Alert button
Picture for Wei Jin

Wei Jin

Alert button

Investigating Out-of-Distribution Generalization of GNNs: An Architecture Perspective

Feb 14, 2024
Kai Guo, Hongzhi Wen, Wei Jin, Yaming Guo, Jiliang Tang, Yi Chang

Viaarxiv icon

Enhancing ID and Text Fusion via Alternative Training in Session-based Recommendation

Feb 14, 2024
Juanhui Li, Haoyu Han, Zhikai Chen, Harry Shomer, Wei Jin, Amin Javari, Jiliang Tang

Viaarxiv icon

Navigating Complexity: Toward Lossless Graph Condensation via Expanding Window Matching

Feb 07, 2024
Yuchen Zhang, Tianle Zhang, Kai Wang, Ziyao Guo, Yuxuan Liang, Xavier Bresson, Wei Jin, Yang You

Viaarxiv icon

A Comprehensive Survey on Graph Reduction: Sparsification, Coarsening, and Condensation

Feb 07, 2024
Mohammad Hashemi, Shengbo Gong, Juntong Ni, Wenqi Fan, B. Aditya Prakash, Wei Jin

Viaarxiv icon

A Comprehensive Dynamic Simulation Framework for Coupled Neuromusculoskeletal-Exoskeletal Systems

Nov 04, 2023
Wei Jin, Jiaqi Liu, Qiwei Zhang, Xiaoxu Zhang, Qining Wang, Hongbin Fang, Jian Xu

Viaarxiv icon

Knowledge-Infused Prompting: Assessing and Advancing Clinical Text Data Generation with Large Language Models

Nov 01, 2023
Ran Xu, Hejie Cui, Yue Yu, Xuan Kan, Wenqi Shi, Yuchen Zhuang, Wei Jin, Joyce Ho, Carl Yang

Figure 1 for Knowledge-Infused Prompting: Assessing and Advancing Clinical Text Data Generation with Large Language Models
Figure 2 for Knowledge-Infused Prompting: Assessing and Advancing Clinical Text Data Generation with Large Language Models
Figure 3 for Knowledge-Infused Prompting: Assessing and Advancing Clinical Text Data Generation with Large Language Models
Figure 4 for Knowledge-Infused Prompting: Assessing and Advancing Clinical Text Data Generation with Large Language Models
Viaarxiv icon

Augment with Care: Enhancing Graph Contrastive Learning with Selective Spectrum Perturbation

Oct 20, 2023
Kaiqi Yang, Haoyu Han, Wei Jin, Hui Liu

Viaarxiv icon

Label-free Node Classification on Graphs with Large Language Models (LLMS)

Oct 12, 2023
Zhikai Chen, Haitao Mao, Hongzhi Wen, Haoyu Han, Wei Jin, Haiyang Zhang, Hui Liu, Jiliang Tang

Figure 1 for Label-free Node Classification on Graphs with Large Language Models (LLMS)
Figure 2 for Label-free Node Classification on Graphs with Large Language Models (LLMS)
Figure 3 for Label-free Node Classification on Graphs with Large Language Models (LLMS)
Figure 4 for Label-free Node Classification on Graphs with Large Language Models (LLMS)
Viaarxiv icon

Amazon-M2: A Multilingual Multi-locale Shopping Session Dataset for Recommendation and Text Generation

Jul 19, 2023
Wei Jin, Haitao Mao, Zheng Li, Haoming Jiang, Chen Luo, Hongzhi Wen, Haoyu Han, Hanqing Lu, Zhengyang Wang, Ruirui Li, Zhen Li, Monica Xiao Cheng, Rahul Goutam, Haiyang Zhang, Karthik Subbian, Suhang Wang, Yizhou Sun, Jiliang Tang, Bing Yin, Xianfeng Tang

Figure 1 for Amazon-M2: A Multilingual Multi-locale Shopping Session Dataset for Recommendation and Text Generation
Figure 2 for Amazon-M2: A Multilingual Multi-locale Shopping Session Dataset for Recommendation and Text Generation
Figure 3 for Amazon-M2: A Multilingual Multi-locale Shopping Session Dataset for Recommendation and Text Generation
Figure 4 for Amazon-M2: A Multilingual Multi-locale Shopping Session Dataset for Recommendation and Text Generation
Viaarxiv icon