Alert button
Picture for Menglin Jia

Menglin Jia

Alert button

VideoGLUE: Video General Understanding Evaluation of Foundation Models

Jul 06, 2023
Liangzhe Yuan, Nitesh Bharadwaj Gundavarapu, Long Zhao, Hao Zhou, Yin Cui, Lu Jiang, Xuan Yang, Menglin Jia, Tobias Weyand, Luke Friedman, Mikhail Sirotenko, Huisheng Wang, Florian Schroff, Hartwig Adam, Ming-Hsuan Yang, Ting Liu, Boqing Gong

Figure 1 for VideoGLUE: Video General Understanding Evaluation of Foundation Models
Figure 2 for VideoGLUE: Video General Understanding Evaluation of Foundation Models
Figure 3 for VideoGLUE: Video General Understanding Evaluation of Foundation Models
Figure 4 for VideoGLUE: Video General Understanding Evaluation of Foundation Models
Viaarxiv icon

Emergent Correspondence from Image Diffusion

Jun 06, 2023
Luming Tang, Menglin Jia, Qianqian Wang, Cheng Perng Phoo, Bharath Hariharan

Figure 1 for Emergent Correspondence from Image Diffusion
Figure 2 for Emergent Correspondence from Image Diffusion
Figure 3 for Emergent Correspondence from Image Diffusion
Figure 4 for Emergent Correspondence from Image Diffusion
Viaarxiv icon

PromptFusion: Decoupling Stability and Plasticity for Continual Learning

Mar 13, 2023
Haoran Chen, Zuxuan Wu, Xintong Han, Menglin Jia, Yu-Gang Jiang

Figure 1 for PromptFusion: Decoupling Stability and Plasticity for Continual Learning
Figure 2 for PromptFusion: Decoupling Stability and Plasticity for Continual Learning
Figure 3 for PromptFusion: Decoupling Stability and Plasticity for Continual Learning
Figure 4 for PromptFusion: Decoupling Stability and Plasticity for Continual Learning
Viaarxiv icon

Visual Prompt Tuning

Mar 23, 2022
Menglin Jia, Luming Tang, Bor-Chun Chen, Claire Cardie, Serge Belongie, Bharath Hariharan, Ser-Nam Lim

Figure 1 for Visual Prompt Tuning
Figure 2 for Visual Prompt Tuning
Figure 3 for Visual Prompt Tuning
Figure 4 for Visual Prompt Tuning
Viaarxiv icon

Rethinking Nearest Neighbors for Visual Classification

Dec 17, 2021
Menglin Jia, Bor-Chun Chen, Zuxuan Wu, Claire Cardie, Serge Belongie, Ser-Nam Lim

Figure 1 for Rethinking Nearest Neighbors for Visual Classification
Figure 2 for Rethinking Nearest Neighbors for Visual Classification
Figure 3 for Rethinking Nearest Neighbors for Visual Classification
Figure 4 for Rethinking Nearest Neighbors for Visual Classification
Viaarxiv icon

When in Doubt: Improving Classification Performance with Alternating Normalization

Sep 28, 2021
Menglin Jia, Austin Reiter, Ser-Nam Lim, Yoav Artzi, Claire Cardie

Figure 1 for When in Doubt: Improving Classification Performance with Alternating Normalization
Figure 2 for When in Doubt: Improving Classification Performance with Alternating Normalization
Figure 3 for When in Doubt: Improving Classification Performance with Alternating Normalization
Figure 4 for When in Doubt: Improving Classification Performance with Alternating Normalization
Viaarxiv icon

Exploring Visual Engagement Signals for Representation Learning

Apr 15, 2021
Menglin Jia, Zuxuan Wu, Austin Reiter, Claire Cardie, Serge Belongie, Ser-Nam Lim

Figure 1 for Exploring Visual Engagement Signals for Representation Learning
Figure 2 for Exploring Visual Engagement Signals for Representation Learning
Figure 3 for Exploring Visual Engagement Signals for Representation Learning
Figure 4 for Exploring Visual Engagement Signals for Representation Learning
Viaarxiv icon

Intentonomy: a Dataset and Study towards Human Intent Understanding

Nov 11, 2020
Menglin Jia, Zuxuan Wu, Austin Reiter, Claire Cardie, Serge Belongie, Ser-Nam Lim

Figure 1 for Intentonomy: a Dataset and Study towards Human Intent Understanding
Figure 2 for Intentonomy: a Dataset and Study towards Human Intent Understanding
Figure 3 for Intentonomy: a Dataset and Study towards Human Intent Understanding
Figure 4 for Intentonomy: a Dataset and Study towards Human Intent Understanding
Viaarxiv icon

Fashionpedia: Ontology, Segmentation, and an Attribute Localization Dataset

Apr 26, 2020
Menglin Jia, Mengyun Shi, Mikhail Sirotenko, Yin Cui, Claire Cardie, Bharath Hariharan, Hartwig Adam, Serge Belongie

Figure 1 for Fashionpedia: Ontology, Segmentation, and an Attribute Localization Dataset
Figure 2 for Fashionpedia: Ontology, Segmentation, and an Attribute Localization Dataset
Figure 3 for Fashionpedia: Ontology, Segmentation, and an Attribute Localization Dataset
Figure 4 for Fashionpedia: Ontology, Segmentation, and an Attribute Localization Dataset
Viaarxiv icon

Deep Multi-Modal Sets

Mar 03, 2020
Austin Reiter, Menglin Jia, Pu Yang, Ser-Nam Lim

Figure 1 for Deep Multi-Modal Sets
Figure 2 for Deep Multi-Modal Sets
Figure 3 for Deep Multi-Modal Sets
Figure 4 for Deep Multi-Modal Sets
Viaarxiv icon