Alert button
Picture for Yi Qi

Yi Qi

Alert button

Building Guardrails for Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 02, 2024
Yi Dong, Ronghui Mu, Gaojie Jin, Yi Qi, Jinwei Hu, Xingyu Zhao, Jie Meng, Wenjie Ruan, Xiaowei Huang

Viaarxiv icon

A Survey of Safety and Trustworthiness of Large Language Models through the Lens of Verification and Validation

Add code
Bookmark button
Alert button
May 19, 2023
Xiaowei Huang, Wenjie Ruan, Wei Huang, Gaojie Jin, Yi Dong, Changshun Wu, Saddek Bensalem, Ronghui Mu, Yi Qi, Xingyu Zhao, Kaiwen Cai, Yanghao Zhang, Sihao Wu, Peipei Xu, Dengyu Wu, Andre Freitas, Mustafa A. Mustafa

Figure 1 for A Survey of Safety and Trustworthiness of Large Language Models through the Lens of Verification and Validation
Figure 2 for A Survey of Safety and Trustworthiness of Large Language Models through the Lens of Verification and Validation
Figure 3 for A Survey of Safety and Trustworthiness of Large Language Models through the Lens of Verification and Validation
Figure 4 for A Survey of Safety and Trustworthiness of Large Language Models through the Lens of Verification and Validation
Viaarxiv icon

Safety Analysis in the Era of Large Language Models: A Case Study of STPA using ChatGPT

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 03, 2023
Yi Qi, Xingyu Zhao, Xiaowei Huang

Figure 1 for Safety Analysis in the Era of Large Language Models: A Case Study of STPA using ChatGPT
Figure 2 for Safety Analysis in the Era of Large Language Models: A Case Study of STPA using ChatGPT
Figure 3 for Safety Analysis in the Era of Large Language Models: A Case Study of STPA using ChatGPT
Figure 4 for Safety Analysis in the Era of Large Language Models: A Case Study of STPA using ChatGPT
Viaarxiv icon

Continual Learning for CTR Prediction: A Hybrid Approach

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 18, 2022
Ke Hu, Yi Qi, Jianqiang Huang, Jia Cheng, Jun Lei

Viaarxiv icon

Deep Position-wise Interaction Network for CTR Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 17, 2021
Jianqiang Huang, Ke Hu, Qingtao Tang, Mingjian Chen, Yi Qi, Jia Cheng, Jun Lei

Figure 1 for Deep Position-wise Interaction Network for CTR Prediction
Figure 2 for Deep Position-wise Interaction Network for CTR Prediction
Figure 3 for Deep Position-wise Interaction Network for CTR Prediction
Viaarxiv icon

A Deep Spatio-Temporal Fuzzy Neural Network for Passenger Demand Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
May 13, 2019
Xiaoyuan Liang, Guiling Wang, Martin Renqiang Min, Yi Qi, Zhu Han

Figure 1 for A Deep Spatio-Temporal Fuzzy Neural Network for Passenger Demand Prediction
Figure 2 for A Deep Spatio-Temporal Fuzzy Neural Network for Passenger Demand Prediction
Figure 3 for A Deep Spatio-Temporal Fuzzy Neural Network for Passenger Demand Prediction
Figure 4 for A Deep Spatio-Temporal Fuzzy Neural Network for Passenger Demand Prediction
Viaarxiv icon