Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Minghua Deng

Graph Contrastive Clustering


Apr 03, 2021
Huasong Zhong, Jianlong Wu, Chong Chen, Jianqiang Huang, Minghua Deng, Liqiang Nie, Zhouchen Lin, Xian-Sheng Hua

* 10 

  Access Paper or Ask Questions

CIMON: Towards High-quality Hash Codes


Nov 05, 2020
Xiao Luo, Daqing Wu, Zeyu Ma, Chong Chen, Huasong Zhong, Minghua Deng, Jianqiang Huang, Xian-sheng Hua

* 8 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Survey on Deep Hashing Methods


Mar 04, 2020
Xiao Luo, Chong Chen, Huasong Zhong, Hao Zhang, Minghua Deng, Jianqiang Huang, Xiansheng Hua

* 23 pages, 0 figure. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1606.00185, arXiv:1804.08275 by other authors 

  Access Paper or Ask Questions

Predicting protein inter-residue contacts using composite likelihood maximization and deep learning


Aug 31, 2018
Haicang Zhang, Qi Zhang, Fusong Ju, Jianwei Zhu, Shiwei Sun, Yujuan Gao, Ziwei Xie, Minghua Deng, Shiwei Sun, Wei-Mou Zheng, Dongbo Bu


  Access Paper or Ask Questions