Alert button
Picture for Zhijing Wu

Zhijing Wu

Alert button

BLADE: Enhancing Black-box Large Language Models with Small Domain-Specific Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 27, 2024
Haitao Li, Qingyao Ai, Jia Chen, Qian Dong, Zhijing Wu, Yiqun Liu, Chong Chen, Qi Tian

Viaarxiv icon

DRAGIN: Dynamic Retrieval Augmented Generation based on the Real-time Information Needs of Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 15, 2024
Weihang Su, Yichen Tang, Qingyao Ai, Zhijing Wu, Yiqun Liu

Figure 1 for DRAGIN: Dynamic Retrieval Augmented Generation based on the Real-time Information Needs of Large Language Models
Figure 2 for DRAGIN: Dynamic Retrieval Augmented Generation based on the Real-time Information Needs of Large Language Models
Figure 3 for DRAGIN: Dynamic Retrieval Augmented Generation based on the Real-time Information Needs of Large Language Models
Figure 4 for DRAGIN: Dynamic Retrieval Augmented Generation based on the Real-time Information Needs of Large Language Models
Viaarxiv icon

Unsupervised Real-Time Hallucination Detection based on the Internal States of Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 11, 2024
Weihang Su, Changyue Wang, Qingyao Ai, Yiran HU, Zhijing Wu, Yujia Zhou, Yiqun Liu

Figure 1 for Unsupervised Real-Time Hallucination Detection based on the Internal States of Large Language Models
Figure 2 for Unsupervised Real-Time Hallucination Detection based on the Internal States of Large Language Models
Figure 3 for Unsupervised Real-Time Hallucination Detection based on the Internal States of Large Language Models
Figure 4 for Unsupervised Real-Time Hallucination Detection based on the Internal States of Large Language Models
Viaarxiv icon

Boosting legal case retrieval by query content selection with large language models

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 06, 2023
Youchao Zhou, Heyan Huang, Zhijing Wu

Viaarxiv icon

Aligning the Capabilities of Large Language Models with the Context of Information Retrieval via Contrastive Feedback

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 29, 2023
Qian Dong, Yiding Liu, Qingyao Ai, Zhijing Wu, Haitao Li, Yiqun Liu, Shuaiqiang Wang, Dawei Yin, Shaoping Ma

Figure 1 for Aligning the Capabilities of Large Language Models with the Context of Information Retrieval via Contrastive Feedback
Figure 2 for Aligning the Capabilities of Large Language Models with the Context of Information Retrieval via Contrastive Feedback
Figure 3 for Aligning the Capabilities of Large Language Models with the Context of Information Retrieval via Contrastive Feedback
Figure 4 for Aligning the Capabilities of Large Language Models with the Context of Information Retrieval via Contrastive Feedback
Viaarxiv icon

T2Ranking: A large-scale Chinese Benchmark for Passage Ranking

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 07, 2023
Xiaohui Xie, Qian Dong, Bingning Wang, Feiyang Lv, Ting Yao, Weinan Gan, Zhijing Wu, Xiangsheng Li, Haitao Li, Yiqun Liu, Jin Ma

Figure 1 for T2Ranking: A large-scale Chinese Benchmark for Passage Ranking
Figure 2 for T2Ranking: A large-scale Chinese Benchmark for Passage Ranking
Figure 3 for T2Ranking: A large-scale Chinese Benchmark for Passage Ranking
Figure 4 for T2Ranking: A large-scale Chinese Benchmark for Passage Ranking
Viaarxiv icon

A Multi-turn Machine Reading Comprehension Framework with Rethink Mechanism for Emotion-Cause Pair Extraction

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 16, 2022
Changzhi Zhou, Dandan Song, Jing Xu, Zhijing Wu

Figure 1 for A Multi-turn Machine Reading Comprehension Framework with Rethink Mechanism for Emotion-Cause Pair Extraction
Figure 2 for A Multi-turn Machine Reading Comprehension Framework with Rethink Mechanism for Emotion-Cause Pair Extraction
Figure 3 for A Multi-turn Machine Reading Comprehension Framework with Rethink Mechanism for Emotion-Cause Pair Extraction
Figure 4 for A Multi-turn Machine Reading Comprehension Framework with Rethink Mechanism for Emotion-Cause Pair Extraction
Viaarxiv icon

Continual Machine Reading Comprehension via Uncertainty-aware Fixed Memory and Adversarial Domain Adaptation

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 10, 2022
Zhijing Wu, Hua Xu, Jingliang Fang, Kai Gao

Figure 1 for Continual Machine Reading Comprehension via Uncertainty-aware Fixed Memory and Adversarial Domain Adaptation
Figure 2 for Continual Machine Reading Comprehension via Uncertainty-aware Fixed Memory and Adversarial Domain Adaptation
Figure 3 for Continual Machine Reading Comprehension via Uncertainty-aware Fixed Memory and Adversarial Domain Adaptation
Figure 4 for Continual Machine Reading Comprehension via Uncertainty-aware Fixed Memory and Adversarial Domain Adaptation
Viaarxiv icon