Alert button
Picture for Jiaxin Zhang

Jiaxin Zhang

Alert button

Discriminant Distance-Aware Representation on Deterministic Uncertainty Quantification Methods

Feb 20, 2024
Jiaxin Zhang, Kamalika Das, Sricharan Kumar

Viaarxiv icon

PhaseEvo: Towards Unified In-Context Prompt Optimization for Large Language Models

Feb 17, 2024
Wendi Cui, Jiaxin Zhang, Zhuohang Li, Hao Sun, Damien Lopez, Kamalika Das, Bradley Malin, Sricharan Kumar

Viaarxiv icon

GeoEval: Benchmark for Evaluating LLMs and Multi-Modal Models on Geometry Problem-Solving

Feb 15, 2024
Jiaxin Zhang, Zhongzhi Li, Mingliang Zhang, Fei Yin, Chenglin Liu, Yashar Moshfeghi

Viaarxiv icon

GAPS: Geometry-Aware Problem Solver

Jan 29, 2024
Jiaxin Zhang, Yinghui Jiang, Yashar Moshfeghi

Viaarxiv icon

GLOCALFAIR: Jointly Improving Global and Local Group Fairness in Federated Learning

Jan 07, 2024
Syed Irfan Ali Meerza, Luyang Liu, Jiaxin Zhang, Jian Liu

Viaarxiv icon

DCR-Consistency: Divide-Conquer-Reasoning for Consistency Evaluation and Improvement of Large Language Models

Jan 04, 2024
Wendi Cui, Jiaxin Zhang, Zhuohang Li, Lopez Damien, Kamalika Das, Bradley Malin, Sricharan Kumar

Viaarxiv icon

UPOCR: Towards Unified Pixel-Level OCR Interface

Dec 05, 2023
Dezhi Peng, Zhenhua Yang, Jiaxin Zhang, Chongyu Liu, Yongxin Shi, Kai Ding, Fengjun Guo, Lianwen Jin

Viaarxiv icon

Advancing Urban Renewal: An Automated Approach to Generating Historical Arcade Facades with Stable Diffusion Models

Nov 20, 2023
Zheyuan Kuang, Jiaxin Zhang, Yiying Huang, Yunqin Li

Figure 1 for Advancing Urban Renewal: An Automated Approach to Generating Historical Arcade Facades with Stable Diffusion Models
Figure 2 for Advancing Urban Renewal: An Automated Approach to Generating Historical Arcade Facades with Stable Diffusion Models
Viaarxiv icon

On the Quantification of Image Reconstruction Uncertainty without Training Data

Nov 16, 2023
Sirui Bi, Victor Fung, Jiaxin Zhang

Viaarxiv icon

DECDM: Document Enhancement using Cycle-Consistent Diffusion Models

Nov 16, 2023
Jiaxin Zhang, Joy Rimchala, Lalla Mouatadid, Kamalika Das, Sricharan Kumar

Viaarxiv icon