Alert button
Picture for Jing Cai

Jing Cai

Alert button

Feature-oriented Deep Learning Framework for Pulmonary Cone-beam CT (CBCT) Enhancement with Multi-task Customized Perceptual Loss

Nov 01, 2023
Jiarui Zhu, Werxing Chen, Hongfei Sun, Shaohua Zhi, Jing Qin, Jing Cai, Ge Ren

Viaarxiv icon

Unveiling Theory of Mind in Large Language Models: A Parallel to Single Neurons in the Human Brain

Sep 04, 2023
Mohsen Jamali, Ziv M. Williams, Jing Cai

Figure 1 for Unveiling Theory of Mind in Large Language Models: A Parallel to Single Neurons in the Human Brain
Figure 2 for Unveiling Theory of Mind in Large Language Models: A Parallel to Single Neurons in the Human Brain
Figure 3 for Unveiling Theory of Mind in Large Language Models: A Parallel to Single Neurons in the Human Brain
Figure 4 for Unveiling Theory of Mind in Large Language Models: A Parallel to Single Neurons in the Human Brain
Viaarxiv icon

Coarse-Super-Resolution-Fine Network (CoSF-Net): A Unified End-to-End Neural Network for 4D-MRI with Simultaneous Motion Estimation and Super-Resolution

Nov 21, 2022
Shaohua Zhi, Yinghui Wang, Haonan Xiao, Ti Bai, Hong Ge, Bing Li, Chenyang Liu, Wen Li, Tian Li, Jing Cai

Figure 1 for Coarse-Super-Resolution-Fine Network (CoSF-Net): A Unified End-to-End Neural Network for 4D-MRI with Simultaneous Motion Estimation and Super-Resolution
Figure 2 for Coarse-Super-Resolution-Fine Network (CoSF-Net): A Unified End-to-End Neural Network for 4D-MRI with Simultaneous Motion Estimation and Super-Resolution
Figure 3 for Coarse-Super-Resolution-Fine Network (CoSF-Net): A Unified End-to-End Neural Network for 4D-MRI with Simultaneous Motion Estimation and Super-Resolution
Figure 4 for Coarse-Super-Resolution-Fine Network (CoSF-Net): A Unified End-to-End Neural Network for 4D-MRI with Simultaneous Motion Estimation and Super-Resolution
Viaarxiv icon

Extracting lung function-correlated information from CT-encoded static textures

Oct 29, 2022
Yu-Hua Huang, Xinzhi Teng, Jiang Zhang, Zhi Chen, Zongrui Ma, Ge Ren, Feng-Ming, Kong, Jing Cai

Figure 1 for Extracting lung function-correlated information from CT-encoded static textures
Figure 2 for Extracting lung function-correlated information from CT-encoded static textures
Figure 3 for Extracting lung function-correlated information from CT-encoded static textures
Figure 4 for Extracting lung function-correlated information from CT-encoded static textures
Viaarxiv icon

Multi-view Contrastive Learning with Additive Margin for Adaptive Nasopharyngeal Carcinoma Radiotherapy Prediction

Oct 27, 2022
Jiabao Sheng, Yuanpeng Zhang, Jing Cai, Sai-Kit Lam, Zhe Li, Jiang Zhang, Xinzhi Teng

Figure 1 for Multi-view Contrastive Learning with Additive Margin for Adaptive Nasopharyngeal Carcinoma Radiotherapy Prediction
Figure 2 for Multi-view Contrastive Learning with Additive Margin for Adaptive Nasopharyngeal Carcinoma Radiotherapy Prediction
Figure 3 for Multi-view Contrastive Learning with Additive Margin for Adaptive Nasopharyngeal Carcinoma Radiotherapy Prediction
Figure 4 for Multi-view Contrastive Learning with Additive Margin for Adaptive Nasopharyngeal Carcinoma Radiotherapy Prediction
Viaarxiv icon

Modeling User Repeat Consumption Behavior for Online Novel Recommendation

Sep 05, 2022
Yuncong Li, Cunxiang Yin, Yancheng He, Guoqiang Xu, Jing Cai, Leeven Luo, Sheng-hua Zhong

Figure 1 for Modeling User Repeat Consumption Behavior for Online Novel Recommendation
Figure 2 for Modeling User Repeat Consumption Behavior for Online Novel Recommendation
Figure 3 for Modeling User Repeat Consumption Behavior for Online Novel Recommendation
Figure 4 for Modeling User Repeat Consumption Behavior for Online Novel Recommendation
Viaarxiv icon

Cervical Glandular Cell Detection from Whole Slide Image with Out-Of-Distribution Data

Jun 01, 2022
Ziquan Wei, Shenghua Cheng, Jing Cai, Shaoqun Zeng, Xiuli Liu, Zehua Wang

Figure 1 for Cervical Glandular Cell Detection from Whole Slide Image with Out-Of-Distribution Data
Figure 2 for Cervical Glandular Cell Detection from Whole Slide Image with Out-Of-Distribution Data
Figure 3 for Cervical Glandular Cell Detection from Whole Slide Image with Out-Of-Distribution Data
Figure 4 for Cervical Glandular Cell Detection from Whole Slide Image with Out-Of-Distribution Data
Viaarxiv icon