Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Luyang Liu

Cross-Lingual Language Model Meta-Pretraining


Sep 23, 2021
Zewen Chi, Heyan Huang, Luyang Liu, Yu Bai, Xian-Ling Mao


  Access Paper or Ask Questions

A Field Guide to Federated Optimization


Jul 14, 2021
Jianyu Wang, Zachary Charles, Zheng Xu, Gauri Joshi, H. Brendan McMahan, Blaise Aguera y Arcas, Maruan Al-Shedivat, Galen Andrew, Salman Avestimehr, Katharine Daly, Deepesh Data, Suhas Diggavi, Hubert Eichner, Advait Gadhikar, Zachary Garrett, Antonious M. Girgis, Filip Hanzely, Andrew Hard, Chaoyang He, Samuel Horvath, Zhouyuan Huo, Alex Ingerman, Martin Jaggi, Tara Javidi, Peter Kairouz, Satyen Kale, Sai Praneeth Karimireddy, Jakub Konecny, Sanmi Koyejo, Tian Li, Luyang Liu, Mehryar Mohri, Hang Qi, Sashank J. Reddi, Peter Richtarik, Karan Singhal, Virginia Smith, Mahdi Soltanolkotabi, Weikang Song, Ananda Theertha Suresh, Sebastian U. Stich, Ameet Talwalkar, Hongyi Wang, Blake Woodworth, Shanshan Wu, Felix X. Yu, Honglin Yuan, Manzil Zaheer, Mi Zhang, Tong Zhang, Chunxiang Zheng, Chen Zhu, Wennan Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Byzantine-robust Federated Learning through Spatial-temporal Analysis of Local Model Updates


Jul 03, 2021
Zhuohang Li, Luyang Liu, Jiaxin Zhang, Jian Liu


  Access Paper or Ask Questions

Local Adaptivity in Federated Learning: Convergence and Consistency


Jun 04, 2021
Jianyu Wang, Zheng Xu, Zachary Garrett, Zachary Charles, Luyang Liu, Gauri Joshi


  Access Paper or Ask Questions

Examining COVID-19 Forecasting using Spatio-Temporal Graph Neural Networks


Jul 06, 2020
Amol Kapoor, Xue Ben, Luyang Liu, Bryan Perozzi, Matt Barnes, Martin Blais, Shawn O'Banion


  Access Paper or Ask Questions