Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Decorate the Newcomers: Visual Domain Prompt for Continual Test Time Adaptation


Dec 08, 2022
Yulu Gan, Xianzheng Ma, Yihang Lou, Yan Bai, Renrui Zhang, Nian Shi, Lin Luo

Add code

* AAAI 2023 camera ready 

   Access Paper or Ask Questions

Trusted Multi-Scale Classification Framework for Whole Slide Image


Jul 12, 2022
Ming Feng, Kele Xu, Nanhui Wu, Weiquan Huang, Yan Bai, Changjian Wang, Huaimin Wang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Memory-Based Label-Text Tuning for Few-Shot Class-Incremental Learning


Jul 03, 2022
Jinze Li, Yan Bai, Yihang Lou, Xiongkun Linghu, Jianzhong He, Shaoyun Xu, Tao Bai

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Switchable Representation Learning Framework with Self-compatibility


Jun 16, 2022
Shengsen Wu, Yan Bai, Yihang Lou, Xiongkun Linghu, Jianzhong He, Tao Bai, Ling-Yu Duan

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Neighborhood Consensus Contrastive Learning for Backward-Compatible Representation


Sep 09, 2021
Shengsen Wu, Liang Chen, Yihang Lou, Yan Bai, Tao Bai, Minghua Deng, Lingyu Duan

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Dual-Tuning: Joint Prototype Transfer and Structure Regularization for Compatible Feature Learning


Aug 06, 2021
Yan Bai, Jile Jiao, Shengsen Wu, Yihang Lou, Jun Liu, Xuetao Feng, Ling-Yu Duan

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Large-Scale Unsupervised Person Re-Identification with Contrastive Learning


May 17, 2021
Weiquan Huang, Yan Bai, Qiuyu Ren, Xinbo Zhao, Ming Feng, Yin Wang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Dual-Refinement: Joint Label and Feature Refinement for Unsupervised Domain Adaptive Person Re-Identification


Jan 17, 2021
Yongxing Dai, Jun Liu, Yan Bai, Zekun Tong, Ling-Yu Duan

Add code

* 14 pages, 5 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Spherical Feature Transform for Deep Metric Learning


Aug 04, 2020
Yuke Zhu, Yan Bai, Yichen Wei

Add code

* ECCV2020 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
>>