Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Weishan Zhang

Video Anomaly Detection By The Duality Of Normality-Granted Optical Flow


May 10, 2021
Hongyong Wang, Xinjian Zhang, Su Yang, Weishan Zhang


  Access Paper or Ask Questions

A Survey on Federated Learning and its Applications for Accelerating Industrial Internet of Things


Apr 21, 2021
Jiehan Zhou, Shouhua Zhang, Qinghua Lu, Wenbin Dai, Min Chen, Xin Liu, Susanna Pirttikangas, Yang Shi, Weishan Zhang, Enrique Herrera-Viedma


  Access Paper or Ask Questions

A Survey of Hybrid Human-Artificial Intelligence for Social Computing


Mar 17, 2021
Wenxi Wang, Huansheng Ning, Feifei Shi, Sahraoui Dhelim, Weishan Zhang, Liming Chen


  Access Paper or Ask Questions

Risk Prediction on Traffic Accidents using a Compact Neural Model for Multimodal Information Fusion over Urban Big Data


Feb 21, 2021
Wenshan Wang, Su Yang, Weishan Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Fusion based Federated Learning for COVID-19 Detection


Sep 26, 2020
Weishan Zhang, Tao Zhou, Qinghua Lu, Xiao Wang, Chunsheng Zhu, Haoyun Sun, Zhipeng Wang, Sin Kit Lo, Fei-Yue Wang


  Access Paper or Ask Questions

Heterogeneous Federated Learning


Aug 15, 2020
Fuxun Yu, Weishan Zhang, Zhuwei Qin, Zirui Xu, Di Wang, Chenchen Liu, Zhi Tian, Xiang Chen


  Access Paper or Ask Questions

Anomaly Detection and Localization in Crowded Scenes by Motion-field Shape Description and Similarity-based Statistical Learning


May 27, 2018
Xinfeng Zhang, Su Yang, Xinjian Zhang, Weishan Zhang, Jiulong Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Neural Aesthetic Image Reviewer


Feb 28, 2018
Wenshan Wang, Su Yang, Weishan Zhang, Jiulong Zhang

* 8 pages, 13 figures 

  Access Paper or Ask Questions