Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

MARLIN: Masked Autoencoder for facial video Representation LearnINg


Nov 12, 2022
Zhixi Cai, Shreya Ghosh, Kalin Stefanov, Abhinav Dhall, Jianfei Cai, Hamid Rezatofighi, Reza Haffari, Munawar Hayat


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

LAVA: Label-efficient Visual Learning and Adaptation


Oct 19, 2022
Islam Nassar, Munawar Hayat, Ehsan Abbasnejad, Hamid Rezatofighi, Mehrtash Harandi, Gholamreza Haffari

* Accepted in WACV2023 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

CLIP model is an Efficient Continual Learner


Oct 06, 2022
Vishal Thengane, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Khan


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Hybrid Window Attention Based Transformer Architecture for Brain Tumor Segmentation


Sep 16, 2022
Himashi Peiris, Munawar Hayat, Zhaolin Chen, Gary Egan, Mehrtash Harandi


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Defense against Privacy Leakage in Federated Learning


Sep 13, 2022
Jing Wu, Munawar Hayat, Mingyi Zhou, Mehrtash Harandi

* Defence against model inversion attack in federated learning 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

'Labelling the Gaps': A Weakly Supervised Automatic Eye Gaze Estimation


Aug 12, 2022
Shreya Ghosh, Abhinav Dhall, Jarrod Knibbe, Munawar Hayat


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

AV-Gaze: A Study on the Effectiveness of Audio Guided Visual Attention Estimation for Non-Profilic Faces


Jul 07, 2022
Shreya Ghosh, Abhinav Dhall, Munawar Hayat, Jarrod Knibbe


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Transformer Scale Gate for Semantic Segmentation


May 14, 2022
Hengcan Shi, Munawar Hayat, Jianfei Cai


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results


May 11, 2022
Yawei Li, Kai Zhang, Radu Timofte, Luc Van Gool, Fangyuan Kong, Mingxi Li, Songwei Liu, Zongcai Du, Ding Liu, Chenhui Zhou, Jingyi Chen, Qingrui Han, Zheyuan Li, Yingqi Liu, Xiangyu Chen, Haoming Cai, Yu Qiao, Chao Dong, Long Sun, Jinshan Pan, Yi Zhu, Zhikai Zong, Xiaoxiao Liu, Zheng Hui, Tao Yang, Peiran Ren, Xuansong Xie, Xian-Sheng Hua, Yanbo Wang, Xiaozhong Ji, Chuming Lin, Donghao Luo, Ying Tai, Chengjie Wang, Zhizhong Zhang, Yuan Xie, Shen Cheng, Ziwei Luo, Lei Yu, Zhihong Wen, Qi Wu1, Youwei Li, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Yuanfei Huang, Meiguang Jin, Hua Huang, Jing Liu, Xinjian Zhang, Yan Wang, Lingshun Long, Gen Li, Yuanfan Zhang, Zuowei Cao, Lei Sun, Panaetov Alexander, Yucong Wang, Minjie Cai, Li Wang, Lu Tian, Zheyuan Wang, Hongbing Ma, Jie Liu, Chao Chen, Yidong Cai, Jie Tang, Gangshan Wu, Weiran Wang, Shirui Huang, Honglei Lu, Huan Liu, Keyan Wang, Jun Chen, Shi Chen, Yuchun Miao, Zimo Huang, Lefei Zhang, Mustafa Ayazoğlu, Wei Xiong, Chengyi Xiong, Fei Wang, Hao Li, Ruimian Wen, Zhijing Yang, Wenbin Zou, Weixin Zheng, Tian Ye, Yuncheng Zhang, Xiangzhen Kong, Aditya Arora, Syed Waqas Zamir, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Dandan Gaoand Dengwen Zhouand Qian Ning, Jingzhu Tang, Han Huang, Yufei Wang, Zhangheng Peng, Haobo Li, Wenxue Guan, Shenghua Gong, Xin Li, Jun Liu, Wanjun Wang, Dengwen Zhou, Kun Zeng, Hanjiang Lin, Xinyu Chen, Jinsheng Fang

* Validation code of the baseline model is available at https://github.com/ofsoundof/IMDN. Validation of all submitted models is available at https://github.com/ofsoundof/NTIRE2022_ESR 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
>>