Alert button
Picture for Yuan Dong

Yuan Dong

Alert button

An Optimization Framework to Enforce Multi-View Consistency for Texturing 3D Meshes Using Pre-Trained Text-to-Image Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 22, 2024
Zhengyi Zhao, Chen Song, Xiaodong Gu, Yuan Dong, Qi Zuo, Weihao Yuan, Zilong Dong, Liefeng Bo, Qixing Huang

Viaarxiv icon

VideoMV: Consistent Multi-View Generation Based on Large Video Generative Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 18, 2024
Qi Zuo, Xiaodong Gu, Lingteng Qiu, Yuan Dong, Zhengyi Zhao, Weihao Yuan, Rui Peng, Siyu Zhu, Zilong Dong, Liefeng Bo, Qixing Huang

Figure 1 for VideoMV: Consistent Multi-View Generation Based on Large Video Generative Model
Figure 2 for VideoMV: Consistent Multi-View Generation Based on Large Video Generative Model
Figure 3 for VideoMV: Consistent Multi-View Generation Based on Large Video Generative Model
Figure 4 for VideoMV: Consistent Multi-View Generation Based on Large Video Generative Model
Viaarxiv icon

URHand: Universal Relightable Hands

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 10, 2024
Zhaoxi Chen, Gyeongsik Moon, Kaiwen Guo, Chen Cao, Stanislav Pidhorskyi, Tomas Simon, Rohan Joshi, Yuan Dong, Yichen Xu, Bernardo Pires, He Wen, Lucas Evans, Bo Peng, Julia Buffalini, Autumn Trimble, Kevyn McPhail, Melissa Schoeller, Shoou-I Yu, Javier Romero, Michael Zollhöfer, Yaser Sheikh, Ziwei Liu, Shunsuke Saito

Viaarxiv icon

Opara: Exploiting Operator Parallelism for Expediting DNN Inference on GPUs

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 16, 2023
Aodong Chen, Fei Xu, Li Han, Yuan Dong, Li Chen, Zhi Zhou, Fangming Liu

Viaarxiv icon

Video-based Visible-Infrared Person Re-Identification with Auxiliary Samples

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 27, 2023
Yunhao Du, Cheng Lei, Zhicheng Zhao, Yuan Dong, Fei Su

Viaarxiv icon

PanoContext-Former: Panoramic Total Scene Understanding with a Transformer

Add code
Bookmark button
Alert button
May 21, 2023
Yuan Dong, Chuan Fang, Zilong Dong, Liefeng Bo, Ping Tan

Figure 1 for PanoContext-Former: Panoramic Total Scene Understanding with a Transformer
Figure 2 for PanoContext-Former: Panoramic Total Scene Understanding with a Transformer
Figure 3 for PanoContext-Former: Panoramic Total Scene Understanding with a Transformer
Figure 4 for PanoContext-Former: Panoramic Total Scene Understanding with a Transformer
Viaarxiv icon

PanoViT: Vision Transformer for Room Layout Estimation from a Single Panoramic Image

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 23, 2022
Weichao Shen, Yuan Dong, Zonghao Chen, Zhengyi Zhao, Yang Gao, Zhu Liu

Figure 1 for PanoViT: Vision Transformer for Room Layout Estimation from a Single Panoramic Image
Figure 2 for PanoViT: Vision Transformer for Room Layout Estimation from a Single Panoramic Image
Figure 3 for PanoViT: Vision Transformer for Room Layout Estimation from a Single Panoramic Image
Figure 4 for PanoViT: Vision Transformer for Room Layout Estimation from a Single Panoramic Image
Viaarxiv icon

Caption Feature Space Regularization for Audio Captioning

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 18, 2022
Yiming Zhang, Hong Yu, Ruoyi Du, Zhanyu Ma, Yuan Dong

Figure 1 for Caption Feature Space Regularization for Audio Captioning
Figure 2 for Caption Feature Space Regularization for Audio Captioning
Figure 3 for Caption Feature Space Regularization for Audio Captioning
Figure 4 for Caption Feature Space Regularization for Audio Captioning
Viaarxiv icon

Explicit Clothing Modeling for an Animatable Full-Body Avatar

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 30, 2021
Donglai Xiang, Fabian Andres Prada, Timur Bagautdinov, Weipeng Xu, Yuan Dong, He Wen, Jessica Hodgins, Chenglei Wu

Figure 1 for Explicit Clothing Modeling for an Animatable Full-Body Avatar
Figure 2 for Explicit Clothing Modeling for an Animatable Full-Body Avatar
Figure 3 for Explicit Clothing Modeling for an Animatable Full-Body Avatar
Figure 4 for Explicit Clothing Modeling for an Animatable Full-Body Avatar
Viaarxiv icon

ATRM: Attention-based Task-level Relation Module for GNN-based Few-shot Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 25, 2021
Yurong Guo, Zhanyu Ma, Xiaoxu Li, Yuan Dong

Figure 1 for ATRM: Attention-based Task-level Relation Module for GNN-based Few-shot Learning
Figure 2 for ATRM: Attention-based Task-level Relation Module for GNN-based Few-shot Learning
Figure 3 for ATRM: Attention-based Task-level Relation Module for GNN-based Few-shot Learning
Figure 4 for ATRM: Attention-based Task-level Relation Module for GNN-based Few-shot Learning
Viaarxiv icon