Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Aditya Arora

Restormer: Efficient Transformer for High-Resolution Image Restoration


Nov 18, 2021
Syed Waqas Zamir, Aditya Arora, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Ming-Hsuan Yang


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Stage Progressive Image Restoration


Feb 04, 2021
Syed Waqas Zamir, Aditya Arora, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Ming-Hsuan Yang, Ling Shao


  Access Paper or Ask Questions

Low Light Image Enhancement via Global and Local Context Modeling


Jan 04, 2021
Aditya Arora, Muhammad Haris, Syed Waqas Zamir, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Ling Shao, Ming-Hsuan Yang


  Access Paper or Ask Questions

MLAS: Metric Learning on Attributed Sequences


Nov 08, 2020
Zhongfang Zhuang, Xiangnan Kong, Elke Rundensteiner, Jihane Zouaoui, Aditya Arora

* Accepted by IEEE Big Data 2020 

  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Real Image Super-Resolution: Methods and Results


Sep 25, 2020
Pengxu Wei, Hannan Lu, Radu Timofte, Liang Lin, Wangmeng Zuo, Zhihong Pan, Baopu Li, Teng Xi, Yanwen Fan, Gang Zhang, Jingtuo Liu, Junyu Han, Errui Ding, Tangxin Xie, Liang Cao, Yan Zou, Yi Shen, Jialiang Zhang, Yu Jia, Kaihua Cheng, Chenhuan Wu, Yue Lin, Cen Liu, Yunbo Peng, Xueyi Zou, Zhipeng Luo, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Syed Waqas Zamir, Aditya Arora, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Keon-Hee Ahn, Jun-Hyuk Kim, Jun-Ho Choi, Jong-Seok Lee, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Yoseob Han, Byung-Hoon Kim, JaeHyun Baek, Haoning Wu, Dejia Xu, Bo Zhou, Wei Guan, Xiaobo Li, Chen Ye, Hao Li, Haoyu Zhong, Yukai Shi, Zhijing Yang, Xiaojun Yang, Haoyu Zhong, Xin Li, Xin Jin, Yaojun Wu, Yingxue Pang, Sen Liu, Zhi-Song Liu, Li-Wen Wang, Chu-Tak Li, Marie-Paule Cani, Wan-Chi Siu, Yuanbo Zhou, Rao Muhammad Umer, Christian Micheloni, Xiaofeng Cong, Rajat Gupta, Keon-Hee Ahn, Jun-Hyuk Kim, Jun-Ho Choi, Jong-Seok Lee, Feras Almasri, Thomas Vandamme, Olivier Debeir

* European Conference on Computer Vision Workshops, 2020 

  Access Paper or Ask Questions

CycleISP: Real Image Restoration via Improved Data Synthesis


Mar 17, 2020
Syed Waqas Zamir, Aditya Arora, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Ming-Hsuan Yang, Ling Shao

* CVPR 2020 (Oral) 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Enriched Features for Real Image Restoration and Enhancement


Mar 15, 2020
Syed Waqas Zamir, Aditya Arora, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Ming-Hsuan Yang, Ling Shao


  Access Paper or Ask Questions

Attributed Sequence Embedding


Nov 03, 2019
Zhongfang Zhuang, Xiangnan Kong, Elke Rundensteiner, Jihane Zouaoui, Aditya Arora

* Accepted by IEEE Big Data 2019 

  Access Paper or Ask Questions

AnimalWeb: A Large-Scale Hierarchical Dataset of Annotated Animal Faces


Sep 11, 2019
Muhammad Haris Khan, John McDonagh, Salman Khan, Muhammad Shahabuddin, Aditya Arora, Fahad Shahbaz Khan, Ling Shao, Georgios Tzimiropoulos

* 15 pages, 14 figures 

  Access Paper or Ask Questions

iSAID: A Large-scale Dataset for Instance Segmentation in Aerial Images


May 30, 2019
Syed Waqas Zamir, Aditya Arora, Akshita Gupta, Salman Khan, Guolei Sun, Fahad Shahbaz Khan, Fan Zhu, Ling Shao, Gui-Song Xia, Xiang Bai

* CVPR'19 Workshops (Detecting Objects in Aerial Images) 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Digital Camera Pipeline for Extreme Low-Light Imaging


Apr 11, 2019
Syed Waqas Zamir, Aditya Arora, Salman Khan, Fahad Shahbaz Khan, Ling Shao


  Access Paper or Ask Questions