Alert button
Picture for Nitesh B. Gundavarapu

Nitesh B. Gundavarapu

Alert button

VideoPrism: A Foundational Visual Encoder for Video Understanding

Feb 20, 2024
Long Zhao, Nitesh B. Gundavarapu, Liangzhe Yuan, Hao Zhou, Shen Yan, Jennifer J. Sun, Luke Friedman, Rui Qian, Tobias Weyand, Yue Zhao, Rachel Hornung, Florian Schroff, Ming-Hsuan Yang, David A. Ross, Huisheng Wang, Hartwig Adam, Mikhail Sirotenko, Ting Liu, Boqing Gong

Viaarxiv icon

Language Model Beats Diffusion -- Tokenizer is Key to Visual Generation

Oct 09, 2023
Lijun Yu, José Lezama, Nitesh B. Gundavarapu, Luca Versari, Kihyuk Sohn, David Minnen, Yong Cheng, Agrim Gupta, Xiuye Gu, Alexander G. Hauptmann, Boqing Gong, Ming-Hsuan Yang, Irfan Essa, David A. Ross, Lu Jiang

Viaarxiv icon

Test-Time Personalization with a Transformer for Human Pose Estimation

Jul 05, 2021
Miao Hao, Yizhuo Li, Zonglin Di, Nitesh B. Gundavarapu, Xiaolong Wang

Figure 1 for Test-Time Personalization with a Transformer for Human Pose Estimation
Figure 2 for Test-Time Personalization with a Transformer for Human Pose Estimation
Figure 3 for Test-Time Personalization with a Transformer for Human Pose Estimation
Figure 4 for Test-Time Personalization with a Transformer for Human Pose Estimation
Viaarxiv icon

3D Human Pose Estimation under limited supervision using Metric Learning

Aug 14, 2019
Rahul Mitra, Nitesh B. Gundavarapu, Sudharshan Chandra Babu, Prashasht Bindal, Abhishek Sharma, Arjun Jain

Figure 1 for 3D Human Pose Estimation under limited supervision using Metric Learning
Figure 2 for 3D Human Pose Estimation under limited supervision using Metric Learning
Figure 3 for 3D Human Pose Estimation under limited supervision using Metric Learning
Figure 4 for 3D Human Pose Estimation under limited supervision using Metric Learning
Viaarxiv icon