Alert button
Picture for Syed Waqas Zamir

Syed Waqas Zamir

Alert button

PromptIR: Prompting for All-in-One Blind Image Restoration

Jun 22, 2023
Vaishnav Potlapalli, Syed Waqas Zamir, Salman Khan, Fahad Shahbaz Khan

Figure 1 for PromptIR: Prompting for All-in-One Blind Image Restoration
Figure 2 for PromptIR: Prompting for All-in-One Blind Image Restoration
Figure 3 for PromptIR: Prompting for All-in-One Blind Image Restoration
Figure 4 for PromptIR: Prompting for All-in-One Blind Image Restoration
Viaarxiv icon

Gated Multi-Resolution Transfer Network for Burst Restoration and Enhancement

Apr 13, 2023
Nancy Mehta, Akshay Dudhane, Subrahmanyam Murala, Syed Waqas Zamir, Salman Khan, Fahad Shahbaz Khan

Figure 1 for Gated Multi-Resolution Transfer Network for Burst Restoration and Enhancement
Figure 2 for Gated Multi-Resolution Transfer Network for Burst Restoration and Enhancement
Figure 3 for Gated Multi-Resolution Transfer Network for Burst Restoration and Enhancement
Figure 4 for Gated Multi-Resolution Transfer Network for Burst Restoration and Enhancement
Viaarxiv icon

Burstormer: Burst Image Restoration and Enhancement Transformer

Apr 03, 2023
Akshay Dudhane, Syed Waqas Zamir, Salman Khan, Fahad Shahbaz Khan, Ming-Hsuan Yang

Figure 1 for Burstormer: Burst Image Restoration and Enhancement Transformer
Figure 2 for Burstormer: Burst Image Restoration and Enhancement Transformer
Figure 3 for Burstormer: Burst Image Restoration and Enhancement Transformer
Figure 4 for Burstormer: Burst Image Restoration and Enhancement Transformer
Viaarxiv icon

EdgeNeXt: Efficiently Amalgamated CNN-Transformer Architecture for Mobile Vision Applications

Jun 21, 2022
Muhammad Maaz, Abdelrahman Shaker, Hisham Cholakkal, Salman Khan, Syed Waqas Zamir, Rao Muhammad Anwer, Fahad Shahbaz Khan

Figure 1 for EdgeNeXt: Efficiently Amalgamated CNN-Transformer Architecture for Mobile Vision Applications
Figure 2 for EdgeNeXt: Efficiently Amalgamated CNN-Transformer Architecture for Mobile Vision Applications
Figure 3 for EdgeNeXt: Efficiently Amalgamated CNN-Transformer Architecture for Mobile Vision Applications
Figure 4 for EdgeNeXt: Efficiently Amalgamated CNN-Transformer Architecture for Mobile Vision Applications
Viaarxiv icon

NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results

May 11, 2022
Yawei Li, Kai Zhang, Radu Timofte, Luc Van Gool, Fangyuan Kong, Mingxi Li, Songwei Liu, Zongcai Du, Ding Liu, Chenhui Zhou, Jingyi Chen, Qingrui Han, Zheyuan Li, Yingqi Liu, Xiangyu Chen, Haoming Cai, Yu Qiao, Chao Dong, Long Sun, Jinshan Pan, Yi Zhu, Zhikai Zong, Xiaoxiao Liu, Zheng Hui, Tao Yang, Peiran Ren, Xuansong Xie, Xian-Sheng Hua, Yanbo Wang, Xiaozhong Ji, Chuming Lin, Donghao Luo, Ying Tai, Chengjie Wang, Zhizhong Zhang, Yuan Xie, Shen Cheng, Ziwei Luo, Lei Yu, Zhihong Wen, Qi Wu1, Youwei Li, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Yuanfei Huang, Meiguang Jin, Hua Huang, Jing Liu, Xinjian Zhang, Yan Wang, Lingshun Long, Gen Li, Yuanfan Zhang, Zuowei Cao, Lei Sun, Panaetov Alexander, Yucong Wang, Minjie Cai, Li Wang, Lu Tian, Zheyuan Wang, Hongbing Ma, Jie Liu, Chao Chen, Yidong Cai, Jie Tang, Gangshan Wu, Weiran Wang, Shirui Huang, Honglei Lu, Huan Liu, Keyan Wang, Jun Chen, Shi Chen, Yuchun Miao, Zimo Huang, Lefei Zhang, Mustafa Ayazoğlu, Wei Xiong, Chengyi Xiong, Fei Wang, Hao Li, Ruimian Wen, Zhijing Yang, Wenbin Zou, Weixin Zheng, Tian Ye, Yuncheng Zhang, Xiangzhen Kong, Aditya Arora, Syed Waqas Zamir, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Dandan Gaoand Dengwen Zhouand Qian Ning, Jingzhu Tang, Han Huang, Yufei Wang, Zhangheng Peng, Haobo Li, Wenxue Guan, Shenghua Gong, Xin Li, Jun Liu, Wanjun Wang, Dengwen Zhou, Kun Zeng, Hanjiang Lin, Xinyu Chen, Jinsheng Fang

Figure 1 for NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results
Figure 2 for NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results
Figure 3 for NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results
Figure 4 for NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results
Viaarxiv icon

Transformers in Medical Imaging: A Survey

Jan 24, 2022
Fahad Shamshad, Salman Khan, Syed Waqas Zamir, Muhammad Haris Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Huazhu Fu

Figure 1 for Transformers in Medical Imaging: A Survey
Figure 2 for Transformers in Medical Imaging: A Survey
Figure 3 for Transformers in Medical Imaging: A Survey
Figure 4 for Transformers in Medical Imaging: A Survey
Viaarxiv icon

Restormer: Efficient Transformer for High-Resolution Image Restoration

Nov 18, 2021
Syed Waqas Zamir, Aditya Arora, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Ming-Hsuan Yang

Figure 1 for Restormer: Efficient Transformer for High-Resolution Image Restoration
Figure 2 for Restormer: Efficient Transformer for High-Resolution Image Restoration
Figure 3 for Restormer: Efficient Transformer for High-Resolution Image Restoration
Figure 4 for Restormer: Efficient Transformer for High-Resolution Image Restoration
Viaarxiv icon

Burst Image Restoration and Enhancement

Oct 07, 2021
Akshay Dudhane, Syed Waqas Zamir, Salman Khan, Fahad Khan, Ming-Hsuan Yang

Figure 1 for Burst Image Restoration and Enhancement
Figure 2 for Burst Image Restoration and Enhancement
Figure 3 for Burst Image Restoration and Enhancement
Figure 4 for Burst Image Restoration and Enhancement
Viaarxiv icon

Multi-Stage Progressive Image Restoration

Feb 04, 2021
Syed Waqas Zamir, Aditya Arora, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Ming-Hsuan Yang, Ling Shao

Figure 1 for Multi-Stage Progressive Image Restoration
Figure 2 for Multi-Stage Progressive Image Restoration
Figure 3 for Multi-Stage Progressive Image Restoration
Figure 4 for Multi-Stage Progressive Image Restoration
Viaarxiv icon

Transformers in Vision: A Survey

Jan 04, 2021
Salman Khan, Muzammal Naseer, Munawar Hayat, Syed Waqas Zamir, Fahad Shahbaz Khan, Mubarak Shah

Figure 1 for Transformers in Vision: A Survey
Figure 2 for Transformers in Vision: A Survey
Figure 3 for Transformers in Vision: A Survey
Figure 4 for Transformers in Vision: A Survey
Viaarxiv icon