Alert button
Picture for Yaqi Xie

Yaqi Xie

Alert button

Toward General-Purpose Robots via Foundation Models: A Survey and Meta-Analysis

Dec 15, 2023
Yafei Hu, Quanting Xie, Vidhi Jain, Jonathan Francis, Jay Patrikar, Nikhil Keetha, Seungchan Kim, Yaqi Xie, Tianyi Zhang, Shibo Zhao, Yu Quan Chong, Chen Wang, Katia Sycara, Matthew Johnson-Roberson, Dhruv Batra, Xiaolong Wang, Sebastian Scherer, Zsolt Kira, Fei Xia, Yonatan Bisk

Viaarxiv icon

Long-Horizon Dialogue Understanding for Role Identification in the Game of Avalon with Large Language Models

Nov 09, 2023
Simon Stepputtis, Joseph Campbell, Yaqi Xie, Zhengyang Qi, Wenxin Sharon Zhang, Ruiyi Wang, Sanketh Rangreji, Michael Lewis, Katia Sycara

Viaarxiv icon

Translating Natural Language to Planning Goals with Large-Language Models

Feb 10, 2023
Yaqi Xie, Chen Yu, Tongyao Zhu, Jinbin Bai, Ze Gong, Harold Soh

Figure 1 for Translating Natural Language to Planning Goals with Large-Language Models
Figure 2 for Translating Natural Language to Planning Goals with Large-Language Models
Figure 3 for Translating Natural Language to Planning Goals with Large-Language Models
Figure 4 for Translating Natural Language to Planning Goals with Large-Language Models
Viaarxiv icon

Embedding Symbolic Temporal Knowledge into Deep Sequential Models

Jan 28, 2021
Yaqi Xie, Fan Zhou, Harold Soh

Figure 1 for Embedding Symbolic Temporal Knowledge into Deep Sequential Models
Figure 2 for Embedding Symbolic Temporal Knowledge into Deep Sequential Models
Figure 3 for Embedding Symbolic Temporal Knowledge into Deep Sequential Models
Figure 4 for Embedding Symbolic Temporal Knowledge into Deep Sequential Models
Viaarxiv icon

Semantically-Regularized Logic Graph Embeddings

Sep 05, 2019
Yaqi Xie, Ziwei Xu, Kuldeep Meel, Mohan S Kankanhalli, Harold Soh

Figure 1 for Semantically-Regularized Logic Graph Embeddings
Figure 2 for Semantically-Regularized Logic Graph Embeddings
Figure 3 for Semantically-Regularized Logic Graph Embeddings
Figure 4 for Semantically-Regularized Logic Graph Embeddings
Viaarxiv icon

Robot Capability and Intention in Trust-based Decisions across Tasks

Sep 03, 2019
Yaqi Xie, Indu P Bodala, Desmond C. Ong, David Hsu, Harold Soh

Figure 1 for Robot Capability and Intention in Trust-based Decisions across Tasks
Figure 2 for Robot Capability and Intention in Trust-based Decisions across Tasks
Figure 3 for Robot Capability and Intention in Trust-based Decisions across Tasks
Figure 4 for Robot Capability and Intention in Trust-based Decisions across Tasks
Viaarxiv icon