Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Finding Diverse and Predictable Subgraphs for Graph Domain Generalization


Jun 19, 2022
Junchi Yu, Jian Liang, Ran He


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ProxyMix: Proxy-based Mixup Training with Label Refinery for Source-Free Domain Adaptation


May 29, 2022
Yuhe Ding, Lijun Sheng, Jian Liang, Aihua Zheng, Ran He


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Survey of Trustworthy Graph Learning: Reliability, Explainability, and Privacy Protection


May 23, 2022
Bingzhe Wu, Jintang Li, Junchi Yu, Yatao Bian, Hengtong Zhang, CHaochao Chen, Chengbin Hou, Guoji Fu, Liang Chen, Tingyang Xu, Yu Rong, Xiaolin Zheng, Junzhou Huang, Ran He, Baoyuan Wu, GUangyu Sun, Peng Cui, Zibin Zheng, Zhe Liu, Peilin Zhao

* Preprint; Work in progress. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2202.07114 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Styleverse: Towards Identity Stylization across Heterogeneous Domains


Mar 02, 2022
Jia Li, Jie Cao, JunXian Duan, Ran He


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Few-shot Backdoor Defense Using Shapley Estimation


Dec 30, 2021
Jiyang Guan, Zhuozhuo Tu, Ran He, Dacheng Tao


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Improving Subgraph Recognition with Variational Graph Information Bottleneck


Dec 18, 2021
Junchi Yu, Jie Cao, Ran He


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Towards the Explanation of Graph Neural Networks in Digital Pathology with Information Flows


Dec 18, 2021
Junchi Yu, Tingyang Xu, Ran He


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

UMAD: Universal Model Adaptation under Domain and Category Shift


Dec 16, 2021
Jian Liang, Dapeng Hu, Jiashi Feng, Ran He


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Toward Accurate and Reliable Iris Segmentation Using Uncertainty Learning


Oct 20, 2021
Jianze Wei, Huaibo Huang, Muyi Sun, Ran He, Zhenan Sun


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Learning Causal Representation for Face Transfer across Large Appearance Gap


Oct 17, 2021
Gege Gao, Huaibo Huang, Chaoyou Fu, Ran He


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>