Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Phocus: Picking Valuable Research from a Sea of CitationsXinrong Zhang , Zihou Ren , Xi Li , Shuqi Liu , Yunlong Deng , Yadi Xiao , Yuxing Han , Jiangtao Wen


   Access Paper or Ask Questions

Cardinality Estimation in DBMS: A Comprehensive Benchmark EvaluationYuxing Han , Ziniu Wu , Peizhi Wu , Rong Zhu , Jingyi Yang , Liang Wei Tan , Kai Zeng , Gao Cong , Yanzhao Qin , Andreas Pfadler , Zhengping Qian , Jingren Zhou , Jiangneng Li , Bin Cui


   Access Paper or Ask Questions

A Unified Transferable Model for ML-Enhanced DBMSZiniu Wu , Peilun Yang , Pei Yu , Rong Zhu , Yuxing Han , Yaliang Li , Defu Lian , Kai Zeng , Jingren Zhou

* 7 pages, 2 figures, 2 tables 

   Access Paper or Ask Questions

Learning to compose 6-DoF omnidirectional videos using multi-sphere imagesJisheng Li , Yuze He , Yubin Hu , Yuxing Han , Jiangtao Wen


   Access Paper or Ask Questions

BayesCard: Revitilizing Bayesian Frameworks for Cardinality EstimationZiniu Wu , Amir Shaikhha , Rong Zhu , Kai Zeng , Yuxing Han , Jingren Zhou


   Access Paper or Ask Questions

Efficient and Scalable Structure Learning for Bayesian Networks: Algorithms and ApplicationsRong Zhu , Andreas Pfadler , Ziniu Wu , Yuxing Han , Xiaoke Yang , Feng Ye , Zhenping Qian , Jingren Zhou , Bin Cui


   Access Paper or Ask Questions

FSPN: A New Class of Probabilistic Graphical ModelZiniu Wu , Rong Zhu , Andreas Pfadler , Yuxing Han , Jiangneng Li , Zhengping Qian , Kai Zeng , Jingren Zhou

* 16 pages 

   Access Paper or Ask Questions

FLAT: Fast, Lightweight and Accurate Method for Cardinality EstimationRong Zhu , Ziniu Wu , Yuxing Han , Kai Zeng , Andreas Pfadler , Zhengping Qian , Jingren Zhou , Bin Cui

* 13 pages 

   Access Paper or Ask Questions

Learning Model-Blind Temporal Denoisers without Ground TruthsBichuan Guo , Jiangtao Wen , Zhen Xia , Shan Liu , Yuxing Han

* 17 pages, 6 figures 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
>>