood maximization and deep learning
Figure 3 for Predicting protein inter-residue contacts using composite likelihood maximization and deep learning
Figure 4 for Predicting protein inter-residue contacts using composite likelihood maximization and deep learning
Viaarxiv icon