Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Edward Cui

GEM: A General Evaluation Benchmark for Multimodal Tasks


Jun 18, 2021
Lin Su, Nan Duan, Edward Cui, Lei Ji, Chenfei Wu, Huaishao Luo, Yongfei Liu, Ming Zhong, Taroon Bharti, Arun Sacheti

* Accepted by Findings of ACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

M3P: Learning Universal Representations via Multitask Multilingual Multimodal Pre-training


Jun 04, 2020
Haoyang Huang, Lin Su, Di Qi, Nan Duan, Edward Cui, Taroon Bharti, Lei Zhang, Lijuan Wang, Jianfeng Gao, Bei Liu, Jianlong Fu, Dongdong Zhang, Xin Liu, Ming Zhou

* 10 pages,2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

XGLUE: A New Benchmark Dataset for Cross-lingual Pre-training, Understanding and Generation


Apr 19, 2020
Yaobo Liang, Nan Duan, Yeyun Gong, Ning Wu, Fenfei Guo, Weizhen Qi, Ming Gong, Linjun Shou, Daxin Jiang, Guihong Cao, Xiaodong Fan, Bruce Zhang, Rahul Agrawal, Edward Cui, Sining Wei, Taroon Bharti, Ying Qiao, Jiun-Hung Chen, Winnie Wu, Shuguang Liu, Fan Yang, Rangan Majumder, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions

XGPT: Cross-modal Generative Pre-Training for Image Captioning


Mar 04, 2020
Qiaolin Xia, Haoyang Huang, Nan Duan, Dongdong Zhang, Lei Ji, Zhifang Sui, Edward Cui, Taroon Bharti, Xin Liu, Ming Zhou

* 12 pages, 3 figures, 7 tables 

  Access Paper or Ask Questions

ImageBERT: Cross-modal Pre-training with Large-scale Weak-supervised Image-Text Data


Jan 23, 2020
Di Qi, Lin Su, Jia Song, Edward Cui, Taroon Bharti, Arun Sacheti


  Access Paper or Ask Questions