Alert button
Picture for Guoyu Tang

Guoyu Tang

Alert button

Attention Weighted Mixture of Experts with Contrastive Learning for Personalized Ranking in E-commerce

Jun 08, 2023
Juan Gong, Zhenlin Chen, Chaoyi Ma, Zhuojian Xiao, Haonan Wang, Guoyu Tang, Lin Liu, Sulong Xu, Bo Long, Yunjiang Jiang

Figure 1 for Attention Weighted Mixture of Experts with Contrastive Learning for Personalized Ranking in E-commerce
Figure 2 for Attention Weighted Mixture of Experts with Contrastive Learning for Personalized Ranking in E-commerce
Figure 3 for Attention Weighted Mixture of Experts with Contrastive Learning for Personalized Ranking in E-commerce
Figure 4 for Attention Weighted Mixture of Experts with Contrastive Learning for Personalized Ranking in E-commerce
Viaarxiv icon

JDsearch: A Personalized Product Search Dataset with Real Queries and Full Interactions

May 24, 2023
Jiongnan Liu, Zhicheng Dou, Guoyu Tang, Sulong Xu

Figure 1 for JDsearch: A Personalized Product Search Dataset with Real Queries and Full Interactions
Figure 2 for JDsearch: A Personalized Product Search Dataset with Real Queries and Full Interactions
Figure 3 for JDsearch: A Personalized Product Search Dataset with Real Queries and Full Interactions
Figure 4 for JDsearch: A Personalized Product Search Dataset with Real Queries and Full Interactions
Viaarxiv icon

Sequential Search with Off-Policy Reinforcement Learning

Feb 01, 2022
Dadong Miao, Yanan Wang, Guoyu Tang, Lin Liu, Sulong Xu, Bo Long, Yun Xiao, Lingfei Wu, Yunjiang Jiang

Figure 1 for Sequential Search with Off-Policy Reinforcement Learning
Figure 2 for Sequential Search with Off-Policy Reinforcement Learning
Figure 3 for Sequential Search with Off-Policy Reinforcement Learning
Figure 4 for Sequential Search with Off-Policy Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

A unified Neural Network Approach to E-CommerceRelevance Learning

Apr 26, 2021
Yunjiang Jiang, Yue Shang, Rui Li, Wen-Yun Yang, Guoyu Tang, Chaoyi Ma, Yun Xiao, Eric Zhao

Figure 1 for A unified Neural Network Approach to E-CommerceRelevance Learning
Figure 2 for A unified Neural Network Approach to E-CommerceRelevance Learning
Figure 3 for A unified Neural Network Approach to E-CommerceRelevance Learning
Figure 4 for A unified Neural Network Approach to E-CommerceRelevance Learning
Viaarxiv icon

From Semantic Retrieval to Pairwise Ranking: Applying Deep Learning in E-commerce Search

Mar 24, 2021
Rui Li, Yunjiang Jiang, Wenyun Yang, Guoyu Tang, Songlin Wang, Chaoyi Ma, Wei He, Xi Xiong, Yun Xiao, Eric Yihong Zhao

Figure 1 for From Semantic Retrieval to Pairwise Ranking: Applying Deep Learning in E-commerce Search
Figure 2 for From Semantic Retrieval to Pairwise Ranking: Applying Deep Learning in E-commerce Search
Figure 3 for From Semantic Retrieval to Pairwise Ranking: Applying Deep Learning in E-commerce Search
Viaarxiv icon

Adversarial Mixture Of Experts with Category Hierarchy Soft Constraint

Jul 27, 2020
Zhuojian Xiao, Yunjiang jiang, Guoyu Tang, Lin Liu, Sulong Xu, Yun Xiao, Weipeng Yan

Figure 1 for Adversarial Mixture Of Experts with Category Hierarchy Soft Constraint
Figure 2 for Adversarial Mixture Of Experts with Category Hierarchy Soft Constraint
Figure 3 for Adversarial Mixture Of Experts with Category Hierarchy Soft Constraint
Figure 4 for Adversarial Mixture Of Experts with Category Hierarchy Soft Constraint
Viaarxiv icon