Alert button
Picture for Kaisheng Zeng

Kaisheng Zeng

Alert button

Event-level Knowledge Editing

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 20, 2024
Hao Peng, Xiaozhi Wang, Chunyang Li, Kaisheng Zeng, Jiangshan Duo, Yixin Cao, Lei Hou, Juanzi Li

Viaarxiv icon

MAVEN-Arg: Completing the Puzzle of All-in-One Event Understanding Dataset with Event Argument Annotation

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 15, 2023
Xiaozhi Wang, Hao Peng, Yong Guan, Kaisheng Zeng, Jianhui Chen, Lei Hou, Xu Han, Yankai Lin, Zhiyuan Liu, Ruobing Xie, Jie Zhou, Juanzi Li

Figure 1 for MAVEN-Arg: Completing the Puzzle of All-in-One Event Understanding Dataset with Event Argument Annotation
Figure 2 for MAVEN-Arg: Completing the Puzzle of All-in-One Event Understanding Dataset with Event Argument Annotation
Figure 3 for MAVEN-Arg: Completing the Puzzle of All-in-One Event Understanding Dataset with Event Argument Annotation
Figure 4 for MAVEN-Arg: Completing the Puzzle of All-in-One Event Understanding Dataset with Event Argument Annotation
Viaarxiv icon

When does In-context Learning Fall Short and Why? A Study on Specification-Heavy Tasks

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 15, 2023
Hao Peng, Xiaozhi Wang, Jianhui Chen, Weikai Li, Yunjia Qi, Zimu Wang, Zhili Wu, Kaisheng Zeng, Bin Xu, Lei Hou, Juanzi Li

Figure 1 for When does In-context Learning Fall Short and Why? A Study on Specification-Heavy Tasks
Figure 2 for When does In-context Learning Fall Short and Why? A Study on Specification-Heavy Tasks
Figure 3 for When does In-context Learning Fall Short and Why? A Study on Specification-Heavy Tasks
Figure 4 for When does In-context Learning Fall Short and Why? A Study on Specification-Heavy Tasks
Viaarxiv icon

Mastering the Task of Open Information Extraction with Large Language Models and Consistent Reasoning Environment

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 16, 2023
Ji Qi, Kaixuan Ji, Xiaozhi Wang, Jifan Yu, Kaisheng Zeng, Lei Hou, Juanzi Li, Bin Xu

Figure 1 for Mastering the Task of Open Information Extraction with Large Language Models and Consistent Reasoning Environment
Figure 2 for Mastering the Task of Open Information Extraction with Large Language Models and Consistent Reasoning Environment
Figure 3 for Mastering the Task of Open Information Extraction with Large Language Models and Consistent Reasoning Environment
Figure 4 for Mastering the Task of Open Information Extraction with Large Language Models and Consistent Reasoning Environment
Viaarxiv icon

Exploring Large Language Models for Multi-Modal Out-of-Distribution Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 12, 2023
Yi Dai, Hao Lang, Kaisheng Zeng, Fei Huang, Yongbin Li

Viaarxiv icon

OmniEvent: A Comprehensive, Fair, and Easy-to-Use Toolkit for Event Understanding

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 25, 2023
Hao Peng, Xiaozhi Wang, Feng Yao, Zimu Wang, Chuzhao Zhu, Kaisheng Zeng, Lei Hou, Juanzi Li

Figure 1 for OmniEvent: A Comprehensive, Fair, and Easy-to-Use Toolkit for Event Understanding
Figure 2 for OmniEvent: A Comprehensive, Fair, and Easy-to-Use Toolkit for Event Understanding
Figure 3 for OmniEvent: A Comprehensive, Fair, and Easy-to-Use Toolkit for Event Understanding
Figure 4 for OmniEvent: A Comprehensive, Fair, and Easy-to-Use Toolkit for Event Understanding
Viaarxiv icon

KoLA: Carefully Benchmarking World Knowledge of Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 15, 2023
Jifan Yu, Xiaozhi Wang, Shangqing Tu, Shulin Cao, Daniel Zhang-Li, Xin Lv, Hao Peng, Zijun Yao, Xiaohan Zhang, Hanming Li, Chunyang Li, Zheyuan Zhang, Yushi Bai, Yantao Liu, Amy Xin, Nianyi Lin, Kaifeng Yun, Linlu Gong, Jianhui Chen, Zhili Wu, Yunjia Qi, Weikai Li, Yong Guan, Kaisheng Zeng, Ji Qi, Hailong Jin, Jinxin Liu, Yu Gu, Yuan Yao, Ning Ding, Lei Hou, Zhiyuan Liu, Bin Xu, Jie Tang, Juanzi Li

Figure 1 for KoLA: Carefully Benchmarking World Knowledge of Large Language Models
Figure 2 for KoLA: Carefully Benchmarking World Knowledge of Large Language Models
Figure 3 for KoLA: Carefully Benchmarking World Knowledge of Large Language Models
Figure 4 for KoLA: Carefully Benchmarking World Knowledge of Large Language Models
Viaarxiv icon

The Devil is in the Details: On the Pitfalls of Event Extraction Evaluation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 15, 2023
Hao Peng, Xiaozhi Wang, Feng Yao, Kaisheng Zeng, Lei Hou, Juanzi Li, Zhiyuan Liu, Weixing Shen

Figure 1 for The Devil is in the Details: On the Pitfalls of Event Extraction Evaluation
Figure 2 for The Devil is in the Details: On the Pitfalls of Event Extraction Evaluation
Figure 3 for The Devil is in the Details: On the Pitfalls of Event Extraction Evaluation
Figure 4 for The Devil is in the Details: On the Pitfalls of Event Extraction Evaluation
Viaarxiv icon

Benchmarking Foundation Models with Language-Model-as-an-Examiner

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 07, 2023
Yushi Bai, Jiahao Ying, Yixin Cao, Xin Lv, Yuze He, Xiaozhi Wang, Jifan Yu, Kaisheng Zeng, Yijia Xiao, Haozhe Lyu, Jiayin Zhang, Juanzi Li, Lei Hou

Figure 1 for Benchmarking Foundation Models with Language-Model-as-an-Examiner
Figure 2 for Benchmarking Foundation Models with Language-Model-as-an-Examiner
Figure 3 for Benchmarking Foundation Models with Language-Model-as-an-Examiner
Figure 4 for Benchmarking Foundation Models with Language-Model-as-an-Examiner
Viaarxiv icon

Preserving Knowledge Invariance: Rethinking Robustness Evaluation of Open Information Extraction

Add code
Bookmark button
Alert button
May 23, 2023
Ji Qi, Chuchun Zhang, Xiaozhi Wang, Kaisheng Zeng, Jifan Yu, Jinxin Liu, Jiuding Sun, Yuxiang Chen, Lei How, Juanzi Li, Bin Xu

Figure 1 for Preserving Knowledge Invariance: Rethinking Robustness Evaluation of Open Information Extraction
Figure 2 for Preserving Knowledge Invariance: Rethinking Robustness Evaluation of Open Information Extraction
Figure 3 for Preserving Knowledge Invariance: Rethinking Robustness Evaluation of Open Information Extraction
Figure 4 for Preserving Knowledge Invariance: Rethinking Robustness Evaluation of Open Information Extraction
Viaarxiv icon