Alert button
Picture for Gang Yang

Gang Yang

Alert button

RIS Empowered Near-Field Covert Communications

Jan 24, 2024
Jun Liu, Gang Yang, Yuanwei Liu, Xiangyun Zhou

Viaarxiv icon

Joint Range-Velocity-Azimuth Estimation for OFDM-Based Integrated Sensing and Communication

Dec 20, 2023
Zelin Hu, Qibin Ye, Yixuan Huang, Su Hu, Gang Yang

Viaarxiv icon

SoftMAC: Differentiable Soft Body Simulation with Forecast-based Contact Model and Two-way Coupling with Articulated Rigid Bodies and Clothes

Dec 06, 2023
Min Liu, Gang Yang, Siyuan Luo, Chen Yu, Lin Shao

Viaarxiv icon

Jade: A Differentiable Physics Engine for Articulated Rigid Bodies with Intersection-Free Frictional Contact

Sep 09, 2023
Gang Yang, Siyuan Luo, Lin Shao

Figure 1 for Jade: A Differentiable Physics Engine for Articulated Rigid Bodies with Intersection-Free Frictional Contact
Figure 2 for Jade: A Differentiable Physics Engine for Articulated Rigid Bodies with Intersection-Free Frictional Contact
Figure 3 for Jade: A Differentiable Physics Engine for Articulated Rigid Bodies with Intersection-Free Frictional Contact
Figure 4 for Jade: A Differentiable Physics Engine for Articulated Rigid Bodies with Intersection-Free Frictional Contact
Viaarxiv icon

Exploring the Potential of Integrated Optical Sensing and Communication (IOSAC) Systems with Si Waveguides for Future Networks

Jun 27, 2023
Xiangpeng Ou, Ying Qiu, Ming Luo, Fujun Sun, Peng Zhang, Gang Yang, Junjie Li, Jianfeng Gao, Xiaobin He, Anyan Du, Bo Tang, Bin Li, Zichen Liu, Zhihua Li, Ling Xie, Xi Xiao, Jun Luo, Wenwu Wang, Jin Tao, Yan Yang

Figure 1 for Exploring the Potential of Integrated Optical Sensing and Communication (IOSAC) Systems with Si Waveguides for Future Networks
Figure 2 for Exploring the Potential of Integrated Optical Sensing and Communication (IOSAC) Systems with Si Waveguides for Future Networks
Figure 3 for Exploring the Potential of Integrated Optical Sensing and Communication (IOSAC) Systems with Si Waveguides for Future Networks
Figure 4 for Exploring the Potential of Integrated Optical Sensing and Communication (IOSAC) Systems with Si Waveguides for Future Networks
Viaarxiv icon

HIDFlowNet: A Flow-Based Deep Network for Hyperspectral Image Denoising

Jun 20, 2023
Li Pang, Weizhen Gu, Xiangyong Cao, Xiangyu Rui, Jiangjun Peng, Shuang Xu, Gang Yang, Deyu Meng

Figure 1 for HIDFlowNet: A Flow-Based Deep Network for Hyperspectral Image Denoising
Figure 2 for HIDFlowNet: A Flow-Based Deep Network for Hyperspectral Image Denoising
Figure 3 for HIDFlowNet: A Flow-Based Deep Network for Hyperspectral Image Denoising
Figure 4 for HIDFlowNet: A Flow-Based Deep Network for Hyperspectral Image Denoising
Viaarxiv icon

PanFlowNet: A Flow-Based Deep Network for Pan-sharpening

May 16, 2023
Gang Yang, Xiangyong Cao, Wenzhe Xiao, Man Zhou, Aiping Liu, Xun chen, Deyu Meng

Figure 1 for PanFlowNet: A Flow-Based Deep Network for Pan-sharpening
Figure 2 for PanFlowNet: A Flow-Based Deep Network for Pan-sharpening
Figure 3 for PanFlowNet: A Flow-Based Deep Network for Pan-sharpening
Figure 4 for PanFlowNet: A Flow-Based Deep Network for Pan-sharpening
Viaarxiv icon

Segmentation-based Information Extraction and Amalgamation in Fundus Images for Glaucoma Detection

Sep 23, 2022
Yanni Wang, Gang Yang, Dayong Ding, Jianchun Zao

Figure 1 for Segmentation-based Information Extraction and Amalgamation in Fundus Images for Glaucoma Detection
Figure 2 for Segmentation-based Information Extraction and Amalgamation in Fundus Images for Glaucoma Detection
Figure 3 for Segmentation-based Information Extraction and Amalgamation in Fundus Images for Glaucoma Detection
Figure 4 for Segmentation-based Information Extraction and Amalgamation in Fundus Images for Glaucoma Detection
Viaarxiv icon

Model-Guided Multi-Contrast Deep Unfolding Network for MRI Super-resolution Reconstruction

Sep 15, 2022
Gang Yang, Li Zhang, Man Zhou, Aiping Liu, Xun Chen, Zhiwei Xiong, Feng Wu

Figure 1 for Model-Guided Multi-Contrast Deep Unfolding Network for MRI Super-resolution Reconstruction
Figure 2 for Model-Guided Multi-Contrast Deep Unfolding Network for MRI Super-resolution Reconstruction
Figure 3 for Model-Guided Multi-Contrast Deep Unfolding Network for MRI Super-resolution Reconstruction
Figure 4 for Model-Guided Multi-Contrast Deep Unfolding Network for MRI Super-resolution Reconstruction
Viaarxiv icon