Alert button
Picture for Xian-Ling Mao

Xian-Ling Mao

Alert button

Mix-Initiative Response Generation with Dynamic Prefix Tuning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 27, 2024
Yuxiang Nie, Heyan Huang, Xian-Ling Mao, Lizi Liao

Viaarxiv icon

ProtLLM: An Interleaved Protein-Language LLM with Protein-as-Word Pre-Training

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 28, 2024
Le Zhuo, Zewen Chi, Minghao Xu, Heyan Huang, Heqi Zheng, Conghui He, Xian-Ling Mao, Wentao Zhang

Figure 1 for ProtLLM: An Interleaved Protein-Language LLM with Protein-as-Word Pre-Training
Figure 2 for ProtLLM: An Interleaved Protein-Language LLM with Protein-as-Word Pre-Training
Figure 3 for ProtLLM: An Interleaved Protein-Language LLM with Protein-as-Word Pre-Training
Figure 4 for ProtLLM: An Interleaved Protein-Language LLM with Protein-as-Word Pre-Training
Viaarxiv icon

Multi-view Hypergraph Contrastive Policy Learning for Conversational Recommendation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 26, 2023
Sen Zhao, Wei Wei, Xian-Ling Mao, Shuai Zhu, Minghui Yang, Zujie Wen, Dangyang Chen, Feida Zhu

Figure 1 for Multi-view Hypergraph Contrastive Policy Learning for Conversational Recommendation
Figure 2 for Multi-view Hypergraph Contrastive Policy Learning for Conversational Recommendation
Figure 3 for Multi-view Hypergraph Contrastive Policy Learning for Conversational Recommendation
Figure 4 for Multi-view Hypergraph Contrastive Policy Learning for Conversational Recommendation
Viaarxiv icon

TREA: Tree-Structure Reasoning Schema for Conversational Recommendation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 20, 2023
Wendi Li, Wei Wei, Xiaoye Qu, Xian-Ling Mao, Ye Yuan, Wenfeng Xie, Dangyang Chen

Figure 1 for TREA: Tree-Structure Reasoning Schema for Conversational Recommendation
Figure 2 for TREA: Tree-Structure Reasoning Schema for Conversational Recommendation
Figure 3 for TREA: Tree-Structure Reasoning Schema for Conversational Recommendation
Figure 4 for TREA: Tree-Structure Reasoning Schema for Conversational Recommendation
Viaarxiv icon

Copy Is All You Need

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 13, 2023
Tian Lan, Deng Cai, Yan Wang, Heyan Huang, Xian-Ling Mao

Figure 1 for Copy Is All You Need
Figure 2 for Copy Is All You Need
Figure 3 for Copy Is All You Need
Figure 4 for Copy Is All You Need
Viaarxiv icon

SciMRC: Multi-perspective Scientific Machine Reading Comprehension

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 25, 2023
Xiao Zhang, Heqi Zheng, Yuxiang Nie, Heyan Huang, Xian-Ling Mao

Figure 1 for SciMRC: Multi-perspective Scientific Machine Reading Comprehension
Figure 2 for SciMRC: Multi-perspective Scientific Machine Reading Comprehension
Figure 3 for SciMRC: Multi-perspective Scientific Machine Reading Comprehension
Figure 4 for SciMRC: Multi-perspective Scientific Machine Reading Comprehension
Viaarxiv icon

An Empirical Study on the Language Modal in Visual Question Answering

Add code
Bookmark button
Alert button
May 17, 2023
Daowan Peng, Wei Wei, Xian-Ling Mao, Yuanyuan Fu, Dangyang Chen

Figure 1 for An Empirical Study on the Language Modal in Visual Question Answering
Figure 2 for An Empirical Study on the Language Modal in Visual Question Answering
Figure 3 for An Empirical Study on the Language Modal in Visual Question Answering
Figure 4 for An Empirical Study on the Language Modal in Visual Question Answering
Viaarxiv icon

Measuring Cross-Lingual Transferability of Multilingual Transformers on Sentence Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
May 15, 2023
Zewen Chi, Heyan Huang, Xian-Ling Mao

Figure 1 for Measuring Cross-Lingual Transferability of Multilingual Transformers on Sentence Classification
Figure 2 for Measuring Cross-Lingual Transferability of Multilingual Transformers on Sentence Classification
Figure 3 for Measuring Cross-Lingual Transferability of Multilingual Transformers on Sentence Classification
Figure 4 for Measuring Cross-Lingual Transferability of Multilingual Transformers on Sentence Classification
Viaarxiv icon

Towards Hierarchical Policy Learning for Conversational Recommendation with Hypergraph-based Reinforcement Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
May 04, 2023
Sen Zhao1, Wei Wei, Yifan Liu, Ziyang Wang, Wendi Li, Xian-Ling Mao, Shuai Zhu, Minghui Yang, Zujie Wen

Figure 1 for Towards Hierarchical Policy Learning for Conversational Recommendation with Hypergraph-based Reinforcement Learning
Figure 2 for Towards Hierarchical Policy Learning for Conversational Recommendation with Hypergraph-based Reinforcement Learning
Figure 3 for Towards Hierarchical Policy Learning for Conversational Recommendation with Hypergraph-based Reinforcement Learning
Figure 4 for Towards Hierarchical Policy Learning for Conversational Recommendation with Hypergraph-based Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

AttenWalker: Unsupervised Long-Document Question Answering via Attention-based Graph Walking

Add code
Bookmark button
Alert button
May 03, 2023
Yuxiang Nie, Heyan Huang, Wei Wei, Xian-Ling Mao

Figure 1 for AttenWalker: Unsupervised Long-Document Question Answering via Attention-based Graph Walking
Figure 2 for AttenWalker: Unsupervised Long-Document Question Answering via Attention-based Graph Walking
Figure 3 for AttenWalker: Unsupervised Long-Document Question Answering via Attention-based Graph Walking
Figure 4 for AttenWalker: Unsupervised Long-Document Question Answering via Attention-based Graph Walking
Viaarxiv icon