Alert button
Picture for Junjie Wu

Junjie Wu

Alert button

Jointly Learning Representations for Map Entities via Heterogeneous Graph Contrastive Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 09, 2024
Jiawei Jiang, Yifan Yang, Jingyuan Wang, Junjie Wu

Viaarxiv icon

Language Model as an Annotator: Unsupervised Context-aware Quality Phrase Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 28, 2023
Zhihao Zhang, Yuan Zuo, Chenghua Lin, Junjie Wu

Viaarxiv icon

Towards General Error Diagnosis via Behavioral Testing in Machine Translation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 20, 2023
Junjie Wu, Lemao Liu, Dit-Yan Yeung

Figure 1 for Towards General Error Diagnosis via Behavioral Testing in Machine Translation
Figure 2 for Towards General Error Diagnosis via Behavioral Testing in Machine Translation
Figure 3 for Towards General Error Diagnosis via Behavioral Testing in Machine Translation
Figure 4 for Towards General Error Diagnosis via Behavioral Testing in Machine Translation
Viaarxiv icon

Experimental quantum natural gradient optimization in photonics

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 11, 2023
Yizhi Wang, Shichuan Xue, Yaxuan Wang, Jiangfang Ding, Weixu Shi, Dongyang Wang, Yong Liu, Yingwen Liu, Xiang Fu, Guangyao Huang, Anqi Huang, Mingtang Deng, Junjie Wu

Viaarxiv icon

Quantum generative adversarial learning in photonics

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 01, 2023
Yizhi Wang, Shichuan Xue, Yaxuan Wang, Yong Liu, Jiangfang Ding, Weixu Shi, Dongyang Wang, Yingwen Liu, Xiang Fu, Guangyao Huang, Anqi Huang, Mingtang Deng, Junjie Wu

Viaarxiv icon

When Deep Learning Meets Multi-Task Learning in SAR ATR: Simultaneous Target Recognition and Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 14, 2023
Chenwei Wang, Jifang Pei, Zhiyong Wang, Yulin Huang, Junjie Wu, Haiguang Yang, Jianyu Yang

Figure 1 for When Deep Learning Meets Multi-Task Learning in SAR ATR: Simultaneous Target Recognition and Segmentation
Figure 2 for When Deep Learning Meets Multi-Task Learning in SAR ATR: Simultaneous Target Recognition and Segmentation
Figure 3 for When Deep Learning Meets Multi-Task Learning in SAR ATR: Simultaneous Target Recognition and Segmentation
Figure 4 for When Deep Learning Meets Multi-Task Learning in SAR ATR: Simultaneous Target Recognition and Segmentation
Viaarxiv icon

SCAT: Robust Self-supervised Contrastive Learning via Adversarial Training for Text Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 04, 2023
Junjie Wu, Dit-Yan Yeung

Figure 1 for SCAT: Robust Self-supervised Contrastive Learning via Adversarial Training for Text Classification
Figure 2 for SCAT: Robust Self-supervised Contrastive Learning via Adversarial Training for Text Classification
Figure 3 for SCAT: Robust Self-supervised Contrastive Learning via Adversarial Training for Text Classification
Figure 4 for SCAT: Robust Self-supervised Contrastive Learning via Adversarial Training for Text Classification
Viaarxiv icon

Interpretability is a Kind of Safety: An Interpreter-based Ensemble for Adversary Defense

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 14, 2023
Jingyuan Wang, Yufan Wu, Mingxuan Li, Xin Lin, Junjie Wu, Chao Li

Figure 1 for Interpretability is a Kind of Safety: An Interpreter-based Ensemble for Adversary Defense
Figure 2 for Interpretability is a Kind of Safety: An Interpreter-based Ensemble for Adversary Defense
Figure 3 for Interpretability is a Kind of Safety: An Interpreter-based Ensemble for Adversary Defense
Figure 4 for Interpretability is a Kind of Safety: An Interpreter-based Ensemble for Adversary Defense
Viaarxiv icon

Spatio-Temporal Self-Supervised Learning for Traffic Flow Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 07, 2022
Jiahao Ji, Jingyuan Wang, Chao Huang, Junjie Wu, Boren Xu, Zhenhe Wu, Junbo Zhang, Yu Zheng

Figure 1 for Spatio-Temporal Self-Supervised Learning for Traffic Flow Prediction
Figure 2 for Spatio-Temporal Self-Supervised Learning for Traffic Flow Prediction
Figure 3 for Spatio-Temporal Self-Supervised Learning for Traffic Flow Prediction
Figure 4 for Spatio-Temporal Self-Supervised Learning for Traffic Flow Prediction
Viaarxiv icon

Performance Deterioration of Deep Learning Models after Clinical Deployment: A Case Study with Auto-segmentation for Definitive Prostate Cancer Radiotherapy

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 11, 2022
Biling Wang, Michael Dohopolski, Ti Bai, Junjie Wu, Raquibul Hannan, Neil Desai, Aurelie Garant, Dan Nguyen, Xinlei Wang, Mu-Han Lin, Robert Timmerman, Steve Jiang

Figure 1 for Performance Deterioration of Deep Learning Models after Clinical Deployment: A Case Study with Auto-segmentation for Definitive Prostate Cancer Radiotherapy
Figure 2 for Performance Deterioration of Deep Learning Models after Clinical Deployment: A Case Study with Auto-segmentation for Definitive Prostate Cancer Radiotherapy
Figure 3 for Performance Deterioration of Deep Learning Models after Clinical Deployment: A Case Study with Auto-segmentation for Definitive Prostate Cancer Radiotherapy
Figure 4 for Performance Deterioration of Deep Learning Models after Clinical Deployment: A Case Study with Auto-segmentation for Definitive Prostate Cancer Radiotherapy
Viaarxiv icon