Alert button
Picture for Chen Yu

Chen Yu

Alert button

SoftMAC: Differentiable Soft Body Simulation with Forecast-based Contact Model and Two-way Coupling with Articulated Rigid Bodies and Clothes

Dec 06, 2023
Min Liu, Gang Yang, Siyuan Luo, Chen Yu, Lin Shao

Viaarxiv icon

TSViT: A Time Series Vision Transformer for Fault Diagnosis

Nov 12, 2023
Shouhua Zhang, Jiehan Zhou, Xue Ma, Chenglin Wen, Susanna Pirttikangas, Chen Yu, Weishan Zhang, Chunsheng Yang

Viaarxiv icon

osmAG: Hierarchical Semantic Topometric Area Graph Maps in the OSM Format for Mobile Robotics

Sep 09, 2023
Delin Feng, Chengqian Li, Yongqi Zhang, Chen Yu, Soeren Schwertfeger

Figure 1 for osmAG: Hierarchical Semantic Topometric Area Graph Maps in the OSM Format for Mobile Robotics
Figure 2 for osmAG: Hierarchical Semantic Topometric Area Graph Maps in the OSM Format for Mobile Robotics
Figure 3 for osmAG: Hierarchical Semantic Topometric Area Graph Maps in the OSM Format for Mobile Robotics
Figure 4 for osmAG: Hierarchical Semantic Topometric Area Graph Maps in the OSM Format for Mobile Robotics
Viaarxiv icon

Translating Natural Language to Planning Goals with Large-Language Models

Feb 10, 2023
Yaqi Xie, Chen Yu, Tongyao Zhu, Jinbin Bai, Ze Gong, Harold Soh

Figure 1 for Translating Natural Language to Planning Goals with Large-Language Models
Figure 2 for Translating Natural Language to Planning Goals with Large-Language Models
Figure 3 for Translating Natural Language to Planning Goals with Large-Language Models
Figure 4 for Translating Natural Language to Planning Goals with Large-Language Models
Viaarxiv icon

Multi-embodiment Legged Robot Control as a Sequence Modeling Problem

Dec 18, 2022
Chen Yu, Weinan Zhang, Hang Lai, Zheng Tian, Laurent Kneip, Jun Wang

Figure 1 for Multi-embodiment Legged Robot Control as a Sequence Modeling Problem
Figure 2 for Multi-embodiment Legged Robot Control as a Sequence Modeling Problem
Figure 3 for Multi-embodiment Legged Robot Control as a Sequence Modeling Problem
Figure 4 for Multi-embodiment Legged Robot Control as a Sequence Modeling Problem
Viaarxiv icon

Sim-to-Real Transfer for Quadrupedal Locomotion via Terrain Transformer

Dec 15, 2022
Hang Lai, Weinan Zhang, Xialin He, Chen Yu, Zheng Tian, Yong Yu, Jun Wang

Figure 1 for Sim-to-Real Transfer for Quadrupedal Locomotion via Terrain Transformer
Figure 2 for Sim-to-Real Transfer for Quadrupedal Locomotion via Terrain Transformer
Figure 3 for Sim-to-Real Transfer for Quadrupedal Locomotion via Terrain Transformer
Figure 4 for Sim-to-Real Transfer for Quadrupedal Locomotion via Terrain Transformer
Viaarxiv icon

Strictly Breadth-First AMR Parsing

Nov 08, 2022
Chen Yu, Daniel Gildea

Figure 1 for Strictly Breadth-First AMR Parsing
Figure 2 for Strictly Breadth-First AMR Parsing
Figure 3 for Strictly Breadth-First AMR Parsing
Figure 4 for Strictly Breadth-First AMR Parsing
Viaarxiv icon

Compact and Robust Deep Learning Architecture for Fluorescence Lifetime Imaging and FPGA Implementation

Sep 09, 2022
Zhenya Zang, Dong Xiao, Quan Wang, Ziao Jiao, Chen Yu, David Day-Uei Li

Figure 1 for Compact and Robust Deep Learning Architecture for Fluorescence Lifetime Imaging and FPGA Implementation
Figure 2 for Compact and Robust Deep Learning Architecture for Fluorescence Lifetime Imaging and FPGA Implementation
Figure 3 for Compact and Robust Deep Learning Architecture for Fluorescence Lifetime Imaging and FPGA Implementation
Figure 4 for Compact and Robust Deep Learning Architecture for Fluorescence Lifetime Imaging and FPGA Implementation
Viaarxiv icon

Action Recognition based on Cross-Situational Action-object Statistics

Aug 15, 2022
Satoshi Tsutsui, Xizi Wang, Guangyuan Weng, Yayun Zhang, David Crandall, Chen Yu

Figure 1 for Action Recognition based on Cross-Situational Action-object Statistics
Figure 2 for Action Recognition based on Cross-Situational Action-object Statistics
Figure 3 for Action Recognition based on Cross-Situational Action-object Statistics
Figure 4 for Action Recognition based on Cross-Situational Action-object Statistics
Viaarxiv icon

OmniWheg: An Omnidirectional Wheel-Leg Transformable Robot

Mar 04, 2022
Ruixiang Cao, Jun Gu, Chen Yu, Andre Rosendo

Figure 1 for OmniWheg: An Omnidirectional Wheel-Leg Transformable Robot
Figure 2 for OmniWheg: An Omnidirectional Wheel-Leg Transformable Robot
Figure 3 for OmniWheg: An Omnidirectional Wheel-Leg Transformable Robot
Figure 4 for OmniWheg: An Omnidirectional Wheel-Leg Transformable Robot
Viaarxiv icon