Alert button
Picture for Yilin Shen

Yilin Shen

Alert button

Compositional Generalization in Spoken Language Understanding

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 25, 2023
Avik Ray, Yilin Shen, Hongxia Jin

Viaarxiv icon

Prompt Tuning for Zero-shot Compositional Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 02, 2023
Lingyu Zhang, Ting Hua, Yilin Shen, Hongxia Jin

Viaarxiv icon

Token Fusion: Bridging the Gap between Token Pruning and Token Merging

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 02, 2023
Minchul Kim, Shangqian Gao, Yen-Chang Hsu, Yilin Shen, Hongxia Jin

Viaarxiv icon

Continual Diffusion with STAMINA: STack-And-Mask INcremental Adapters

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 30, 2023
James Seale Smith, Yen-Chang Hsu, Zsolt Kira, Yilin Shen, Hongxia Jin

Viaarxiv icon

CWCL: Cross-Modal Transfer with Continuously Weighted Contrastive Loss

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 26, 2023
Rakshith Sharma Srinivasa, Jaejin Cho, Chouchang Yang, Yashas Malur Saidutta, Ching-Hua Lee, Yilin Shen, Hongxia Jin

Figure 1 for CWCL: Cross-Modal Transfer with Continuously Weighted Contrastive Loss
Figure 2 for CWCL: Cross-Modal Transfer with Continuously Weighted Contrastive Loss
Figure 3 for CWCL: Cross-Modal Transfer with Continuously Weighted Contrastive Loss
Figure 4 for CWCL: Cross-Modal Transfer with Continuously Weighted Contrastive Loss
Viaarxiv icon

TrojPrompt: A Black-box Trojan Attack on Pre-trained Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 12, 2023
Jiaqi Xue, Yepeng Liu, Mengxin Zheng, Ting Hua, Yilin Shen, Ladislau Boloni, Qian Lou

Figure 1 for TrojPrompt: A Black-box Trojan Attack on Pre-trained Language Models
Figure 2 for TrojPrompt: A Black-box Trojan Attack on Pre-trained Language Models
Figure 3 for TrojPrompt: A Black-box Trojan Attack on Pre-trained Language Models
Figure 4 for TrojPrompt: A Black-box Trojan Attack on Pre-trained Language Models
Viaarxiv icon

Continual Diffusion: Continual Customization of Text-to-Image Diffusion with C-LoRA

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 12, 2023
James Seale Smith, Yen-Chang Hsu, Lingyu Zhang, Ting Hua, Zsolt Kira, Yilin Shen, Hongxia Jin

Figure 1 for Continual Diffusion: Continual Customization of Text-to-Image Diffusion with C-LoRA
Figure 2 for Continual Diffusion: Continual Customization of Text-to-Image Diffusion with C-LoRA
Figure 3 for Continual Diffusion: Continual Customization of Text-to-Image Diffusion with C-LoRA
Figure 4 for Continual Diffusion: Continual Customization of Text-to-Image Diffusion with C-LoRA
Viaarxiv icon

To Wake-up or Not to Wake-up: Reducing Keyword False Alarm by Successive Refinement

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 06, 2023
Yashas Malur Saidutta, Rakshith Sharma Srinivasa, Ching-Hua Lee, Chouchang Yang, Yilin Shen, Hongxia Jin

Figure 1 for To Wake-up or Not to Wake-up: Reducing Keyword False Alarm by Successive Refinement
Figure 2 for To Wake-up or Not to Wake-up: Reducing Keyword False Alarm by Successive Refinement
Figure 3 for To Wake-up or Not to Wake-up: Reducing Keyword False Alarm by Successive Refinement
Figure 4 for To Wake-up or Not to Wake-up: Reducing Keyword False Alarm by Successive Refinement
Viaarxiv icon

ESC: Exploration with Soft Commonsense Constraints for Zero-shot Object Navigation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 30, 2023
Kaiwen Zhou, Kaizhi Zheng, Connor Pryor, Yilin Shen, Hongxia Jin, Lise Getoor, Xin Eric Wang

Figure 1 for ESC: Exploration with Soft Commonsense Constraints for Zero-shot Object Navigation
Figure 2 for ESC: Exploration with Soft Commonsense Constraints for Zero-shot Object Navigation
Figure 3 for ESC: Exploration with Soft Commonsense Constraints for Zero-shot Object Navigation
Figure 4 for ESC: Exploration with Soft Commonsense Constraints for Zero-shot Object Navigation
Viaarxiv icon

GOHSP: A Unified Framework of Graph and Optimization-based Heterogeneous Structured Pruning for Vision Transformer

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 13, 2023
Miao Yin, Burak Uzkent, Yilin Shen, Hongxia Jin, Bo Yuan

Figure 1 for GOHSP: A Unified Framework of Graph and Optimization-based Heterogeneous Structured Pruning for Vision Transformer
Figure 2 for GOHSP: A Unified Framework of Graph and Optimization-based Heterogeneous Structured Pruning for Vision Transformer
Figure 3 for GOHSP: A Unified Framework of Graph and Optimization-based Heterogeneous Structured Pruning for Vision Transformer
Figure 4 for GOHSP: A Unified Framework of Graph and Optimization-based Heterogeneous Structured Pruning for Vision Transformer
Viaarxiv icon