Alert button
Picture for Ding Liang

Ding Liang

Alert button

TripoSR: Fast 3D Object Reconstruction from a Single Image

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 04, 2024
Dmitry Tochilkin, David Pankratz, Zexiang Liu, Zixuan Huang, Adam Letts, Yangguang Li, Ding Liang, Christian Laforte, Varun Jampani, Yan-Pei Cao

Figure 1 for TripoSR: Fast 3D Object Reconstruction from a Single Image
Figure 2 for TripoSR: Fast 3D Object Reconstruction from a Single Image
Figure 3 for TripoSR: Fast 3D Object Reconstruction from a Single Image
Figure 4 for TripoSR: Fast 3D Object Reconstruction from a Single Image
Viaarxiv icon

Triplane Meets Gaussian Splatting: Fast and Generalizable Single-View 3D Reconstruction with Transformers

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 16, 2023
Zi-Xin Zou, Zhipeng Yu, Yuan-Chen Guo, Yangguang Li, Ding Liang, Yan-Pei Cao, Song-Hai Zhang

Viaarxiv icon

UniDream: Unifying Diffusion Priors for Relightable Text-to-3D Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 14, 2023
Zexiang Liu, Yangguang Li, Youtian Lin, Xin Yu, Sida Peng, Yan-Pei Cao, Xiaojuan Qi, Xiaoshui Huang, Ding Liang, Wanli Ouyang

Viaarxiv icon

EpiDiff: Enhancing Multi-View Synthesis via Localized Epipolar-Constrained Diffusion

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 11, 2023
Zehuan Huang, Hao Wen, Junting Dong, Yaohui Wang, Yangguang Li, Xinyuan Chen, Yan-Pei Cao, Ding Liang, Yu Qiao, Bo Dai, Lu Sheng

Viaarxiv icon

Text-to-3D with Classifier Score Distillation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 31, 2023
Xin Yu, Yuan-Chen Guo, Yangguang Li, Ding Liang, Song-Hai Zhang, Xiaojuan Qi

Figure 1 for Text-to-3D with Classifier Score Distillation
Figure 2 for Text-to-3D with Classifier Score Distillation
Figure 3 for Text-to-3D with Classifier Score Distillation
Figure 4 for Text-to-3D with Classifier Score Distillation
Viaarxiv icon

TeacherLM: Teaching to Fish Rather Than Giving the Fish, Language Modeling Likewise

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 31, 2023
Nan He, Hanyu Lai, Chenyang Zhao, Zirui Cheng, Junting Pan, Ruoyu Qin, Ruofan Lu, Rui Lu, Yunchen Zhang, Gangming Zhao, Zhaohui Hou, Zhiyuan Huang, Shaoqing Lu, Ding Liang, Mingjie Zhan

Figure 1 for TeacherLM: Teaching to Fish Rather Than Giving the Fish, Language Modeling Likewise
Figure 2 for TeacherLM: Teaching to Fish Rather Than Giving the Fish, Language Modeling Likewise
Figure 3 for TeacherLM: Teaching to Fish Rather Than Giving the Fish, Language Modeling Likewise
Figure 4 for TeacherLM: Teaching to Fish Rather Than Giving the Fish, Language Modeling Likewise
Viaarxiv icon

VCSUM: A Versatile Chinese Meeting Summarization Dataset

Add code
Bookmark button
Alert button
May 15, 2023
Han Wu, Mingjie Zhan, Haochen Tan, Zhaohui Hou, Ding Liang, Linqi Song

Figure 1 for VCSUM: A Versatile Chinese Meeting Summarization Dataset
Figure 2 for VCSUM: A Versatile Chinese Meeting Summarization Dataset
Figure 3 for VCSUM: A Versatile Chinese Meeting Summarization Dataset
Figure 4 for VCSUM: A Versatile Chinese Meeting Summarization Dataset
Viaarxiv icon

Self-Supervised Sentence Compression for Meeting Summarization

Add code
Bookmark button
Alert button
May 13, 2023
Haochen Tan, Han Wu, Wei Shao, Xinyun Zhang, Mingjie Zhan, Zhaohui Hou, Ding Liang, Linqi Song

Figure 1 for Self-Supervised Sentence Compression for Meeting Summarization
Figure 2 for Self-Supervised Sentence Compression for Meeting Summarization
Figure 3 for Self-Supervised Sentence Compression for Meeting Summarization
Figure 4 for Self-Supervised Sentence Compression for Meeting Summarization
Viaarxiv icon

Towards Versatile and Efficient Visual Knowledge Injection into Pre-trained Language Models with Cross-Modal Adapters

Add code
Bookmark button
Alert button
May 12, 2023
Xinyun Zhang, Haochen Tan, Han Wu, Mingjie Zhan, Ding Liang, Bei Yu

Figure 1 for Towards Versatile and Efficient Visual Knowledge Injection into Pre-trained Language Models with Cross-Modal Adapters
Figure 2 for Towards Versatile and Efficient Visual Knowledge Injection into Pre-trained Language Models with Cross-Modal Adapters
Figure 3 for Towards Versatile and Efficient Visual Knowledge Injection into Pre-trained Language Models with Cross-Modal Adapters
Figure 4 for Towards Versatile and Efficient Visual Knowledge Injection into Pre-trained Language Models with Cross-Modal Adapters
Viaarxiv icon

Towards Prompt-robust Face Privacy Protection via Adversarial Decoupling Augmentation Framework

Add code
Bookmark button
Alert button
May 06, 2023
Ruijia Wu, Yuhang Wang, Huafeng Shi, Zhipeng Yu, Yichao Wu, Ding Liang

Figure 1 for Towards Prompt-robust Face Privacy Protection via Adversarial Decoupling Augmentation Framework
Figure 2 for Towards Prompt-robust Face Privacy Protection via Adversarial Decoupling Augmentation Framework
Figure 3 for Towards Prompt-robust Face Privacy Protection via Adversarial Decoupling Augmentation Framework
Figure 4 for Towards Prompt-robust Face Privacy Protection via Adversarial Decoupling Augmentation Framework
Viaarxiv icon