Alert button
Picture for Guoqiang Xu

Guoqiang Xu

Alert button

Aiming at the Target: Filter Collaborative Information for Cross-Domain Recommendation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 29, 2024
Hanyu Li, Weizhi Ma, Peijie Sun, Jiayu Li, Cunxiang Yin, Yancheng He, Guoqiang Xu, Min Zhang, Shaoping Ma

Viaarxiv icon

TRAD: Enhancing LLM Agents with Step-Wise Thought Retrieval and Aligned Decision

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 10, 2024
Ruiwen Zhou, Yingxuan Yang, Muning Wen, Ying Wen, Wenhao Wang, Chunling Xi, Guoqiang Xu, Yong Yu, Weinan Zhang

Figure 1 for TRAD: Enhancing LLM Agents with Step-Wise Thought Retrieval and Aligned Decision
Figure 2 for TRAD: Enhancing LLM Agents with Step-Wise Thought Retrieval and Aligned Decision
Figure 3 for TRAD: Enhancing LLM Agents with Step-Wise Thought Retrieval and Aligned Decision
Figure 4 for TRAD: Enhancing LLM Agents with Step-Wise Thought Retrieval and Aligned Decision
Viaarxiv icon

Fine-grainedly Synthesize Streaming Data Based On Large Language Models With Graph Structure Understanding For Data Sparsity

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 10, 2024
Xin Zhang, Linhai Zhang, Deyu Zhou, Guoqiang Xu

Figure 1 for Fine-grainedly Synthesize Streaming Data Based On Large Language Models With Graph Structure Understanding For Data Sparsity
Figure 2 for Fine-grainedly Synthesize Streaming Data Based On Large Language Models With Graph Structure Understanding For Data Sparsity
Figure 3 for Fine-grainedly Synthesize Streaming Data Based On Large Language Models With Graph Structure Understanding For Data Sparsity
Figure 4 for Fine-grainedly Synthesize Streaming Data Based On Large Language Models With Graph Structure Understanding For Data Sparsity
Viaarxiv icon

Causal Prompting: Debiasing Large Language Model Prompting based on Front-Door Adjustment

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 05, 2024
Congzhi Zhang, Linhai Zhang, Deyu Zhou, Guoqiang Xu

Figure 1 for Causal Prompting: Debiasing Large Language Model Prompting based on Front-Door Adjustment
Figure 2 for Causal Prompting: Debiasing Large Language Model Prompting based on Front-Door Adjustment
Figure 3 for Causal Prompting: Debiasing Large Language Model Prompting based on Front-Door Adjustment
Figure 4 for Causal Prompting: Debiasing Large Language Model Prompting based on Front-Door Adjustment
Viaarxiv icon

DINER: Debiasing Aspect-based Sentiment Analysis with Multi-variable Causal Inference

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 02, 2024
Jialong Wu, Linhai Zhang, Deyu Zhou, Guoqiang Xu

Figure 1 for DINER: Debiasing Aspect-based Sentiment Analysis with Multi-variable Causal Inference
Figure 2 for DINER: Debiasing Aspect-based Sentiment Analysis with Multi-variable Causal Inference
Figure 3 for DINER: Debiasing Aspect-based Sentiment Analysis with Multi-variable Causal Inference
Figure 4 for DINER: Debiasing Aspect-based Sentiment Analysis with Multi-variable Causal Inference
Viaarxiv icon

STAR: Constraint LoRA with Dynamic Active Learning for Data-Efficient Fine-Tuning of Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 02, 2024
Linhai Zhang, Jialong Wu, Deyu Zhou, Guoqiang Xu

Figure 1 for STAR: Constraint LoRA with Dynamic Active Learning for Data-Efficient Fine-Tuning of Large Language Models
Figure 2 for STAR: Constraint LoRA with Dynamic Active Learning for Data-Efficient Fine-Tuning of Large Language Models
Figure 3 for STAR: Constraint LoRA with Dynamic Active Learning for Data-Efficient Fine-Tuning of Large Language Models
Figure 4 for STAR: Constraint LoRA with Dynamic Active Learning for Data-Efficient Fine-Tuning of Large Language Models
Viaarxiv icon

Modeling User Repeat Consumption Behavior for Online Novel Recommendation

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 05, 2022
Yuncong Li, Cunxiang Yin, Yancheng He, Guoqiang Xu, Jing Cai, Leeven Luo, Sheng-hua Zhong

Figure 1 for Modeling User Repeat Consumption Behavior for Online Novel Recommendation
Figure 2 for Modeling User Repeat Consumption Behavior for Online Novel Recommendation
Figure 3 for Modeling User Repeat Consumption Behavior for Online Novel Recommendation
Figure 4 for Modeling User Repeat Consumption Behavior for Online Novel Recommendation
Viaarxiv icon

A Multi-modal and Multi-task Learning Method for Action Unit and Expression Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 15, 2021
Yue Jin, Tianqing Zheng, Chao Gao, Guoqiang Xu

Figure 1 for A Multi-modal and Multi-task Learning Method for Action Unit and Expression Recognition
Figure 2 for A Multi-modal and Multi-task Learning Method for Action Unit and Expression Recognition
Figure 3 for A Multi-modal and Multi-task Learning Method for Action Unit and Expression Recognition
Figure 4 for A Multi-modal and Multi-task Learning Method for Action Unit and Expression Recognition
Viaarxiv icon

Curriculum-Meta Learning for Order-Robust Continual Relation Extraction

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 08, 2021
Tongtong Wu, Xuekai Li, Yuan-Fang Li, Reza Haffari, Guilin Qi, Yujin Zhu, Guoqiang Xu

Figure 1 for Curriculum-Meta Learning for Order-Robust Continual Relation Extraction
Figure 2 for Curriculum-Meta Learning for Order-Robust Continual Relation Extraction
Figure 3 for Curriculum-Meta Learning for Order-Robust Continual Relation Extraction
Figure 4 for Curriculum-Meta Learning for Order-Robust Continual Relation Extraction
Viaarxiv icon