Alert button
Picture for Mengya Xu

Mengya Xu

Alert button

Privacy-Preserving Synthetic Continual Semantic Segmentation for Robotic Surgery

Feb 08, 2024
Mengya Xu, Mobarakol Islam, Long Bai, Hongliang Ren

Viaarxiv icon

Endo-4DGS: Endoscopic Monocular Scene Reconstruction with 4D Gaussian Splatting

Jan 31, 2024
Yiming Huang, Beilei Cui, Long Bai, Ziqi Guo, Mengya Xu, Hongliang Ren

Viaarxiv icon

SAR-RARP50: Segmentation of surgical instrumentation and Action Recognition on Robot-Assisted Radical Prostatectomy Challenge

Dec 31, 2023
Dimitrios Psychogyios, Emanuele Colleoni, Beatrice Van Amsterdam, Chih-Yang Li, Shu-Yu Huang, Yuchong Li, Fucang Jia, Baosheng Zou, Guotai Wang, Yang Liu, Maxence Boels, Jiayu Huo, Rachel Sparks, Prokar Dasgupta, Alejandro Granados, Sebastien Ourselin, Mengya Xu, An Wang, Yanan Wu, Long Bai, Hongliang Ren, Atsushi Yamada, Yuriko Harai, Yuto Ishikawa, Kazuyuki Hayashi, Jente Simoens, Pieter DeBacker, Francesco Cisternino, Gabriele Furnari, Alex Mottrie, Federica Ferraguti, Satoshi Kondo, Satoshi Kasai, Kousuke Hirasawa, Soohee Kim, Seung Hyun Lee, Kyu Eun Lee, Hyoun-Joong Kong, Kui Fu, Chao Li, Shan An, Stefanie Krell, Sebastian Bodenstedt, Nicolas Ayobi, Alejandra Perez, Santiago Rodriguez, Juanita Puentes, Pablo Arbelaez, Omid Mohareri, Danail Stoyanov

Viaarxiv icon

SAM Meets Robotic Surgery: An Empirical Study on Generalization, Robustness and Adaptation

Aug 14, 2023
An Wang, Mobarakol Islam, Mengya Xu, Yang Zhang, Hongliang Ren

Figure 1 for SAM Meets Robotic Surgery: An Empirical Study on Generalization, Robustness and Adaptation
Figure 2 for SAM Meets Robotic Surgery: An Empirical Study on Generalization, Robustness and Adaptation
Figure 3 for SAM Meets Robotic Surgery: An Empirical Study on Generalization, Robustness and Adaptation
Figure 4 for SAM Meets Robotic Surgery: An Empirical Study on Generalization, Robustness and Adaptation
Viaarxiv icon

Rectifying Noisy Labels with Sequential Prior: Multi-Scale Temporal Feature Affinity Learning for Robust Video Segmentation

Jul 12, 2023
Beilei Cui, Minqing Zhang, Mengya Xu, An Wang, Wu Yuan, Hongliang Ren

Figure 1 for Rectifying Noisy Labels with Sequential Prior: Multi-Scale Temporal Feature Affinity Learning for Robust Video Segmentation
Figure 2 for Rectifying Noisy Labels with Sequential Prior: Multi-Scale Temporal Feature Affinity Learning for Robust Video Segmentation
Figure 3 for Rectifying Noisy Labels with Sequential Prior: Multi-Scale Temporal Feature Affinity Learning for Robust Video Segmentation
Figure 4 for Rectifying Noisy Labels with Sequential Prior: Multi-Scale Temporal Feature Affinity Learning for Robust Video Segmentation
Viaarxiv icon

Generalizing Surgical Instruments Segmentation to Unseen Domains with One-to-Many Synthesis

Jun 28, 2023
An Wang, Mobarakol Islam, Mengya Xu, Hongliang Ren

Figure 1 for Generalizing Surgical Instruments Segmentation to Unseen Domains with One-to-Many Synthesis
Figure 2 for Generalizing Surgical Instruments Segmentation to Unseen Domains with One-to-Many Synthesis
Figure 3 for Generalizing Surgical Instruments Segmentation to Unseen Domains with One-to-Many Synthesis
Figure 4 for Generalizing Surgical Instruments Segmentation to Unseen Domains with One-to-Many Synthesis
Viaarxiv icon

Curriculum-Based Augmented Fourier Domain Adaptation for Robust Medical Image Segmentation

Jun 06, 2023
An Wang, Mobarakol Islam, Mengya Xu, Hongliang Ren

Figure 1 for Curriculum-Based Augmented Fourier Domain Adaptation for Robust Medical Image Segmentation
Figure 2 for Curriculum-Based Augmented Fourier Domain Adaptation for Robust Medical Image Segmentation
Figure 3 for Curriculum-Based Augmented Fourier Domain Adaptation for Robust Medical Image Segmentation
Figure 4 for Curriculum-Based Augmented Fourier Domain Adaptation for Robust Medical Image Segmentation
Viaarxiv icon

S$^2$ME: Spatial-Spectral Mutual Teaching and Ensemble Learning for Scribble-supervised Polyp Segmentation

Jun 01, 2023
An Wang, Mengya Xu, Yang Zhang, Mobarakol Islam, Hongliang Ren

Figure 1 for S$^2$ME: Spatial-Spectral Mutual Teaching and Ensemble Learning for Scribble-supervised Polyp Segmentation
Figure 2 for S$^2$ME: Spatial-Spectral Mutual Teaching and Ensemble Learning for Scribble-supervised Polyp Segmentation
Figure 3 for S$^2$ME: Spatial-Spectral Mutual Teaching and Ensemble Learning for Scribble-supervised Polyp Segmentation
Figure 4 for S$^2$ME: Spatial-Spectral Mutual Teaching and Ensemble Learning for Scribble-supervised Polyp Segmentation
Viaarxiv icon

Surgical tool classification and localization: results and methods from the MICCAI 2022 SurgToolLoc challenge

May 11, 2023
Aneeq Zia, Kiran Bhattacharyya, Xi Liu, Max Berniker, Ziheng Wang, Rogerio Nespolo, Satoshi Kondo, Satoshi Kasai, Kousuke Hirasawa, Bo Liu, David Austin, Yiheng Wang, Michal Futrega, Jean-Francois Puget, Zhenqiang Li, Yoichi Sato, Ryo Fujii, Ryo Hachiuma, Mana Masuda, Hideo Saito, An Wang, Mengya Xu, Mobarakol Islam, Long Bai, Winnie Pang, Hongliang Ren, Chinedu Nwoye, Luca Sestini, Nicolas Padoy, Maximilian Nielsen, Samuel Schüttler, Thilo Sentker, Hümeyra Husseini, Ivo Baltruschat, Rüdiger Schmitz, René Werner, Aleksandr Matsun, Mugariya Farooq, Numan Saaed, Jose Renato Restom Viera, Mohammad Yaqub, Neil Getty, Fangfang Xia, Zixuan Zhao, Xiaotian Duan, Xing Yao, Ange Lou, Hao Yang, Jintong Han, Jack Noble, Jie Ying Wu, Tamer Abdulbaki Alshirbaji, Nour Aldeen Jalal, Herag Arabian, Ning Ding, Knut Moeller, Weiliang Chen, Quan He, Lena Maier-Hein, Danail Stoyanov, Stefanie Speidel, Anthony Jarc

Figure 1 for Surgical tool classification and localization: results and methods from the MICCAI 2022 SurgToolLoc challenge
Figure 2 for Surgical tool classification and localization: results and methods from the MICCAI 2022 SurgToolLoc challenge
Figure 3 for Surgical tool classification and localization: results and methods from the MICCAI 2022 SurgToolLoc challenge
Figure 4 for Surgical tool classification and localization: results and methods from the MICCAI 2022 SurgToolLoc challenge
Viaarxiv icon

SAM Meets Robotic Surgery: An Empirical Study in Robustness Perspective

Apr 28, 2023
An Wang, Mobarakol Islam, Mengya Xu, Yang Zhang, Hongliang Ren

Figure 1 for SAM Meets Robotic Surgery: An Empirical Study in Robustness Perspective
Figure 2 for SAM Meets Robotic Surgery: An Empirical Study in Robustness Perspective
Figure 3 for SAM Meets Robotic Surgery: An Empirical Study in Robustness Perspective
Figure 4 for SAM Meets Robotic Surgery: An Empirical Study in Robustness Perspective
Viaarxiv icon