Alert button
Picture for Luca Carlone

Luca Carlone

Alert button

Multi-Model 3D Registration: Finding Multiple Moving Objects in Cluttered Point Clouds

Feb 16, 2024
David Jin, Sushrut Karmalkar, Harry Zhang, Luca Carlone

Viaarxiv icon

Kimera2: Robust and Accurate Metric-Semantic SLAM in the Real World

Jan 12, 2024
Marcus Abate, Yun Chang, Nathan Hughes, Luca Carlone

Viaarxiv icon

Indoor and Outdoor 3D Scene Graph Generation via Language-Enabled Spatial Ontologies

Dec 18, 2023
Jared Strader, Nathan Hughes, William Chen, Alberto Speranzon, Luca Carlone

Viaarxiv icon

PyPose v0.6: The Imperative Programming Interface for Robotics

Sep 22, 2023
Zitong Zhan, Xiangfu Li, Qihang Li, Haonan He, Abhinav Pandey, Haitao Xiao, Yangmengfei Xu, Xiangyu Chen, Kuan Xu, Kun Cao, Zhipeng Zhao, Zihan Wang, Huan Xu, Zihang Fang, Yutian Chen, Wentao Wang, Xu Fang, Yi Du, Tianhao Wu, Xiao Lin, Yuheng Qiu, Fan Yang, Jingnan Shi, Shaoshu Su, Yiren Lu, Taimeng Fu, Karthik Dantu, Jiajun Wu, Lihua Xie, Marco Hutter, Luca Carlone, Sebastian Scherer, Daning Huang, Yaoyu Hu, Junyi Geng, Chen Wang

Figure 1 for PyPose v0.6: The Imperative Programming Interface for Robotics
Figure 2 for PyPose v0.6: The Imperative Programming Interface for Robotics
Figure 3 for PyPose v0.6: The Imperative Programming Interface for Robotics
Figure 4 for PyPose v0.6: The Imperative Programming Interface for Robotics
Viaarxiv icon

Aggressive Aerial Grasping using a Soft Drone with Onboard Perception

Aug 11, 2023
Samuel Ubellacker, Aaron Ray, James Bern, Jared Strader, Luca Carlone

Figure 1 for Aggressive Aerial Grasping using a Soft Drone with Onboard Perception
Figure 2 for Aggressive Aerial Grasping using a Soft Drone with Onboard Perception
Figure 3 for Aggressive Aerial Grasping using a Soft Drone with Onboard Perception
Figure 4 for Aggressive Aerial Grasping using a Soft Drone with Onboard Perception
Viaarxiv icon

VERF: Runtime Monitoring of Pose Estimation with Neural Radiance Fields

Aug 11, 2023
Dominic Maggio, Courtney Mario, Luca Carlone

Figure 1 for VERF: Runtime Monitoring of Pose Estimation with Neural Radiance Fields
Figure 2 for VERF: Runtime Monitoring of Pose Estimation with Neural Radiance Fields
Figure 3 for VERF: Runtime Monitoring of Pose Estimation with Neural Radiance Fields
Figure 4 for VERF: Runtime Monitoring of Pose Estimation with Neural Radiance Fields
Viaarxiv icon

Foundations of Spatial Perception for Robotics: Hierarchical Representations and Real-time Systems

May 11, 2023
Nathan Hughes, Yun Chang, Siyi Hu, Rajat Talak, Rumaisa Abdulhai, Jared Strader, Luca Carlone

Figure 1 for Foundations of Spatial Perception for Robotics: Hierarchical Representations and Real-time Systems
Figure 2 for Foundations of Spatial Perception for Robotics: Hierarchical Representations and Real-time Systems
Figure 3 for Foundations of Spatial Perception for Robotics: Hierarchical Representations and Real-time Systems
Figure 4 for Foundations of Spatial Perception for Robotics: Hierarchical Representations and Real-time Systems
Viaarxiv icon

Task-Aware Risk Estimation of Perception Failures for Autonomous Vehicles

May 03, 2023
Pasquale Antonante, Sushant Veer, Karen Leung, Xinshuo Weng, Luca Carlone, Marco Pavone

Figure 1 for Task-Aware Risk Estimation of Perception Failures for Autonomous Vehicles
Figure 2 for Task-Aware Risk Estimation of Perception Failures for Autonomous Vehicles
Figure 3 for Task-Aware Risk Estimation of Perception Failures for Autonomous Vehicles
Figure 4 for Task-Aware Risk Estimation of Perception Failures for Autonomous Vehicles
Viaarxiv icon

Multi-Camera Visual-Inertial Simultaneous Localization and Mapping for Autonomous Valet Parking

Apr 27, 2023
Marcus Abate, Ariel Schwartz, Xue Iuan Wong, Wangdong Luo, Rotem Littman, Marc Klinger, Lars Kuhnert, Douglas Blue, Luca Carlone

Figure 1 for Multi-Camera Visual-Inertial Simultaneous Localization and Mapping for Autonomous Valet Parking
Figure 2 for Multi-Camera Visual-Inertial Simultaneous Localization and Mapping for Autonomous Valet Parking
Figure 3 for Multi-Camera Visual-Inertial Simultaneous Localization and Mapping for Autonomous Valet Parking
Figure 4 for Multi-Camera Visual-Inertial Simultaneous Localization and Mapping for Autonomous Valet Parking
Viaarxiv icon

Hydra-Multi: Collaborative Online Construction of 3D Scene Graphs with Multi-Robot Teams

Apr 26, 2023
Yun Chang, Nathan Hughes, Aaron Ray, Luca Carlone

Figure 1 for Hydra-Multi: Collaborative Online Construction of 3D Scene Graphs with Multi-Robot Teams
Figure 2 for Hydra-Multi: Collaborative Online Construction of 3D Scene Graphs with Multi-Robot Teams
Figure 3 for Hydra-Multi: Collaborative Online Construction of 3D Scene Graphs with Multi-Robot Teams
Figure 4 for Hydra-Multi: Collaborative Online Construction of 3D Scene Graphs with Multi-Robot Teams
Viaarxiv icon